Здравейте, аз съм Юлика Новкова, Ph.D., личен & бизнес психолог и треньор

Julika Novkova PhD Psychologist

Кое прави хората ефективни и успешни в живота и бизнеса?

Работата ми като личен & бизнес психолог и треньор през последните 10 години ме среща с иновативни, креативни и предприемчиви хора. Всички те се опитват да развият потенциала си, да се превърнат в ефективни и продуктивни личности, които се стремят да оставят нещо смислено след себе си.

Като приложен психолог и организационен консултант, ежедневието непрекъснато ме провокира да намирам все по-ефективни методи, принципи и стратегии, с които да помагам на личностите да постигат своите лични & бизнес цели. Повечето хора искат просто да си изградят добре име, да бъдат оценени и да се чувстват добре в кожата си у дома и на работното място.

Емпатията в отношенията е връзката “душа-душа”.

За това за мен е важно не само какво постигаме, но и КАК. Каква е психологическата цена, която ще заплатим, за да стигнем до целта си.

Бизнес лидерите се борят да имат по-спокоен и щастлив живот. Да бъдат по-умели в ръководенето на дом, отношения, бизнес и да взимат по-качествени решения за проблемите, с които се сблъскват.

Предприемачите се стараят да намират правилния за себе си баланс между кариера, дом и лични нужди. За тях всяка сфера на живот е еднакво важна и значима и се опитват да развиват своите личностни, бизнес, спортни и творчески таланти.

Вярвам, че успяваме да бъдем креативни и иновативни когато усещаме смисъл от себе си и усилията си. И макар да няма точна формула за успех, със сигурност най-краткият път към успешната ни разлизация е като не спираме да се променяме и адаптираме. И за да успяваме да израстваме личностно и професионално, имаме нужда да бъдем гъвкави, отворени към новото и устойчиви.

Променяй. Адаптирай. Еволюирай

Индивидуалното и бизнес психологическо консултиране е начин да продължаваме

Бизнес психологията е инструмент да се справяме с трудните си мисли, чувства, убеждения и ценности, които влошават качеството ни на живот. Помага ни да променим навиците и поведенията, които ни разрушават. Учи ни как да спираме мрачните, самосаботиращи мисли. Помага ни да надмогваме страха от непознатото и неизвестното. Тя сама по себе си не може да ни даде готови решения, нито може да реши всичките ни сегашни и бъдещи трудности.

Изборите правим ние, животът е наш и “правилен” начин да го изживеем не съществува. 

Вие знаете най-добре от какво имате нужда, за да се чувствате добре. Бизнес психологията ни учи как да стигаме там, където искаме, като заплатим психологическата цена, която субективно възприемаме, че можем. Учи ни как да подобряваме себе си чрез осъзнаване, чрез придобиване на нови умения, техники и процеси. Помага ни да подобряваме начините, по коите взимаме решения и комуникираме себе си, стойността и ценността си като личност и бизнес лидер.

Julika Novkova Business psychologist

Какви личностни въпроси решаваме заедно с бизнес лидерите?

 • Личностна трансформация, адаптивност и гъвкавост;
 • Лична иновативност, креативност и предприемчивост;
 • Ориентация към ново и непознато;
 • Промяна на възприятия и начин на мислене;
 • Промяна на емоционалния самоконктрол и усещане за “добре съм в кожата си”;
 • Намаляване на вътрешно напрежение, стрес, неувереност;
 • Повишаване на уменията за вземане на решения и поставяне на цели;
 • Емпатична комуникация и асертивно бизнес поведение;
 • Подобряване на умения за личен брандинг, лично представяне и дигитален Аз-образ;
 • Повишаване субективно възприетото качество на живот.

Какви въпроси решаваме в организационен план?

 • Управление на хора и процеси;
 • Управление на вътрешни и външни комуникационни процеси;
 • Управление на бизнес идентичност и публичен образ;
 • Дигитализация на процесите на управление;
 • Тренинг ключови индивидуални и екипни умения;
 • Обучения в нови знания и компетенции;
 • Изграждане на организационна устойчивост;
 • Подобряване на отношенията с клиенти и потребители;
 • Анализ на потребителското поведение и организационна адаптация;
 • Развитие и фасилитиране на креативно-иновативни процеси;
 • Екзекютив консултиране и тренинг;
 • Стратегическо планиране и развитие на малък бизнес;
 • Бизнес моделиране за малък бизнес или свободна практика (фрийланс);
 • Кариерно развитие и израстване, професионална преквалификация.Self-care and love

Системният подход, който създадох и прилагам вече 10 години, се нарича Автопойезис 4.0 и подпомага внедряването и управлението на промяната в личен и бизнес план. Личностният модел за трансформация CreArt, който създадох на база научния си опит, помага на бизнес лидерите да бъдат по-иновативни, креативни и гъвкави.

Какви инструменти използвам в работата си?

 1. Бизнес моделиране – как бизнесът прави бизнес;
 2. Бизнес развитие – ресурсно обезпечаване на развитие на продукти и услуги;
 3. Бизнес управление – мениджмънт на процеси и хора;
 4. Синергично лидерство – личен бранд и социално признание;
 5. Индивидуално консултиране – психологически подход;
 6. Личен бизнес тренинг – приложна психология;
 7. Организационно развитие – бизнес психологическо консултиране;
 8. Икономическо поведение – потребителско поведение;

Всеки процес може да бъде пречупен през призмата на човешките възприятия. Начинът, по който виждаме проблемите определя и стратегиите и принципите, които ще прилагане за тяхното решаване.

Всеки човек е отделна вселена, с уникална съвкупност от знания, умения и субективни възприятия.

Julika Novkova Psychologist Online

Фокусът ми на работа е  както отделната личност, така и цели екипи и организации. Личността носи със себе си нови въпроси, нови предизвикателства и възможности.

