Автопойезис 4.0

Автопойезис 4.0 – бизнесът като жива, полу-дигитална система

Ефективно решаване на проблеми без прегаряне

Рядко обсъждам в блога тежките, теоретико-емпирични модели за бизнес консултиране, които създавам.  Един от най-сложните и контекстуално ориентирани концепти, които развивам, е този за автопойезис 4.0. Радвам се обаче, че проявявате все повече интерес към специфичния и мултидисциплинарен подход, който прилагам при работата си със съвременния Човек 4.0 и неговия личен & бизнес свят.

Знаете, че за мен Психология 4.0 следва да разбира новата смесена реалност (дигитална и обектна) и отделям много време да създавам практически и полезни инструменти за авторегулация на индивидуално, екипно и организационно ниво. Макар концепцията за автопойезис да е взаимствана от биологията, намирам голямо практическо приложение в бизнес контекст, тъй като това е системен подход. 

Човекът 4.0 иска свобода, независимост, гъвкавост и възможност за растеж и развитие. Използва ресурсите си и в двата типа реалност, за да печели време и да разширява сферата си на влияние. Автопойезис 4.0 е сред основните инструменти за системен анализ, който прилагам по време на работа на индивидуално, групово и/или организационно ниво. Прочетете повече за подхода – светът принадлежи на умеещите.

За смесената реалност, обърканите възприятия и бизнеса

Pixabay

Казват, че живеем във века на информацията и познанието. Реалността ни обаче е точно толкова неясна и объркваща перцепциите, колкото и темите, които засягам в този раздел. Често ме питат защо публикувам информация, която може да бъде съотнесена към сензитивна бизнес информация, даваща конкурентно предимство.

Повечето хора продават тази информация под някаква форма (консултиране, обучение, семинар и прочие). За мен информацията е нещо, което можеш да прочетеш в учебника, а учебниците не решават проблеми. Хората ги решават. Аз продавам ноу-хау, а него няма как точно да “откраднеш”.

Науката съществува, за да бъде споделяна.

Ако припознаете модела за Автопойезис 4.0 като свой – и можете да го приложите сами към своя контекст, ще бъда истински щастлива! Не съм създала сама нито една от концепциите, които прилагам в синтезиран вид, на ниво хипотеза. Тези идеи съществуват в чист вид в другите науки и винаги са били тук, аз обаче събирам парчетата от пъзела, за да го пренаредя по нов начин и да ви го предоставя вече не само като някаква обща информация, но и като набор от прости, практични и приложни принципи и инструменти, с които да постигате по-ефективно целите си.

Създадох методологията си Автопойезис 4.0 за Организационно консултиране, която се основава на Психология 4.0 и отразява разбирането, че

човешките възприятия кривят организационните живот и продуктивност както в дигитална, така и в обектна среда.

Това явление засяга всеки аспект на отношението “Човек-Човек” в бизнеса и не е изненада, че възникват точки на съпротивление на всяка крачка. Моят подход помага за ефективното създаване и изграждане на дадена бизнес система като жив, самоподдържащ се организъм, чието нормално състояние е хомеостаза. Но тук хомеостазата е между обективните характеристики на организацията и средата и между възприятията на отделния човек за тях.


Защо това “напасване” на реалностите е нужно?

Когато хората усещат, че пасват органично на дадено място, те са иновативни, креативни и последователни в своите решения, а това ги прави фокусирани и продуктивни при поставянето и реализирането на цели. Те горят в дейността си и чувстват смисъл да търсят нови решения и креативни идеи.

И обратно, когато хората чувстват, че полагат ментални и емоционални усилия да се напаснат към професионалната си среда, те бързо се уморяват да взимат решения, биват залети от трудни чувства и не произвеждат качествени решения. Губят смисъл от личността си и не намират полза от дейността си. Просто прегарят.

Живеем двойствен живот – и в личен, и в бизнес план. Опитваме се дигитално да компенсираме недостатъците на обективната си релност, възползвайки се едновременно от предимствата ѝ. Забравяме кое е истинското, разкъсваме се между възприятията и оценките си – защото не винаги обектната реалност е така привлекателна, както дигиталната. И тъй като дигитализацията засяга както човека, така и продуктите от неговата дейност (като мисли, емоции, поведения), този проблем се прехвърля и във всяка човешка структура и отношения, лични & бизнес.

Pixabay

Бизнеси фалират преди да направят една година на пазара, пълно е с изтощени и деперсонализирани мениджъри и служители. Човечеството става все по-самотно, депресивно и емоционално прегоряло в професионален, семеен и интимен план. Всичко това е силен сигнал, че

Ние, хората, сме относително малко подготвени за последиците от внедряването на дигиталното в света ни.


