Синергични лидери

Защо синергичният лидер трансформира първо себе си, а после – другите?

Pixabay

Една от най-големите задачи пред бизнес психолога е да трансформира мениджъра в синергичен лидер. Казват, че не можеш да станеш лидер – трябва да бъдеш избран за такъв от другите, те да те припознаят като свой водач. Появата на лидер в социалната група възниква вследствие на обективната потребност тази група да бъде обединена и предвождана с оглед изпълнение на определени функции и цели. За тази работа в бизнеса си имаме мениджър(и). Но да си мениджър не е равнозначно на това да си лидер. 

Обикновено групата сама излъчва лидера си – онази фигура, която ги мотивира и вдъхновява, която биха последвали безпрекословно. А как даден индивид, със своите силни и слаби страни, изведнъж се превръща в модел за подражание? Всъщност е по-просто, отколкото си мислите – човекът изявява своите ценности. Ценности, добри за него, но и за другите. Изявяването е по-сложната задача – през всяка мисъл, поведение, емоция. Човекът става “лице” на тази ценност, пренася я, заразява и другите. Не ги променя. Вдъхновява ги.

Просто е, неподправено и затова не предизвиква тревога у нас. И този човек е толкова харизматичен, че за нас, околните, се превръща в магнит и започваме да го следваме, да искаме да сме и ние такива – ценни. Днешният личен тренинг е достатъчно всеобхватен, така че да ви помогне не само да осъзнаете какво и защо следва да направите, а и да ви даде основните насоки КАК да трансформирате и средата си, и себе си. Бъдете пример преди всичко първо за себе си, отделете си достатъчно време и не се страхувайте да се променяте. Ако търсите бързи решения, тази статия определено не е за вас. Тук ще си говорим как да промените себе си така, че другите наистина да приличат на вас. Приятно четене!

Какви хора са лидерите?

За разлика от формалните ръководители, лидерите се славят с всеобщо приемане и харесване, със способност да повлияват на масите чисто емоционално, запленявайки ги. Една от първите асоциации с лидера – това е харизматичното привличане, което изпитваме към фигурата му.

Лидерът не е сбор от личностни черти, т.е., за да си лидер, не следва само да си “такъв и такъв”, нещата са една идея по-сложни. Лидерството е набор от поведения, съответстващи на определени ценности, а общият знаменател е, че поведението е в името на другите, отдаването е отвътре навън, а комуникираната стойност – еднакво безценна за всички. Лидерите просто се превръщат в най-добрата версия на своята личност.

Лидерите отдават стойност чрез себе си.

Посветени са десетилетия на изследвания и проучвания от какво тесто са направени лидерите и защо оказват толкова силно влияние върху околните. Целта е да се разреши един огромен спор, дали лидерът се ражда такъв или може да бъде изграден?

Изучавайки лидерството, специализираната литература открива различни типове лидерство и отделните автори предлагат разнообразни обяснения “що е то Лидер”. Днес ще се опитам да прехвърля темата за лидерите в моя по-тесен фокус, бизнес средата, където се очаква мениджърът (формалният лидер) да се превъплъти във вдъхновяващ индивид (харизматичен лидер).

Какъвто лидерът, такова поведението на всички

Pixabay

Pixabay

Лидерският стил е присъщата форма на поведение на лидерите в политически, организационен и всякакъв друг контекст. Отразява начина, по който той “управлява” (формално или неформално) своите подчинени и ресурси, какъв е фокусът му (хора, задачи, срокове), как постига целите си и най-вече – как  мотивира околните. Има две крайности на един и същ континуум – управление. В единият край е “контрол”, а в другият – “самоконтрол” и мениджърите се различават по начина, по който управляват основно по тази дименсия.

Има лидери, които ръководят с твърдя ръка (контрол) и такива, които вдъхновяват и мотивират подчинените да се самоуправляват (самоконтрол). Има и всякакви вариации по скалата, в зависимост от личностните характеристики на лидера. По важното е, че мениджърите не разбират едно важно правило:

служителите ще работят така, както си ги научим да работят

Казано иначе, ако обичате да контролирате, то не чакайте подчинените ви да са проактивни и сами да вземат решения. Това е основният ми сблъсък с представителите на по-класическите бизнес лидери, които искат да знаят всичко във всеки момент. Ако даден човек знае, че трябва да чака заповед/разрешение/одобрение, то няма да предприеме нищо, преди да има това заветно “ДА”.

Ако пък очакванията са човек сам да взима решения за всичко, но не сме доволни като мениджъри от резултатите или начина на работа, не е редно да бързаме да обвиним служителите – те така са избрали, защото ние сме дали възможност.

В научната литература сериозно се разглеждат трите типа лидерство – обобщени, идеализирани типажи мениджъри. Често ще срещнете водещата класификация, според която имаме три основни типа лидерски стила – авторитарен, демократичен и либерален (laissez-faire).

