Синергични лидери

Умът на начинаещия: когато нямаш правилните въпроси пред себе си

Умът на начинаещия

Успехът на бизнес консултирането в контекста на човешката комуникация зависи от два големи фактора – експертността на консултанта и професионализма на бизнес лидера. Често се сблъсквам с т.нар. “Ум на начинаещия” – едно състояние, дори при опитни предприемачи, за които дадена гледна точка/познание е нещо твърде ново и непонятно. Така бизнес психологията се явява “нестандартно” мислене за иначе нормални човешки поведения и реакции, тъй като повишава управлението на риска.

Умът на начинаещия е мисловен модел, но и емоционално състояние и понякога именно там се коренят причините за бизнес успеха или неуспеха. Днес ще ви разкажа повече за негативните страни от това да не знаем и да не разбираме какво и как да направим. Мотивът за днешната тема е ясен – бизнес се прави с ноу-хау и дори да имаме средства, които да инвестираме в ново решение, ако не знаем кое решение е най-подходящото за конкретния контекст, то не можем да си купим положителна възможност или друга гледна тока. Осезаема последица е усещането, че сме опитали всичко, но нищо не е дало желания резултат. Такива случки се натрупват и водят до отказ от търсене на бизнес консултанти – генералисти. Не губете фокус от търсенето на решения. Опитайте и тази стратегия за успех!

Какво е “Умът на начинаещия”?

Когато човек започва ново начинание, той често знае твърде малко. Липсата на информация за основни принципи и процеси пречи човек да прави адекватна оценка на текущото състояние на екипа, контекста или бизнес модела. Неспособността да измерим риска от дадено действие/бездействие ни кара да взимаме решения на сляпо.

Някои бизнеси разполагат с достатъчно ресурси дори когато не знаят и не могат, да тестват различни стратегии и да налучкват по-лесно и бързо вярната посока. Но има и такива ситуации, в които имаме нужда от едно решение, бързо и качествено.

Когато не знаем къде грешим, не знаем и какво да променим.

 

Ето кои са най-честите последици от ума на начинаещия:

 • не виждаме цялата картина;
 • не можем да правим относително точни прогнози за бъдещето;
 • имаме нереалистични очаквания;
 • не можем да измерим ефекта от действието/бездействието си;
 • не знаем какво влияние ще окаже дадено поведение върху другите;
 • не можем да наблюдаваме себе си в процеса;
 • не разбираме как взимаме дадено решение;
 • не осъзнаваме себе си като част от проблема;
 • не осъзнаваме навреме, че има някакъв проблем.

Личността на бизнес лидера


Защо да правим бизнес с ум на начинаещ е неефективно?

Да правиш бизнес е като да умееш да работиш на асамблираща линия – това е процес, с отделни етапи, със специфики за всяка стъпка, с риск на всяка крачка. Организацията на труда, хората и ресурсите предполага да знаем каква цена ще заплатим за всяка грешка и какво ще спечелим от всеки успех. Състоянието на незнание ни кара да разглеждаме въпросите едностранно и по-лошото – да решаваме различни трудности с едни и същи принципи и техники. Правим само онова, което знаем и можем – а това никак не е задължително да е правилно или дори – ефективно. Има хора и по 20 години правят едни и същи грешки без дори да допускат, че има и други начини, далеч по-подходящи и енергоспестяващи.

Не на всеки етап от процеса на асамблиране по линията можем да ползваме едни и същи инструменти или подходи. Ако не можем да се ориентираме къде сме в процеса, как ще знаем какво ни е нужно, за да продължим? По-проблематичното е да не знаем какъв риск ще поемем ако използваме друг тип подход или принцип, инструмент или метод за решаване на трудността си.

 

Умът на начинаещия означава да не можем да видим сами онова, което не можем да видим.

 

Само начинаещите ли страдат от ума на начинаещия?

Всъщност този ефект се наблюдава често и при по-тесни специалисти, с многогодишен опит зад гърба си. Умът на големия експерт също не може да види извън полето си. Липсата на дори повърхностни познания в области, близки до сферата на работа, пречи да оценим адекватно кои фактори ще влияят в процеса на работа.