Автопойезис 4.0 и хуманното отношение в бизнеса

Концепцията за Автопойезис 4.0 е моят опит да вложа нов смисъл в понятието “автопойезис”, в контекста на дигиталната реалност, Човека 4.0 и бизнеса. Концепцията за автопойезис води началото си от биологията и идеите на двама чилийски изследователи – Умберто Матурана и Франциско Варела, които през 1972 година отговарят на въпроса “какво различава живата система от неживата”. Техният теоретичен отговор се нарича  “автопойезис”. Според авторите, разликата между двете системи е, че живата система е с тенденцията да се самосъздава, самоподдържа и самопроизвежда, т.е. “автопоетична”. [1]

Избрах именно този систематичен подход за работа с хора и организации, защото за мен той е най-хуманният. Човекът, екипът и организацията се разглеждат  като автономни, едновременно независещи и взаимозависещи елементи, които едновременно следва да бъдат третирани и като клетка, част от по-голям организъм, и като независима и неделима, автономна цялост (организъм). Поставени в конретен контекст (дали като самостоятелна единица или като част от по-голяма структура), тези елементи биват третирани в съответствие с контекста.

Принципът на работа е общ – за да добрува целият организъм (отделна личност, екип или цял бизнес модел), то всеки елемент следва също да е способен да се самоподдържа и да бъде автономен, т.е. да бъде добре (като субективно възприятие обаче).

Pixabay

Основният принцип в автопоетичните системи е, че те са затворени на оперативно ниво, но се отварят, за да взаимодействат с околната среда, тъй като елементите произвеждат нови елементи, с които системата да се самоподдържа и самообновява.

Нарекох подхода си Автопойезис 4.0, тъй като включвам в личната и бизнес идентичност и проекциите, които дигиталната реалност внася обратно в системата. Днес не можем да си представим себе си, отношенията, комуникацията и бизнеса си без дигиталното. На практика, огромна част от всяка съществена промяна днес е поради, посредством и/или заради дигиталната реалност.

Хуманното третиране изисква едновременно наличието на критично мислене (за да функционира и оперира дигиталното начало), както и емпатичност (за да функционира и оперира субективното, присъщото на личността начало).


Бизнесът се прави от хора за хора

Ако разбираме Човека 4.0 и неговата Психология 4.0, ще знаем и как да подобрим неговата субективно възприета смесена (обектна и дигитална) реалност. Автопойезис 4.0 работи изцяло със затворени системи, каквито са индивидът, екипът или бизнесът, тъй като изисква изключително персонализиран подход. Налага се да внедряваме на ниво индивид или група протоколи за авторегулация за повишаване на личната ефективност, за субективен самоконтрол и за повишаване на продуктивността (лична и бизнес).

Прецизирането на процесите и процедурите така, че системата да има протоколи за авторегулация на индивидуално, групово и организационно ниво, налага лично отношение и вложение на време и усилия. Така фокусът в подхода Автопойезис 4.0 е Човекът 4.0 и неговата потребност от свобода, гъвкавост и възможност за развитие, като този модел е начин да постигаме такова ниво на живот и бизнес чрез поддържане на хомеостазата в автопоетичната система.

Бизнес психологията е все по-интердисциплинарна наука, с практическа приложимост в организационен и личен контекст. Ние не сме просто онова, което работим, защото ние сме повече от дадена длъжностна характеристика. Важно е обаче и КАК работим, а това става най-подценяваният аспект днес. Защото липсват време, познания и ресурси за хуманно отношение, фокусът е върху бизнес ефективност и продуктивност.

Използвайки принципа на автофагията [2], се стремя да помогна на хората да използват Психология 4.0, за да изхвърлят “токсичното” от себе си, възприятията си, екипа и бизнеса си, за да могат да работят с чисто съзнание и олекнало сърце. Ако дадеш време на дадена клетка, то тя може сама да се изчисти и да разгради ненужните компоненти. Ако дадеш време на даден организъм, той може сам да изхвърли старите и нефункционални клетки. И ето тук е важното – ако е здрав организъм на първо място.

Pixabay

Излекувайте съзнанието си, както и това на останалите в екипа ви, за да повишите по-естествен начин личния си и екипен потенциал. Изхвърлянето на баласта става на толкова много и различни нива, все едно да изчиствате стари гардероби от вещи, трупани с години. Отнема време просто защото винаги подценяваме количеството на “складираното”.

Да ти олекне е най-пречистващото нещо, с което да започнеш от начало.

Отървете се от излишните процедури, подобрете процесите, подредете мислите и плановете си, успокойте съзнанията и чувствата си и някак естествено ще се (само)мотивирате отново.

Звучи лесно, нали? И в идеалния случай би било, ако ние бяхме идеални системи и осъзнавахме как идеално да функционираме.

Но не сме идеални, ние сме идеално несъвършени.

И в рамките на своето несъвършенство можем да създаваме идеални в някаква степен продукти. Просто не можем да създадем идеална цялост, само идеална част. Пожелавам ви успех с внедряването на принципа на Автопойезис 4.0 във вашия свят, живот и бизнес!

Променяй. Адптирай. Еволюирай.


Използвана литература:

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Autopoiesis#cite_note-1

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Autophagy


Искаш да подобриш как бизнесът ти прави бизнес?

Организационната култура е прекрасен неформален начин да се оптимизират процесите и да се постигне повече продуктивност и ефективност. Нека заедно открием от какво имаш нужда ти и екипа ти, за да постигате заедно целите си с повече вътрешна мотивация и дълбока професионална удовлетвореност.

Разкажи ми с какви трудности се сблъскваш и към какво се стремиш  заедно ще потърсим адаптивно решение в зависимост от твоето време, бюджет и готовност за промяна:

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

  You Might Also Like