Кампании Собствен бизнес

Овладей хаоса в мислите си и взимай решения хладнокръвно!

Личностна промяна за креативност и продуктивност

Бизнес психологията е мултидисциплинарен подход за решаване на управленски и организационни въпроси. Изучаването на човешката страна на бизнеса, организациите и хората помага да се научим да мислим хладнокръвно и да овладяваме трудните емоции в тази рискова и несигурна среда. Да бъдеш фокусиран е естествена последица за онези, които знаят защо, какво и как правят тук и сега и се учат да не преживяват емоционално трусовете на пазара.

Да създадеш бизнес модел, без да анализираш рисковете от човешка грешка, е като да се учиш да шофираш със завързани очи. Дори да познаваме всички бизнес правила и да управляваме добре рисковете, ако не вземем предвид човешките грешки, рискуваме да подценяваме трудностите  и да не намираме обичайни решения. Хората са твърде различни и произвеждат разнообразни типове проблеми в организацията на труда и дейността и отнема време да осмислим причините за ситуациите.

Днес ще си поговорим за това как да управляваме бизнес света си гъвкаво и динамично през призмата на системния подход за бизнес управление, поставящ в центъра управлението на риска от човешка грешка. Приятно четене, вярвам, че ще си намерите полезни професионални практики и ще успеете да създадете ефективна бизнес система!

 


Какво означава “Хладен ум и овладени емоции” в бизнеса?

Мъж се усмихва седи с лаптоп

Pixabay

Да взимаш хладнокръвни решения и да овладяваш емоциите си в бизнеса е най-значимото и глобално умение, без което няма как да се справим със стреса, рисковете и несигурността.

Не винаги знаем коя е следващата най-логична стъпка в процеса на бизнес управление. Това важи с пълна сила за почти всички бизнес личности – инвеститори, трейдъри, предприемачи и бизнес лидери.

На кого споделят успелите в бизнеса своите трудности, несгоди и тревоги?

 

За съжаление, най-често – на никого или обсъждат аспекти на въпросите с ментори, колеги и партньори. Не е лесно да се довериш на външен човек как взимаш решенията, които взимаш и мога да си представя колко смелост събират хората, които искат помощ. Колкото по-силна властова позиция заема дадена личност в професионален план, толкова по-рядко тя си позволява да проява човешка слабост и уязвимост, а всички хора се превръщат в източник на грешка рано или късно.

От друга страна, човек рядко е способен сам да намери пълноценно решение на проблем, който сам е създал. Ние мислим в рамки и се фиксираме емоционално върху проблема, вместо да се фокусираме върху решения и нови начини за справяне. А когато говорим за бизнес управление, не можем да разчитаме само на себе си, заради безбройните си когнитивни изкривявания, както разказах в статията “Как когнитивните изкривявания водят до предприемачески бърнаут?“.

Как да надскочим собствените си ограничения и да намалим броя на човешките грешки? Като подходим към решението с приемане, лекота и гъвкавост и се доверим на друг да ни преведе през тресавището. Защото едно е сигурно – тресавища ще има непрекъснато и някой ден няма да ни стигнат силите да се измъкнем сами.

 

Овладей мисълта си когнитивни изкривявания

Pixabay

Да имаш хладен ум в бизнеса означава да преживяваш и подемите, и спадовете с премерена реакция, с качествено осъзнаване, с усещане за контрол и без свръх емоция.

Лесно е да се каже, знам това, тъй като хората наистина са неспособни да се откачат от своите емоции ( и това всъщност е нещо хубаво).

 

В контекста на бизнес решенията, емоциите имат специално място – да ни помагат да се свързваме с околните.

 

Във всички други аспекти имаме нужда от ясна стратегия, коректни цели, адаптивни процедури и смислени процеси. Поставянето на емоциите на заден план и техниките за овладяването им е огромно житейско умение, което ни позволява да решаваме сложни проблеми с относително по-малко пристрастия, по-малко сътресения и с повече субективно усещане за контрол в живота и бизнеса.

 

Хладният ум и овладяваната емоция ни правят устойчиви, последователни и постоянни.


Психолог онлайн личностно развитие


Как да бъдем по-ефективни, когато управляваме света си?

