Личен & Бизнес Психолог

Бизнес комуникационна стратегия и потребителско поведение

Комуникационна стратегия и потребителско поведение Юлика Новкова

Как да комуникираме ефективно с околните през бизнеса си?

От гледна точка на бизнес психологията, умението да комуникираме със заинтересованата аудитория е ключово, тъй като ни помага да заемем своята ниша и да бъдем приети от околните (партньори, служители, клиенти). Комуникационната стратегия е мощен инструмент за предаване на ключови послания и базисна информация, около която сформираме своята бранд идентичност.

Бизнес комуникационната стратегия цели организация на съдържанието, изчистване на бранд посланията, интегриране на бранд емоции, диверсифициране на бизнес каналите за комуникация, внедряване на съдържание в каналите  и верифициране на стратегията спрямо пазарните нужди, очаквания и интерес, базирани на статистически метрики и анализи.

 

Дигитални комуникации и стратегическо мислене

Невъзможно е да имаме бизнес днес без да имаме и някакво дигитално представителство чрез бизнес и/или личен сайт, бизнес профили в социалните мрежи и имейл кореспонденция. Дигитализацията на бизнеса следва да се разглежда като основен инструмент за ниско разходна комуникация с уместната аудитория, чрез която хората да получават информация, лични впечатления и възможност за опит с нас и нашите продукти и услуги. Но това е и сложен, добре планиран процес, за който е нужно да имаме визия, дизайн, съдържание, както и технически умения за създаване, управление на анализ на съдържание чрез потребителското поведение.

Добре структурираната стратегия изключва амбивалентност на емоциите в процеса на комуникация с нашия бранд. Знаем на кого, какво, кога и как бихме искали да кажем. Знаем и как да проверим дали процесът е завършил както сме го планирали. Когато не планираме своята бизнес комуникация, по каналите ни настава какафония и хаотичност, а околните се чувстват объркани. В резултат не предприемат желаните от нас действия – не купуват продуктите ни, не ползват услугите, не изпълняват съвестно задълженията си.

 

Бранд комуникация Юлика Новкова

 

Потребителското поведение се влияе от комуникацията

За потенциалните клиенти неконсистентната комуникация и непоследователните съобщения пораждат фрустриращо преживяване. Причината е, че хората не могат да придобият представа за нас и бизнеса ни, не успяват да ни асоциират с конкретни емоции и като цяло формират неутрална и дори негативна нагласа към нас и услугите/продуктите ни.

Веднъж формирана, негативната оценка е трайна и трудно подлежи на промяна.

 

Мониторингът на вида и качеството на информацията, която изтича от и за нас, е основната ни задача когато общуваме. Преодоляването на най-честите трудности става с конфигурирането на единно звучене за предаване на ценности, мисия, визия, цели и задачи посредством ефективна комуникационна стратегия.

Знаеш ли какво знаят за теб твоите клиенти? Достигат ли до тях  посланията ти по начина, по който е  планирано? Какво говорят за бизнеса ти, когато не си в стаята? Поискай да подобрим визията на бранда ти така, че клиентите наистина да знаят, че именно ти си това, което те търсят.


Автентичен личен дигитален бранд Юлика Новкова


Искаш да промениш как комуникираш през бизнеса си?

Изпрати ми своето запитване или поискай лична среща. Разкажи ми къде те срещам и накъде вървиш –  ще отговоря при първа възможност. Ако търсиш как да формулираш своето питане, виж тук за какво обичам да си говоря с хората и открий своето начало или директно ми пиши, за да избистрим нещата заедно. Ще ти върна информация как мога да ти бъда полезна, за да организираш времето, бюджета и енергията си.

Пиши ми!

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

   

   

  You Might Also Like