Казано иначе, липсата на информация и познания е сред най-сериозните причини за неуспех дори и при много опитни експерти. Мисля си, че това, в комбинация с други фактори, е сред най-сериозните причини 8 от 10 бизнеса да фалират до края на първата година.

 

Преодоляването на ума на начинаещия изисква промяна на личната нагласа в две важни направления:

 1. Аз знам, че нищо не знам – за да възникне това състояние у нас, е нужно все пак да имаме достатъчно високо ниво на експертност. Осмислянето на границите на личните възможности, знания и умения не е особено приятно, но пък в бизнес контекст е изключително продуктивно – учи те да търсиш информация непрекъснато. Четене, консултиране и тестване – ето това е нужно, за да се развиваме с тази нагласа.
 2. Знам достатъчно, за да си позволя да не знам достатъчно – изборът дали да бъдем по-тесни или по-широки специалисти има значение само по отношение на практиката – дали ще го правим сами или ще делегираме и си е личен избор. За да сме ефективни в решенията си, независимо кой изпълнява стратегията, все пак е нужно да знаем достатъчно какво и как е нужно да се промени, за да продължаваме ефективно – иначе кой ще оценява риска и резултатите адекватно?

бизнес ценност и вдъхновение

Как умът на начинаещия ни саботира в бизнеса?

Често ми се случва да консултирам бизнес лидери, за които новите перспективи, които бизнес психологията внася,  са твърде нови и прогресивни, защото знаят твърде малко и техните очаквания са силно ограничени.

Има аспекти от бизнеса, които изцяло могат да бъдат моделирани и фасилитирани с инструментите на психологията – промяна на лични и чужди възприятия, организация на труд и комуникация с вътрешни и външни публики и прочие аспекти, които засягат човешката страна на бизнеса. За да потърсиш тази призма на решение все пак е нужно на първо място да разбираш, че затрудненията идват от хората и техните възприятия.

Бизнесът се прави от хора за хора.

Бизнес лидерите, които разглеждат бизнеса в по-техническата му част, най-често подценяват ролята и значението на психиката (своята и чуждата) в процеса. Не винаги онова, което на хартия е правилно, ще е най-ефективното в реалността, където хората чупят тази реалност през собствените си ограничения, страхове, вътрешни конфликти и потребителски навици.

Когато не разбираме принципите и отношенията между външния и вътрешния свят, често прибягваме до външни за човека начини за влияние. Това е рисково и скъпо начинание, защото ни кара да наместваме стратегиите си спрямо реакциите на хората – а динамиките днес не позволяват да тестваме толкова дълго и да правим бизнес чрез гадаене.

Допусканията, от друга страна, изхождат от оценка на контекста и включват оценка на рисковете при избор на А или Б, като дори свеждането до тип А или тип Б решения отнема време и познания. Умът на начинаещия най-често изпитва две трудности в тази посока – 1/ да дефинира А и Б, които да бъдат най-ефективните и най-оптимизираните откъм вложения и резултати стратегии и 2/ да оценки рисковете и при А, и при Б, тъй като понякога и двете не са достатъчно добри приложни решения и е добре да знаем какво точно се е объркало и накъде да продължим.

 

Въпросите на експерта по бизнес психология

Няма тема от бизнеса, която да не засяга човешката психика, но не всеки проблем може да бъде решен само чрез промяна на човека (мислене, емоции и поведение). В контекста на днешната тема, ето важните за мен въпроси, които винаги задавам на предприемачите на първа среща и чрез които се ориентирам какво не знаят за себе си и продуктите си, което може би клиентите виждат:

 • Знаем ли какво ни казват резултатите и наблюдаемите поведения за скритите процеси в нас и хората около нас (екип, клиенти, бизнес партньори?);
 • Какво ще се случи утре ако днес направим или не направим нещо?
 • Колко точно можем да прогнозираме бъдещето си и в кои аспекти?
 • Колко надалеч можем да прогнозираме – за месец или за година?
 • Какво трябва да моделираме, за да сме там, където искаме?

Не е вярно, че можем да променяме другите, нито да ги манипулираме дълготрайно.

Как тогава да променим себе си и бизнеса си така, че да стимулираме и мотивираме околните в посока желаната от нас промяна?