Ние сме твърде сложни системи, за да можем да решим всички въпроси пред себе си с готови решения.

Няма готова формула как да бъдем по-ефективни, по-гъвкави и да се справяме с повече лекота в живота, отношенията и бизнеса ни. Но решенията, които намираме, не следва да са в наш ущърб и да ни правят стресирани, изтощени и обезверени.

Понякога ни е нужно да сменим гледната си точка, за да повишим способността си да намираме иновативни, креативни и гъвкви решения за себе си, дома или бизнеса си. Има смисъл да работим усилено върху това да подобряваме КАК отдаваме личната си стойност без да губим себе си.

Бизнес психологията повишава качеството на живот и бизнес

Психичното благополучие на бизнес лидерите и техните служители е основната предпоставка за успеха им. Независимо колко много знаят или умеят, непрекъснатият натиск, недобрата организация и стресът се натрупват. Да си добър в това, което правиш, не означава, че си добър в управлението на бизнес. Това са две отделни, а понякога и различни модалности.

Личните желания не винаги съвпадат с нуждите на бизнеса. И обратно, онова, от което се нуждае бизнесът, за да оцелее, не винаги съвпада с това, което искаме за себе си като хора.

Ти не си своя бизнес. Ти си човек, жив и пълнокръвен, а бизнесът ти следва да е само един от продуктите, които създаваш.

Колкото по-развиваща потенциала си личност си, толкова по-качествен и устойчив във времето е продуктът на труда ти. Да отделиш себе си от своя бранд е може би сред най-тежките в ментален и емоционален план задачи пред бизнес лидерите.

Липсата на познание за стратегическо планиране и управление, нехуманното лидерство, стресът и бърнаутът са сред най-честите затруднения, с които се сблъсквам. Неуменията за справяне с напрежението и фрустрациите от нефункционалното бизнес управление разрушават тялото, ума, емоциите и отношенията както на лидерите, така и на целия екип.

Етичната ми професионална рамка, гарантира, че човек може да сподели себе си  и трудностите си напълно конфиденциално.

Не е лесно да бъдеш винаги ТОП-лидер, нито пък ТОП-стратег. Повечето бизнес лидери не могат да споделят с околните трудностите си, нито пък могат да потърсят подкрепа за проблемите си у дома. За всички тях  личният бизнес психолог е най-безопасната, безболезнена и споделена форма на личностно и бизнес развитие.

По-важното е, че лидерите се чувстват уравновесени, уверени в себе си и призванието си. Чувстват се готови да продължават с бизнеса си въпреки трудностите, това е тяхната сбъдната мечта и начина, по който всъщност искат да живеят.

Предприемачите не се провалят, те просто спират когато стане твърде трудно.

Бизнес психологията дава лична & бизнес свобода

За последните 10 години практика в сферата на личностното развитие, хората са по-склонни да припознават себе си  и своите служители като основния ресурс за личен и бизнес успех. Защото днес не е достатъчно да печелим пари – все по-важно е КАК го правим и с кого.

Вярно е, че съвременният бизнес е глобален, динамичен, изменчив и капризен. Това, което е модерно днес, след месеци ще бъде просто история. Няма стратегия, която да работи винаги – нужно е да променяме непрекъснато и себе си, и бизнеса си, за да устояваме на живота, трудностите и стреса.

Макар да променяме инструментите си на работа, начина, по който възприемаме света не се изменя така динамично – затова и инвестицията в нас е най-сигурният начин да се движим непрекъснато напред.

Усещането за “себе си”, за “Аз съм” е нещо много по-голямо и комплексно от това, което работим или обичаме да правим.  За мен това е начинът, по който преминаваме през живота си.

Бизнесът се прави от Хора за Хора

Хуманният бизнес започва с хуманно отношение към себе си и колкото по-човечни, емпатични и иновативни са подходите за правене на бизнес, толкова по-креативни, гъвкави и конкурентоспособни са решенията на лидерите и техните екипи. Когато самият лидер проявява хуманност към себе си, той се учи първо да приема промените устойчиво и плавно – така си гарантира живот, при който толерансът към стрес е адаптивен и гъвкав.

Днес все по-малко организации разполагат със собствен ресурс за бизнес психология, което налага тази задача да се повери на външен експерт. Споделената отговорност, повишеното бизнес представяне и субективната свобода са сред най-ценните резултати от съвместната ни работа. Но онова, което е най-ценно, е усещането за лекота, справяне и лична удовлетвореност, с което хората продължават да живеят и работят.

Contact Julika Novkova PhD

За мен мислите, чувствата и състоянията на индивидите са основен фокус, защото ние сме онези, които избираме как гледаме на света, трудностите и промените – като пречки или като уроци и възможности. Можем още да повлияем на онова, което причинява стрес, умора, тревожност, разочарование, неудовлетвореност, ниска мотивация, лошо представяне, ригидност, инертност и професионално прегаряне.

Можем да променим себе си стига да сме си достатъчо важни и значими.

Знам, че понякога е твърде трудно да продължим. Губим смисъл и желание да творим и създаваме. Вярвам, че заедно ще намерим как да минете и през този сложен етап в личен или бизнес план. Защото вярвам във вас и в смисъла от вашия труд, мисли и идеи.

Днес някой има нужда от вас

Вярвам във Вас и знам, че заедно ще намерим най-ефективната стратегия да си върнете смисъла в себе си, живота и бизнеса си. Не винаги ще е лесно и усилията за промяна ще са предимно Вашите.

Струва си да се опитате да продължите да бъдете себе си и да живете и работите така, както искате.

Пишете ми от какво имате нужда или вижте основните теми, по които работя и ще се срещнем – на живо или онлайн.

До среща!

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!