Няма единодушие по въпроса кой е най-добрият стил. Моята философия, както винаги, е стремеж към баланс и честно казано, не вярвам в “типове”, а с контекст. За мен днешният лидер следва да е динамичен, адаптивен и да умее да преценява кога какъв тип управление да разгледа в зависимост от задача, екип, цели, ресурси и очакван резултат.

Независимо какъв е водещият стил лидерство, и трите типа имат своите предимства, недостатъци, както и ползи в определени ситуации. Ако умеем да преценяваме последиците от стила, който ще наложим, значи знаем как да управляваме екипа си. Ако обаче правим неща и не получаваме очаквания резултат, значи вероятно не сме подбрали добър инструмент.

Моята формула за ефективно лидерство

Вече ви казах как обучавам своите клиенти да бъдат стратегически бизнес лидери при управление. Сега ще ви помогна да схванете общия принцип, върху който залагаме стандарта. Колкото повече време е нужно, за да се реализира проект/задача, толкова повече можем да си позволим да оставим нещата да се случват по удобен начин за всички, т.е. упражняваме форма на самоконтрол.

Това не значи, че нямаме ангажимент към изпълнението и само чакаме резултат, както все още масово се практикува. Това означава, че залагаме критерии, ясни и видими, разбираеми за всички и проследяваме дали са били адекватни или грешката е в нас. Така минималнизираме вероятността да има проблеми от организационно естество и започваме да разбираме къде грешките идват от човешки фактор, т.е. служителите.

Когато нямаме време обаче се налага решенията да са бързи и категорични, следователно не можем да даваме дълги обяснения и критериите остават ясни основно за нас като ТОП-мениджъри. Упражняваме контрол и мониторинг на всеки етап и за всеки елемент, като не разчитаме на преценката на служителя, а на себе си. Защото в крайна сметка, отговорността я носим ние като лидери. Повече по темата за бизнес лидерите и техните слабости споделих ето тук, дочетете си.

Как от просто “мениджър” да се превърнем в харесван лидер?

Pixabay

Pixabay

Вярно е, че има хора, които някак си се раждат с дарбата просто да бъдат харесвани без да полагат особени усилия в тази посока. Вероятно се дължи на сбор от личностни характеристики и поведения като тези, за които ви разказах в статията за Големите 5 характеристики на личността, припомнете си тук.

И остава питането “какво да правят всички други”?

Тук на помощ отново идва науката, която е успяла да отграничи онези аспекти на лидерството, които могат да бъдат усвоени и научени под формата на начин на мислене (убеждения, мисли, вярвания) и емоции (емоционална пластичност и емпатия). Това са форми на поведение, определен фокус и  възгледи, които в една или друга степен всеки може да усвои.

Няма да ни направят по-харизматични и привлекателни спрямо определени очаквания, но ще ни помогнат да се приспособим към околните, да ги мотивираме и вдъхновяваме да вярват в нас и нашите идеи. истината е, че просто ставаме друга версия на себе си, започваме да мислим по друг начин за себе си. И най-вече, изпитваме друг тип емоции към себе си, грешките си, целите си.

Не всички лидери са невероятни оратори, които омагьосват със силата на думите си.

Има лидери, които запленяват със своите качества, алтруизъм,  дисциплина и последователност. Вместо разпалени емоции, даряват околните със спокойствие и сигурност. Вас какво ще направи щастливи? Как искате да протичат дните ви, как предпочитате да се държите? Такъв лидер ще бъдете ако положите усилия да се развиете.

Както казах, лидерството е конкретна форма на поведение – това са навици, качества и умения, които всеки може да усвои. Изисква се време и усилия, но в крайна сметка всичко постигаме така, нали?

Защо транфсормационното лидерство е предпочитаното поведение днес?

Днес ще се спра на един подход, който предполага гъвкавост и адаптиране не само към ситуацията, но и към ролята на лидер като цяло. Независимо дали целите да бъдете формален или неформален лидер, има определени фактори, които биха повлияли в посока да бъдете повече или по-малко харесвани.

Подходът, който сега ще ви представя, лежи  в основата на модулите от Личния бизнес тренинг, насочени към изграждането на лидерски качества и комптенции. Като база за подхода съм заложила теорията за трансформиращите лидери. James V. Downton е първият, който въвежда идеята за „транфсормационно лидерство“, но понятието е изследвано и доразвито от James MacGregor Burns.

Bernard M. Bass доразгръща концепцията на Burns и използва термина, за да обозначи тази съществена отличителна черта на лидера, благодарение на която той е способен да трансформира (променя) последователите.

Трансформиращото поведение на лидера осигурява смисъл и предизвикателство, мотивира и вдъхновява, запленява и провокира доверие.

Но в какво се изразява тази трансформация?

Трансофрмиращите лидери се характеризират със способността си да мотивират като разглеждат нещата от нови гледни точки, задават определена мисия и визия, непрекъснато се развиват и разгръщат потенциала си.

И най-вече, фокусирани са върху околните в степен, в която груповите интереси стоят над личните, задачите са по-значими от личния успех, а целите – общи.