Човек не може да надскочи личността, психичната си настройка, типичните си навици и емоционални реакции без помощ отвън. Ние не можем сами да видим кое как правим, имаме нужда от нови идеи и инструменти, които често откриваме при общуване с други хора или експерти по промяна на поведението като мен. За да бъдем пълноценни и да горим, без да прегаряме в работата си, имаме нужда от оптимизиране и организиране на живота, семейството и бизнес дейностите си в автентична система.

 

Претоварен предприемач се държи за главатаччч

Pixabay

Казано иначе, нищо от онова, което ще намерите или прочетете, няма да ви даде 100% решения, защото вие сте сбор от уникални характеристики и функции и никой досега не е бил във вашите обувки.

Затова и вашата лична система за професионално и житейско развитие няма да има аналог. В бизнес контекст нещата са още по-сложни, тъй като са намесени нуждите на много хора вътре и извън самата организация.

Всяка бизнес система се състои от различни звена, в зависимост от самия бизнес. Общият знаменател за мен е фактът, че не съществува организация без хората вътре и извън нея. Когато управляваме мислите, емоциите, нагласите, реакциите и поведението на човешките съзнания, тогава ще можем да навигираме по-добре и самото си бизнес начинание. Причината е очевидна:

Бизнесът се създава от хора за хора.

 

Ако знаем какво привлича другите в нас, ще можем по-лесно да комуникираме и конвертираме доверието в себе си и своите пазарни единици. Най-ефективно е да имаме лична система, съставена от принципи, които да отразяват нашата лична визия за света и бизнеса. Създадените прости правила се превръщат в житейска стратегия, която следваме с лекота.

И тук е важно да си напомняме, че бизнесът не е спринт, затова и стратегиите, които избираме, следва да ни дават добър ритъм – като маратонско бягане. Все пак, и най-добрата стратегия ще бъде безсмислена, ако нямаме физически сили, психическа енергия и материални ресурси, за да я следваме, нали?

Бизнесът е вид система, в която най-важният фактор е Човекът.

 


Бизнесът се управлява с ноу-хау, а не с пари

Често начинаещите предприемачи наивно вярват, че за да успяват, са им нужни огромни финансови ресурси. С времето обаче научават, че

 

най-ценният ресурс всъщност е човешкото ноу-хау

 

Пазарни тенденции на лаптоп и телефон

Pixabay

Те бързо започват да инвестират първо в себе си, своите знания и умения, а след това и в създаването на екип и група за подкрепа. Ако човек избере да съществува във вакуум, ще се обрече да взима ограничени типове решения, а това в дългосрочен план винаги ще прави бизнесът му неадаптивен.

 

Ние не можем да видим сами онова, което не можем да видим сами.

 

Имаме нужда от различни гледни точки, нови инструменти и стратегии, за да поддържаме света си иновативен и креативен, както споделих в материала “InnovaCeption: Мисли като Създател или как да си върнем смисъла чрез иновативност и креативност?”.

За последните над 10 години активно бизнес управление и работа с бизнес ангели, инвеститори, трейдъри и предприемачи, мога да обобщя, че онова, което разграничава успешните лидери от неуспешните, е тяхната собствена личност и склонността им да инвестират най-много в себе си. И противно на очакваното, това са хора, които не просто знаят и могат много. Това са мислещи съзнания, които непрекъснато откриват какво не знаят и не могат и инвестират в талантите на други, които да ги доведат до заветната цел.

Макар че проектират сила и мощ, всъщност тайната на тези личности е в осъзнаването на собствените им слабости, дефицити и ограничения. За успеха им не им трябва “повече”, а да приемат спокойно, когато знаят, че са “по-малко”, отколкото целта им има нужда. Силни са, защото разбират човешката си уязвимост и това не ги спира, а ги мотивира – винаги има някой, който гори и има талант за нещата, които не ни се отдават.

Бизнес лидерите са съвършени инструменти в телата на несъвършени личности.


овладей емоцията си в бизнеса


 

От вдъхновение до бизнес ефективност

Екран на лаптоп покрит с много бележки

Pixabay

Бизнес лидерите никога не спират да горят в нещата, които обичат, стига техните бизнес начинания да не влошават качеството им на живот.

