Здравейте, аз съм Юлика Новкова, Ph.D., бизнес психолог & личен бизнес треньор

Кое прави бизнес лидерите ефективни и успешни?

Работата ми като личен бизнес психолог и бизнес треньор през последните 10 години ме среща с иновативни, креативни и предприемчиви хора. Всички те се опитват да развият потенциала си, да се превърнат в ефективни бизнес лидери и да създадат самоуправляващи се екипи.

Това са хора, които се борят да имат по-спокоен и щастлив живот. Да бъдат по-умели в ръководенето на бизнес и да взимат по-качествени решения.

ТОП-бизнес лидери, отдадени на семействата, децата и отношенията си,  стараещи се да намират правилния за себе си баланс. Личности, за които всяка сфера на живот е еднакво важна и значима и се опитват да развиват своите личностни, бизнес, спортни и творчески таланти.

Собственият бизнес е начинът да постигнем свобода и независимост по начина, по който искаме. Сами определяме ритъма си на работа и почивка. Бизнес психологията и личният бизнес тренинг са моите ключови инструменти, с които фасилитирам и моделирам тези процеси.

За мен всеки бизнес лидер е отделна вселена, с уникална съвкупност от знания, умения и субективни възприятия. Нова личност, нови въпроси, нови предизвикателства и възможности – така израствам и аз. Неизменна остава само моята задача – да помогна на този човек и днес да не се откаже от мечтата си за собствен бизнес.

Изследвайки успешните личности отблизо приемам, че те са разнородна група хора. В търсене на профила на успешния бизнес лидер на новото време разбрах, че не става дума за това какви личности са ТОП-мениджърите. Никога не е било важно КОИ са в смисъла на тип личност.  Единственото значимо нещо си остава КАКВО и КАК правят.

Така успях да систематизирам индивидуализирани тренинг програми с конуслтативен елемент, които помагат на лидера да разбере КАК да постигне целта си в рамките на своите личностни, социални и културни ограничения. Защото КОЙ си ти има значение и смисъл само ако знаеш КАКВО да дадеш от себе си на света, на своя бизнес, на екипа и семейството си и в годините работиш усилено върху това да подобриш КАК го отдаваш.

Бизнес психологията повишава качеството на живот на лидерите

Психичното благополучие на бизнес лидерите и техните служители е основната предпоставка за успеха им. Независимо колко много знаят или умеят, непрекъснатият натиск и стрес се натрупват. Да си добър в това, което правиш, не означава, че си добър в управлението на бизнес. Това са две отделни, а понякога и различни модалности.

Личните желания не винаги съвпадат с нуждите на бизнеса. И обратно, онова, от което се нуждае бизнесът, за да оцелее, не винаги съвпада с това, което искаме за себе си. Ти просто не си своя бизнес. Ти си човек, жив и пълнокръвен, а бизнесът ти следва да е само един от продуктите, които създаваш.

Колкото по-развиваща потенциала си личност си ти, толкова по-качествен и устойчив във времето е продуктът на труда ти. Да отделиш себе си от своя бранд е може би сред най-тежките в ментален и емоционален план задачи пред бизнес лидерите.

Липсата на познание за стратегическо планиране и управление, нехуманното лидерство, стресът и бърнаутът са сред най-честите затруднения, с които се сблъсквам. Неуменията за справяне с напрежението и фрустрациите от нефункционалното бизнес управление разрушават тялото, ума, емоциите и отношенията както на лидерите, така и на целия екип.

Не е лесно да бъдеш винаги ТОП-лидер, нито пък ТОП-стратег. Повечето бизнес лидери не могат да споделят с околните трудностите си, нито пък да потърсят подкрепа за проблемите си у дома. За всички тях  личният бизнес психолог е най-безопасната, безболезнена и споделена форма на личностно и бизнес развитие. За малко могат да отдъхнат, защото вече не са сами.

Индивидуалният подход и работата в малки групи повишават както личната, така и организационната ефективност. За днешните бизнес модели сред най-ценните личностни ресурси са субективно възприетата иновативност, отвореността към опита, емоционалната пластичност, проактивността, управлението на риска и самоконтролът над вътрешните състояния.

Личният бизнес психолог & бизнес треньор дава свобода

За последните 10 години практика в сферата на бизнес моделирането и бизнес управлението, наблюдавам развитие на мениджърите. Все по-често ТОП-лидерите припознават себе си  и своите служители като основния ресурс за бизнес успеха. Защото днес не е достатъчно да печелим пари – все по-важно е КАК го правим и с кого.

Вярно е, че съвременният бизнес е глобален, динамичен, изменчив и капризен. Това, което е модерно днес, след месеци ще бъде просто история. Макар да променяме инструментите си на работа, начина, по който възприемаме света, не се изменя така динамично. Учим нови умения непрекъснато, но усещането за “себе си”, за “Аз съм” е нещо много по-голямо и комплексно от това, което работим.

Бизнесът се прави от Хора, чрез Хора, за Хора.

Хуманният бизнес започва с хуманно отношение към себе си и колкото по-човечни, емпатични и иновативни са подходите за правене на бизнес, толкова по-креативни и конкурентоспособни са решенията на лидерите и техните екипи. Днес все по-малко организации разполагат със собствен ресурс за бизнес психология, което налага тази задача да се повери на външен експерт. Споделената отговорност, повишеното бизнес представяне и субективната свобода са сред най-ценните резултати от съвместната работа.

За мен мислите, чувствата и състоянията на бизнес лидерите и техните екипи са основен фокус, защото не можем да променим пазара, света или другите. Можем обаче да повлияем на онова, което причинява стрес, умора, тревожност, разочарование, неудовлетвореност, ниска мотивация, лошо представяне, ригидност, инертност и професионално прегаряне. Можем да променим себе си.

Най-важният ресурс за успеха си ти!