Здравейте, аз съм Юлика Новкова, Ph.D., личен & бизнес психолог и треньор

Julika Novkova PhD Psychologist

Кое прави хората ефективни и успешни в живота и бизнеса?

Работата ми като личен & бизнес психолог и треньор през последните 10 години ме среща с иновативни, креативни и предприемчиви хора. Всички те се опитват да развият потенциала си, да се превърнат в ефективни и продуктивни индивиди, които оставят нещо смислено след себе си.

Това са хора, които се борят да имат по-спокоен и щастлив живот. Да бъдат по-умели в ръководенето на дом, отношения, бизнес и да взимат по-качествени решения за проблемите, с които се сблъскват.

Личности, отдадени на семействата, децата и отношенията си,  стараещи се да намират правилния за себе си баланс. Хора, за които всяка сфера на живот е еднакво важна и значима и се опитват да развиват своите личностни, бизнес, спортни и творчески таланти.

Променяй. Адаптирай. Еволюирай

Индивидуалното и бизнес психологическо консултиране е начин да постигнем свобода и независимост. Това е инструмент да се справяме с трудните си мисли, чувства, убеждения и ценности, които рефлектират в поведението ни у дома или на работното място. Кариерното развитие е неразривна част от нашия живот и понякога е нужна помощ, за да постигнем желания баланс между личен и бизнес план.

За мен всеки човек е отделна вселена, с уникална съвкупност от знания, умения и субективни възприятия. Нова личност, нови въпроси, нови предизвикателства и възможности – така израствам и аз. Неизменна остава само моята задача – да помогна на тази личност и днес да не се откаже от мечтата си, от изборите си или от грижата за себе си.

Julika Novkova Psychologist Online

Изследвайки успешните личности отблизо, успях да систематизирам индивидуализирани тренинг програми с конуслтативен елемент, които помагат на човека да разбере КАК да постигне целта си в рамките на своите личностни, социални и културни ограничения.

Защото КОЙ си ти има значение и смисъл само ако знаеш КАКВО даваш от себе си на света, на своя бизнес, на екипа и семейството си.

Има смисъл когато в годините работиш усилено върху това да подобриш КАК отдаваш личната си стойност.

Бизнес психологията повишава качеството на живот

Психичното благополучие на бизнес лидерите и техните служители е основната предпоставка за успеха им. Независимо колко много знаят или умеят, непрекъснатият натиск и стрес се натрупват. Да си добър в това, което правиш, не означава, че си добър в управлението на бизнес. Това са две отделни, а понякога и различни модалности.

Личните желания не винаги съвпадат с нуждите на бизнеса. И обратно, онова, от което се нуждае бизнесът, за да оцелее, не винаги съвпада с това, което искаме за себе си. Ти просто не си своя бизнес. Ти си човек, жив и пълнокръвен, а бизнесът ти следва да е само един от продуктите, които създаваш.

Колкото по-развиваща потенциала си личност си ти, толкова по-качествен и устойчив във времето е продуктът на труда ти. Да отделиш себе си от своя бранд е може би сред най-тежките в ментален и емоционален план задачи пред бизнес лидерите.

Липсата на познание за стратегическо планиране и управление, нехуманното лидерство, стресът и бърнаутът са сред най-честите затруднения, с които се сблъсквам. Неуменията за справяне с напрежението и фрустрациите от нефункционалното бизнес управление разрушават тялото, ума, емоциите и отношенията както на лидерите, така и на целия екип.

Не е лесно да бъдеш винаги ТОП-лидер, нито пък ТОП-стратег. Повечето бизнес лидери не могат да споделят с околните трудностите си, нито пък да потърсят подкрепа за проблемите си у дома.

За всички тях  личният бизнес психолог е най-безопасната, безболезнена и споделена форма на личностно и бизнес развитие. За малко могат да отдъхнат, защото вече не са сами. Системният подход, който създадох и прилагам вее 10 години, се нарича Автопойезис 4.0 и подпомага внедряването и управлението на промяната в личен и бизнес план.

Индивидуалният подход и работата в малки групи повишават както личната, така и организационната ефективност. За днешните бизнес модели сред най-ценните личностни ресурси са субективно възприетата иновативност, отвореността към опита, емоционалната пластичност, проактивността, управлението на риска и самоконтролът над вътрешните състояния.

Личният & бизнес психолог дава свобода

За последните 10 години практика в сферата на личностното развитие, хората са по-склонни да припознават себе си  и своите служители като основния ресурс за личен и бизнес успех. Защото днес не е достатъчно да печелим пари – все по-важно е КАК го правим и с кого.

Вярно е, че съвременният бизнес е глобален, динамичен, изменчив и капризен. Това, което е модерно днес, след месеци ще бъде просто история. Макар да променяме инструментите си на работа, начина, по който възприемаме света, не се изменя така динамично. Учим нови умения непрекъснато, но усещането за “себе си”, за “Аз съм” е нещо много по-голямо и комплексно от това, което работим.

Бизнесът се прави от Хора, чрез Хора, за Хора.

Хуманният бизнес започва с хуманно отношение към себе си и колкото по-човечни, емпатични и иновативни са подходите за правене на бизнес, толкова по-креативни, гъвкави и конкурентоспособни са решенията на лидерите и техните екипи.

Днес все по-малко организации разполагат със собствен ресурс за бизнес психология, което налага тази задача да се повери на външен експерт. Споделената отговорност, повишеното бизнес представяне и субективната свобода са сред най-ценните резултати от съвместната работа.

Contact Julika Novkova PhD

За мен мислите, чувствата и състоянията на индивидите основен фокус, защото не можем да променим близките си, пазара, света или другите. Можем обаче да повлияем на онова, което причинява стрес, умора, тревожност, разочарование, неудовлетвореност, ниска мотивация, лошо представяне, ригидност, инертност и професионално прегаряне. Можем да променим себе си.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!