Организационната ефективност означава дейността да не спира да бъде производителна, при непрекъснато изменяща се и динамична среда, увеличаващи се резултати и оптимизирани разходи .

 

Екзекютив консултантът е и експерт по управление на промяната, превръщайки се в неин носител и символ. Внедряването на нови и оптимизирани идеи, техники, инструменти, процеси, проекти, дейности, хора, продукти и услуги е начин всички да се развиват. За съжаление обаче хората са склонни да се съпротивляват на промяната и затова е нужно да се положат усилия и стратегическо планиране за внедряване.

В съвременния свят на дигиталното остава някак недооценено, че

 

най-важната промяна, която управляваме, е тази на новите идеи и мисли в съзнанието ни.

 

Всеки стартира проектите си с хъс и огромно доверие в силата на добрата си идея, но жестоката реалност демонстрира, че не всяка бизнес идея е “добра” като пазарна инвестиция. Вдъхновението ни е важно, за да поискаме да изградим бизнеса си. Това е емоционалната ракета носител на предприемачеството. За да успеем обаче ни трябват хладен ум и много знания и умения, систематизирани в адаптивна стратегия.

 

Мисли иновативно и креативно

Pixabay

Да бъдеш автентичен в своите начинания също е от огромно значение в пренаситения пазарен свят, както споделих в кампанията, посветена на автентично лидерство под надслов “Създайте автентичен личен бранд в дигитална среда с помощта на бизнес психологията [+ 8 дни личен бизнес тренинг подарък]”.

Когато говорим за инвестиции в идеи и пазарни обекти, е добре да си напомняме, че емоциите, вдъхновението и страстта са само едната страна на монетата. За да успяваме, имаме нужда още от логични и последователни стъпки, общовалидни принципи и много техники за справяне с трудностите по пътя си.

Имаме нужда от дисциплина и от умения да играем играта.

 

Само със знаене не става, имаме нужда от опитване.


 

Да създадеш устойчива бизнес система

Повечето хора измерват успеха на една организация през нейните финансови потоци – дали има достатъчно обороти и печалби, дали е оптимизирала разходите си. И е вярно, че това е един от най-важните показатели за успех. Но вторият по важност критерий често бива игнориран, а това води до осезаема промяна и във финансовите потоци – как хората се трудят и организират дейността си, за да печели бизнесът.

Това е сред най-важните задачи на всеки бизнес психолог – да разбира бизнес модела и нишата и да предсказва относително точно какво от вътрешната и външната среда на системата ще влияе върху човешката способност да се труди и самоорганизира. 

 

Когато хората са ОК, бизнесът се превръща в самоподдържаща се полу-жива система.

Балетист овладял тялото си

Pixabay

 

Ще попитате “Какво означава “Хората да бъдат ОК“?”. Това означава, че бизнесът удовлетворява потребностите на всички личности, до които се докосва директно или индиректно и чрез техните иновативност и креативност да успява да създава нови възможности за себе си и собственото си развитие като система, за да се самоподдържа.

 

Бизнесът е като танц: за да е красива фигурата ти трябва контрол над цялото тяло.

 

Създаването на устойчива бизнес система изисква да опознаем хората, които имат нужда да купуват определени  пазарни единици, както и онези, които ще създават или дистрибутират същите единици. А това е процес, който започва с лидерската нагласа, че

 

Хората имат значение.


 

Как да си върнем контрола в личен и бизнес план?

Като всяка нова професия и тук все още не винаги осъзнаваме какви са ползите от работата с личен бизнес психолог. И макар първата асоциация да е индивидуалната работа (което е вярно!), всъщност екзекютив консултантът изучава организацията на дейността на още две нива – групово и организационно.

Виждаме заедно “голямата картина” и помагам на хората да намират нови решения и нови начини на мислене за трудностите и пречките. А ако успяваме да разгледаме нещата от друг ъгъл, най-често откриваме и логични стъпки, които да предприемем. Справянето с негативните емоции е важна част от процеса, защото никой не е подготвен за онова, което хаосът понякога ни носи. Имаме контрол тогава, когато усетим, че не сме парализирани и можем да проявим свободната си воля с лекота. Но за да видим такава възможност, първо имаме нужда от нова гледна точка и невидима промяна, която започва в нашите умове.