  1. Променете на възгледите си

Можете да си взаимодействате със средата такава, каквато е. А можете и да се опитате да я транфсормирате – променете я така, че да ви пасва на вас като личност. Каквито и стъпки към промяна да предприемате, трябва да сте сигурни и убедени, да са в синхрон със същността и ценностната ви система. Създавайте нови реалности, нови възможности. Не се примирявайте само с това, което имате срещу себе си, искайте повече. Нереалистично е да очаквате друг резултат, ако непрекъснато правите едно и също.

Променяйте себе си, развивайте се и се учете, имайте лични цели и амбиции да бъдете нещо повече.

  1. Бъдете ролеви модел

Не е необходимо да излъчвате непреодолим чар, за да бъдете харесвани и да притежавате притегателна сила. Достатъчно е да вдъхновите околните чрез собствения си пример. Факт е, че ако демонстрирате своите възможности и способности, бъдете експертни и ефективни, то хората ще ви следват. Бъдете морални и справедливи, не преследвайте користни цели, поставяйте другите и техните нужди над своите собствени.

Не се опитвайте да се харесате на околните, а спечелете доверието им – те сами ще ви последват.

  1. Мотивирайте промяна, не променяйте
pixabay

pixabay

Позволете си да бъдете вдъхновени и да се вълнувате, когато преследвате дадена цел. Заразявайте себе си и другите с визията за крайния резултат.

Фокусирайте се върху възможните решения, а не върху трудностите. Ревизирайте очакванията си и гледайте реалистично на ситуацията.

Онова, което вдъхновява, е вярата, че дадено нещо може да се случи дори когато изглежда трудно постижимо. Намерете достатъчно причини да сбъднете визията, осигурете ресурсно процеса и не се отказвайте когато стане трудно. Ако накарате другите да ви повярват, то ще ви следват до край.

Първо трябва да повярвате вие!

  1. Стимулирайте интелектуално, подкрепяйте емоционално

Използвайте въображението си, поставяйте под съмнение рутинното и обичайното, търсете нови начини и решения. Днес да бъдеш иновативен и креативен е една от най-ценните стойности, но и начин да развиваш бизнеса и екипа си. Позволете си да грешите и се учете от грешките си. Бъдете толерантни и към пропуските на околните.

Провокирайте себе си и околните и мислете извън общоприетите рамки.

  1. Подходете индивидуално, защото другите имат значение

Интересувайте се от околните, от техните мечти и стремежи, страхове и слабости. Помагайки на другите да се развиват и израснат, помагате и на себе си. Повишавайте компетенциите си, но инвестирайте и в напредъка на хората около вас. Забелязвайте и уважавайте, окуражавайте и насърчавайте себеподобните си – в крайна сметка всеки има нужда да бъде оценен!

Pixabay

Pixabay

Създавайте култура на промяна и развитие – за себе си, но и за другите.

Защо си струва да бъдете трансформиращи, а не контролиращи?

Трудно е да се откажем от контрола, който ни дава измамно усещане за сигурност и предсказуемост. Докато сме вперили очи в работата всъщност не виждаме, че острият натиск деперсонализира околните и да, макар задачите да са задоволително изпълнени, хората не се чувстват добре. А на такъв кораб капитанът бързо остава без верни другари. Помислете си как да развивате личността и живота на хората, които чрез усилията си развиват вас и бизнеса ви.

Помогнете им да сбъдват мечтите си, да вярват в смисъла от съществуването си.

Покажете им, че са част от по-голяма картина. Но за да успеете с друг, първо следва да извървите този целия път сами. И не забравяйте, че както всеки друг стил лидерство, и тук има определени ограничения на подхода – в някои ситуации е добре да се придържаме към статуквото и установените норми, за да постигнем успех.

Харесвам концепцията за транфсормиращия лидер, защото в основата му залягат идеите за развитие и учене през целия живот.

Като Личен бизнес треньор и бизнес психолог смятам, че ако човек е готов да инвестира в себе си, да се променя, усъвършенства и дообогатява, ще процъфти в личен и кариерен план.

Защо е нужно да развиваме лидерски качества, умения и поведения?

Както сами разбирате, лидерското поведение отразява определени възгледи, смяна на фокуса и нагласите и промяна на поведението. Едва ли има сфера на живота, в която лидерските компетенции да са излишни, макар да сме свикнали да ги възприемаме най-вече през призмата на бизнес отношенията.

Лидерските поведения и начин на мислене се отразяват ползотворно във всяко значимо, човешко отношение – между съпрузи, партньори, приятели, родители и деца. Ако искате да съхраните отношенията си и да се превърнете с неконфликтна личност, то лидерският профил определено ще ви помогне да имате еталон за подражание.

Смелите, активни и успешни хора привличат другите – превръщат се в носители на надеждата, че и те могат да постигнат същото. Влизат в ролята на образец, на стимул, на идеал и мотивират чрез примера и личността си. Достатъчно е просто да правите онова, за което ви бива и всичко друго ще е наред.

Най-добрият мотиватор за промяна за околните е когато самите ние представляваме в същността си онова, за което говорим.

Искайте повече от себе си.

Динамичен ден!

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like