Ето това е основната задача на бизнес психологията – да следи за голямата картина на даден бизнес, да изучава хората в него и  извън него и да помага организационните цели да се постигат при по-ниски разходи и риск, с повече лекота, фокус и продуктивност. Бизнес психологът организира дейностите и процесите, отчитайки индивидуалните различия, защото хората имат значение и техните преживявания очертават бъдещето на целия бизнес.

Онлайн бизнес психолог

 

Доверието в бизнеса и обмяната на ноу-хау

Важна личностна характеристика на бизнес лидерите е да бъдат отворени към новото, тъй като това им позволява да бъдат устойчиви и гъвкави, както разказах ето тук. Бизнес успехът се дължи на способността ни да излизаме извън рамките на собствените си ограничения, защото разширяването на бизнеса идва с разширяването на пазарното влияние. А за да влияеш върху другите, следва да разбираш тези други – какво ги движи и мотивира, какво ги спира. Изчиствайки търканията на всеки етап от този комуникационно-продажбен процес, бизнесът добре знае с всеки един клиент  къде се намират в процеса, какво следва и как да фасилитираме процеса ефективно.

Иноваторите се провалят всеки ден, по много пъти.

Знам го, защото макар да е красиво да мога да кажа, че помагам на хората да постигат успех, всъщност им помагам да се провалят контролирано. Всеки ден, с всяка идея, по много пъти и начини, хората минимизират провала си и учат в движение от грешките си, опознавайки по-добре продукта, пазара, хората в него и себе си. И най-трудното е да не се поддаваме на емоции, на самоподценяване, на тъга и умора. Сложно е и да устоим на натиска да бъдем модерни и да ползваме евтини трикчета, които някой обещава да решат всичките ни проблеми.

Да привлечеш внимание в бизнеса не е същото като да разшириш влиянието и да повишиш доверието. В единия случай успяваш да реализираш краткосрочни резултати. В другия случай залагаш на фокус върху себе си. Истината е, че и двете стратегии са важни – едната е тактика за повишаване на продажби например, а чрез другата изграждаме ценностно-ориентирани отношения и си правим място в света. И да знаеш кога кое да приложиш е разликата, която може да очертае коловоза на бизнеса.

Успехът на бизнеса може да бъде програмиран.

 

Как да програмираме успеха на бизнеса си?

Ако и вие градите бизнес, свързан с личното ви име, то тогава следващите редове ще са ви по-релевантни, отколкото ако разчитате на по-бързи бизнес модели, ориентирани към печелене от разлики. Да печелиш от доверието, което изграждаш, е устойчив бизнес модел, подходящ за пазарни продукти и услуги, които разчитат на отношения с клиенти.

Когато имаш микро бизнес е болезнено да губиш клиенти, а реалността е, че винаги има някой, който прави това, което и ти, но по-бързо или по-евтино. Програмирането на успех в тези мигове зависи от това ние на какво държим и когато правим избор в посока бранд, това остава за цял живот. Схематично казано, брандът помага да задържим лоялните си клиенти дори когато сменяме пазарните си продукти по обективни или субективни причини.

Хората остават с нас заради нас.

 

Ако познаваме добре клиентите си, техните възприятия за нас и нашите продукти, ще можем да комуникираме свободно и в пълнота с тях. Това придава определена автентичност на бранда ни и помага да вземаме смели, иновативни и креативни решения, които да ни развиват и нас. Повече за моя иновативно-креативен подход на работа споделих тук. Ако се опитвате да изградите личен бранд, ще намерите полезни и практически съвети, които ще ви помагат да не губите себе си – направете 8 дневното предизвикателство за автентичен дигитален личен бранд ето тук.

Умът на начинаещия е нормално състояние и когато знаем какво не знаем, ще знаем и какво да потърсим. В забързаното ежедневие не ни достига време да осмислим какво наистина ни пречи. Понякога внасянето на чужда гледна точка и опит е именно онова, което дава голямата разлика. Най-малкото прави нещата една идея по-лесни, понятни и поносими.

Бизнес психология и бизнес консултиране

Променяй. Адаптирай. Еволюирай.Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like