 

Малките, тихи стъпки в съзнанието на бизнес лидерите, са най-ценните. 

Замислена жена и телефон

Pixabay


Бизнесът е игра, в която хората пишат правилата

В работата си обичам миговете, в които повечето очаквания, нужди, цели и ресурси се напаснат в синергия. Усещането е за органичност и изключителна самопринадлежност както за хората вътре, така и за хората извън организациите. Нито един бизнес проект не може да оцелее без подкрепа от другите и това важи с пълна сила за хората, начело на бизнеса – предприемачите, инвеститорите и бизнес лидерите.

Ако знаем какви са правилата на играта и можем да поемем премерен риск, е много вероятно да се научим да правим относително точни и ефективни прогнози за своето бизнес “утре”.

 

Не е важно само да имаш стратегия, а да овладяваш негативните си чувства и да виждаш света си с тих и фокусиран ум.


Овладей емоцията си и когнитивни изкривявания


Ето за какво обичам да говоря с бизнес лидерите и предприемачите:

 1.  Личностно развитие – анализ от какво имат нужда хората в личностен и професионален план, за да успяват да развиват своите таланти в доверена и подкрепяща среда;
 2. Работна среда и самоуправляващи се екипи – ако климатът в бизнеса е изнервен, стресиран и претоварен, никой не поема отговорност за действията си, не е мотивиран и не проявява проактивност и креативност;
 3. Анализ на процеси, проекти и ноу-хау – ако не знаем кое как правим, няма да знаем и къде какво да променим, оптимизираме и подобрим;
 4. Автентичност на бранда – извеждане на автентичност на комуникациите на лидерите и самата организация през изграждане на ценностно ориентирана стратегия и антропоморфно звучене;
 5.  Организационен дизайн на процеси диагностика и оптимизиране на процесите и инструментите за управление;
 6. Ясна и недвусмислена вътрешна комуникация – експертиза за оценка на комуникациите в бизнеса и подобряване на отношения през развитие на лидерство, екипност, менторство и иноваторство;
 7. Харизматични маркетинг комуникации подобрява как бизнесът говори с хората около себе в обектна и дигитална среда; търси от какво се нуждаят тези хора;
 8. Професионални здравни рискове – превенция на човешкото здраве по време на труд, емоционална подкрепа, емпатия и топлота и намаляване на риска от бърнаут (професионално физическо и емоционално изтощение и прегаряне);
 9.  Професионално израстване личен бизнес тренинг за социални, организационни и бизнес умения и ефективно самолидерство за изграждане на синергично лидерство;
 10. Повишаване на фокус и продуктивност – постигане на тих ум и овладява емоция за по-ефективно решаване на въпроси чрез майндфулнес техники за пълнота на съзнанието и усещане за “тук и сега”;
 11. Емоционална пластичност – умения за решаване на проблеми и адаптиране в средата през управление на емоциите с цел намаляване на стрес, напрежение, тревожност, гняв и неадаптивни реакции;
 12. Управление на промяната – внедряване на “новото” и намаляване на вътрешните съпротиви към ефективна промяна;
 13. Иновативност и креативност – повишаване на личностните умения за възприемане и създаване не нови идеи и мислене извън рамки чрез тренинг, обучение и индивидуално консултиране.

Научи се да бъдеш една крачка напред и мисли иновативно като Създател!

InnovaCeption развивай своите идеи

InnovaCeption ти помага да изградиш успешно своя идея, собствен бизнес или личен бранд, запиши се тук >> 

Променяй. Адаптирай. Създавай.


Имаш ли нужда от подкрепа?

Изпрати ми своето запитване или поискай лична среща. Разкажи ми къде те срещам и накъде вървиш –  ще отговоря при първа възможност.

Ако търсиш как да формулираш своето питане, виж тук за какво  още обичам да си говоря с хората и открий своето начало или директно ми пиши, за да избистрим нещата заедно.

Ще ти върна информация как мога да ти бъда полезна, за да организираш времето, бюджета и енергията си.

Пиши ми!

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:

   

  Julika Novkova Business Psychologist


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

   

   

   

   

   

  You Might Also Like