Синергични лидери

Как лидерите повишават своята иновативност и креативност чрез научни психологически подходи?

InnovaCeption личностен профил на синергичния лидер

Изследването на личността и поведението на Синегичните лидери е сложна задача, тъй като хората са различни и проявленията на личността им варират в зависимост от контекста. Да създадеш идеализиран психопрофил, който обобщава най-добрите личностни практики, изисква да се потопиш в някаква сфера, защото е невъзможно да обясниш Човека с един модел или един инструмент. В търсене на отговори с какво съвременните иновативни бизнес лидери са по-различни от останалите лидери, формулирах  теоретико-емпиричен психопрофил на Синергичния лидер. Върху него построих мета-когнитивен модел за личностна трансформация посредством иновативност и креативност – InnovaCeption.

И докато в науката няма да спре търсенето на единна теория, която да обобщи всички човешки поведения, то в приложната психология фокусът е върху конкретен контекст и конкретно поведение на индивид или група. Моята лична страст е предприемачеството и не е случайно, че изследвам личността на бизнес лидерите, които създават, творят и иновират на пазара – те променят света ни. Но преди да създадат иновация, която да засегне околните, бизнес лидерите следва да променят първо себе си.


Какво е “Синергичен лидер”?

Синергичното лидерство е форма на трансформационното лидерство, с фокус съзидание, иновативност и креативност и отправна точка – собствения Аз.

Синергичното лидерсто обхваща възприятия за света, мисли, нагласи, емоции и поведения, които ние сами “програмираме” в съзнанието си с цел повишаване на личната иновативност и креативност. И макар за психологията все още да се спори до колко точна наука може да бъде, днес успяваме да комбинираме различни научни области, гранични с психологията, за да дефинираме полезни и практически приложими модели за работа.

 

Бъди себе си като твориш и създаваш идеи, концепции, материални или нематериални обекти.

 

Синергичен лидер и иновативност и креативност

Промени себе си, за да промени света си, открий нови идеи тук >>


 

Защо съвременните бизнес лидери следва да бъдат синергични и иновативно-креативни?

Днешният бизнес е динамичен, изменчив и с твърде висока несигурност, което изтощава психиката на лидерите. Способността на лидера да се самоотразява в процеса на работа и самокоригира е форма на самолидерство. Съвременните бизнес лидери от малкия бизнес са изправени пред редица трудности и задачи, с които се налага често да се справят сами, защото:

 • не могат да дефинират самия проблем;
 • не знаят какво е точното решение;
 • не умеят да делегират;
 • не разполагат с ресурси и хора, на които да делегират;
 • не се възстановяват качествено;
 • не успяват да балансират ефективно между личен и професионален свят.

 

иновативност и креативност личен тренинг юлика новкова

 


Кои са продуктивните качества на Синергичните лидери?

Синергичните лидери имат нужда да притежават:

 • гъвкава и устойчива структура на личността;
 • висока иновативност и креативност;
 • умерен толеранс към риск; висока проактивност;
 • ниска ригидност и инертност;
 • висок самоконтрол над вътрешните състояния.

 

Всяка една от тези личностни сфери е съставена от множество микро-умения за баланс. Затова и прилагам системен подход на анализ на личностния и организационния профил на бизнеса и лидерите в даден контекст.

Развивай личността си в синергия и запазвай фокус върху усещането за “Аз съм”.


 

Как да постигнеш целта си с лекота и висока ефективност?

Почти всеки собственик на микро и малък бизнес успява да се научи да балансира всички аспекти на управлението едва тогава, когато е изградил устойчива на напрежение, стрес и тревожност личност. Справянето с житейските несгоди е процес и промяната на нагласите и възприятията е първата крачка към вътрешния покой и увереността, че можем да се справим.

Моята задача е да създавам условия вътре и извън хората, в резултат на които човек субективно да усеща и възприема, че се променя в желаната посока. Ето върху кои сфери влияем активно с цел развитие на синергично лдиерство:

 • управление на вътрешния натиск за личностна промяна и израстване;
 • управление на външния натиск за конкурентоспособност;
 • управление на организацията на труда и администрацията;
 • управление на организационната култура;
 • управление на организационния климат;
 • управление на хората и процесите;
 • управление на задачите и проектите;
 • управление на ресурсите;
 • упрвление на продуктите и услугите;
 • управление на вътрешните и външните комуникации;
 • управление на дигиталната лична & бизнес идентичност;
 • управление на възприятията за нишите и пазарите;

«Не се отказвай от целите си, промени начина, по който мислиш за проблемите си за 7 седмици с мен- запиши се » 

Какво представлява теоретико-емпиричния мета-когнитивен модел за личностна трансформация посредством иновативност и креативност?

