Личен & Бизнес Психолог

Бизнес комуникационна стратегия

Juls Psychology Julika Novkova PhD

От гледна точка на бизнес психологията, умението да комуникираме със заинтересованата аудитория е ключово, тъй като ни помага да заемем своята ниша и да бъдем приети от околните (партньори, служители, клиенти). Комуникационната стратегия е мощен инструмент за предаване на ключови послания и базисна информация, около която сформираме своята бранд идентичност. Бизнес комуникационната стратегия цели организация на съдържанието, изчистване на бранд посланията, интегриране на бранд емоции, диверсифициране на бизнес каналите за комуникация, внедряване на съдържание в каналите  и верифициране на стратегията спрямо пазарните нужди, очаквания и интерес, базирани на статистически метрики и анализи.

Невъзможно е да имаме бизнес днес без да имаме и някакво дигитално представителство чрез бизнес и/или личен сайт, бизнес профили в социалните мрежи и имейл кореспонденция. Дигитализацията на бизнеса следва да се разглежда като основен инструмент за ниско разходна комуникация с уместната аудитория, чрез която хората да получават информация, лични впечатления и възможност за опит с вас и нашите продукти и услуги. Но това е и сложен, добре планиран процес, за който е нужно да имаме визия, дизайн, съдържание, както и технически умения за създаване, управление на анализ на съдържание чрез потребителското поведение.

Добре структурираната стратегия изключва амбивалентност на емоциите в процеса на комуникация с нашия бранд. Знаем на кого, какво, кога и как бихме искали да кажем. Знаем и как да проверим дали процесът е завършил както сме го планирали. Когато не планираме своята бизнес комуникация, по каналите ни настава какафония и хаотичност, а околните се чувстват объркани. В резултат не предприемат желаните от нас действия – не купуват продуктите ни, не ползват услугите, не изпълняват съвестно задълженията си.

За потенциалните клиенти преживяването е фрустриращо, тъй като не могат да придобият представа за нас и бизнеса ни, не успяват да ни асоциират с конкретни емоции и като цяло формират негативна нагласа към нас. Веднъж формирана, негативната оценка е трайна и трудно подлежи на промяна.

Контролът над вида и качеството на информацията, която изтича за нас, е основната ни задача когато общуваме. Преодоляването на най-честите трудности става с конфигурирането на единно звучение за предаване на ценности, мисия, визия, цели и задачи посредством ефективна комуникационна стратегия.

Знаете ли какво знаят за вас вашите клиенти? Достигат ли до тях вашите послания по начина, по който сте планирали? какво говорят за вас когато не сте в стаята?

Заедно можем да подобрим визията на бранда така, че клиентите наистина да знаят, че е именно това, което търсят.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like