Създадох модела за линчностна трансформация InnovaCeption, при който съзнателно изменяме когнитивните си модели на възприятия, за да повишим способността си да създаваме. Съществуват редица личностни черти/поведения, които водят до повишаване или намаляване на иновативността и креативността ни.

Разглеждам иновативността и креативността като присъщи на всеки човек черти, разположени върху континуум. Това означава, че някои хора ще имат по-силно изразени, а други – по-слабо изразени иновативност и креативност. Дефинирах процес от 7 етапа, който ни позволяват да изменяме възприятията си така, че да повишаваме присъщата си иновативност и креативност без да се лутаме в хаотичност и неувереност.

Установих, че са ни нужни и около 7 седмици интензивна работа, за да започнем да променяме нагласата към себе си и да проявяваме повече лична свобода и творчество. Да, за 7 седмици едва ли ще успеем да внедрим цялостно промяната, но това е напълно достатъчно време, за да интегрираме новите идеи и принципи на живот и работа.

Моделът за личностна трансформация посредством иновативност и креативност InnovaCeption се основава на 7 ключови личностни черти/поведения, присъщи на Синергичните лидери, които водят до повишаване на иновативността и креативността. Използвам различни статистически методи за оценка и анализ на иснтрументариума си, т. нар. STEM-подход в Психологията (Science – Technology – Engineering – Mathematics). Това дава основание да вярваме, че при определени условия можем да очакваме да наблюдаваме конкретни поведения.

Вижте повече за психопрофила на Синергичния лидер, включените личностни черти и тяхното ваимодействие в модела:


Ако теоретико-емпиричният модел ви вълнува, изтеглете цялата презентация и автореферата от дисертационното ми изследване ето от тук:

 1. Автореферат на Юлика Новкова, Философски факултет
 2. Личностни детерминанти на иновационните нагласи презентация

Можем ли съзнателно да бъдем Създаващи личности?

Щастлива съм, че в голяма степен моделът може да ни съдейства за повишаване на личната индивидуалност и креативност и извън бизнес контекст. Често работя с хора, които възприемат, че не притежават никакви таланти или умения и затова не създават нищо свое, а имат цели и желания. Личният тренинг за повишаване на иновативността и креативността е инструмент, с който човек открива онези аспекти на личността си, които би искал да развива чрез хоби, кауза, проект, дигитални продукти и канали, собствен бизнес или личен бранд.

Да намираш смисъл и ценност в себе си през труда си е дълбоко и себецентриращо преживяване. В зависимост от типа личност, средата, възпитанието и обективните ни ресурси, всеки от нас може да надскочи в някаква степен своите инертност и ригидност. Умението да се справяме с трудностите на живота е генерално и ключово умение и един от важните му аспекти е “смислен труд”.


 


Защо да поискаме да бъде синергични хора и лидери?

Синергията е онова състояние, в което нищо не взема превес, балансът е относително лесен за поддържане, а личността се чуства добре в кожата си. Неслучайно работя с бизнес лидери, предприемачи и фрийленсъри, които се опитват да намерят себе си и да повишат качеството си на личен живот и ефективността на бизнеса и екипа си.

 

Mоят любим начин да постигам състоянието на вътрешна хармония е през способността ни да създаваме и да бъдем иновативни и креативни.

 

Промяната е естествено състояние тогава, когато пригодим съзнанието и сетивата си да откликват на събитията по начин, който ни позволява да съхраним субективното усещане за себе си и “Аз съм добре и се приемам”. Да бъдеш иновативен и креативен за мен е най-висшата форма на лична свобода, тъй като ти позволява да пренаписваш себе си, живота и кариерата си. Плащаш с повече лекота цената на изборите си и се научаваш да отдаваш истинска стойност с труда, идеите и дейността си.

 

Променяй. Адаптирай. Еволюирай


 

Готов/а ли си за действие?

Изпрати ми своето запитване или поискай лична среща. Разкажи ми къде те срещам и накъде вървиш –  ще отговоря при първа възможност. Ако търсиш как да формулираш своето питане, виж тук за какво обичам да си говоря с хората и открий своето начало или директно ми пиши, за да избистрим нещата заедно. Ще ти върна информация как мога да ти бъда полезна, за да организираш времето, бюджета и енергията си.

Пиши ми!

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

   

   

  You Might Also Like