Собствен бизнес

Бизнес психологията е стратегия за ефективност

pixabay

Често ме питат каква е пресечната точка между бизнес, психология и предприемачество. От опита ми вече над 10 години в сферата на бизнес управление, ключовата дума е “ефективност“. Като психолог задачата ми е да удовллетворявам определени човешки потрбности, което води до по-добра мотивация и по-предсказуеми резултати.

Pixabay

Pixabay

В бизнес план постигането на очакваното е синоним на висока ефективност, така че значение има и способността за поставяне на правилни очаквания, както и залагането на коректни критерии за измерване на ефективността.

Друг важен аспект е фактът, че бизнес психоологията е насочена конкретно към изучаване на научни модели и стратегии за повишаване на организационната ефективност.

Знаем ли какво да очакваме?

Изследвайки пазара, динамиките на обществото и съвременните организационни практики, мога смело да кажа, че всеки бизнес модел разглежда успеха субективно. По тази причина се залагат собствени критерии, по които проследяваме доколко ефикасни са тестваните стратегии.

Нерядко обаче попадам на организационен хаос по отношение на концепциите за “справяне” именно поради факта, че критериалната система е неясна и двусмислена и води до неочаквани резултати. Предсказуемостта и определеността са предпоставка бизнес моделът да е относително стабилен във времето.

Когато знаем какво да очакваме сме способни да заложим правилни бюджети, както и да посрещаме подготвени в известна степен изненадите на пазара. Задачата на всеки ТОП мениджър или предприемач е да създаде свой собствен “барометър”, по който да разбира къде се намира начинанието му.

Как мерим бизнес ефективност ефективно?

Pixabay

Pixabay

Всяко действие води до един конкретен резултат. Не можем да очакваме дадено наше дейтвие да доведе до няколко резултата едновременно. А ако не знаем какво да очакваме, значи имаме по-големи проблеми.

Да си наясно със себе си и бизнеса си означава да не залагаш на принципа “проба-грешка” безцелно и безразборно, а да намалиш броя на вероятностните изходи и да ги сведеш до няколко поносими последици.

Всяка цел има различни прояви, всяка стъпка – различна цел.

Не всичко е пари, приятелю!

За съжаление на повечето предприемачи, финансовите показатели са се превърнали в единствения начин да знаят кога къде се намират. А това съвсем не е надежден показател за всяка ситуация, защото не всяка успешно постигната цел води директно до продажба.

Финансовите цели следва да са си финансови и да не се смесват с другите, свързани с комуникация, имидж, аудитория, клиентела и прочие бизнес задачи. Опитният ТОП-мениджър не приписва валутна стойност и не очаква възвръщаемост от единично действие.

Истината е, че няма единично действие, което само по себе си да доведе до ръст в продажбите и не следва да преценяваме ефективни ли сме само в зависимост от числото на продажбите днес. Начина на мислене на предприемача в голяма степен предопределя какви бъдещи решения ще се вземат за бизнеса. Така бизнес консултирането се превръща в стратегия, в Път, в реланост без да претендира, че е панацея.

Бизнес психологът ни връща в реалността

Затънали в мисли и тревоги по разходи и недостатъчни приходи, често пропускаме фактора “оборот”. Когато развиваме бизнеса, стремежът е да балансираме между относително ниски разходите и увеличение на оборотите, което да се отразява в по-високи печалби за самия предприемач във времето. От друга страна обаче, бизнесът не винаги генерира високи печалби, макар с повишените обороти да изкарва достатъчно, за да реинвестира в плавния си и стабилен растеж.

Pixabay

Pixabay

Като бизнес психолог често се стремя да помагам на своите клиенти да осъзнават и осмислят успеха си, като свързват своята ефектиност с повече от еидн критерий като финансови метрики например. Разбира се, не говорим за случаите, когато бизнесът акумулира само разходи, както и когато тези инвестиции не водят до никаква промяна.

Говорим за предварително заложени и планирани действия, в определена последователност, заложени в плана за развитие на бизнес модела. Помагайки на предприемача да наблюдава обективните критерии, а не субективните си чувства, подпомагам процеса на адаптиране към непрекъснаите изменения, на които е подложен.

Има ли щастие в бизнеса?

Неведнъж сме говорили по темата за щастието, тъй като за нас като хора тя е основополагаща. Вероятно са рядкост хората, които не биха асоциирали бизнеса си с идеите за свобода и щастие, независимост и радост от живота.

Собственият бизнес променя качеството на живот на хората.

Ефективното управление на бизнеса изисква да поставяме разумни граници между себе си и бизнеса си и да умеем да разделяме на първо място личните си фрустрации и разочарования от обективните бизнес реалности.

Не винаги всичко се случва така лесно и бързо както ни се иска, особено в условията на ограничени ресурси. Нашата лична задача е да се превърнем във високо ефективни личности, тъй като именно на нас се пада отговорността да подредим както личния си живот, така и бизнеса си.

Когато управляваме бизнеса си на принципа “проба-грешка” без в основата да лежи стратегическо планиране и предварителен модел, вероятно по-често ще се чувстваме недоволни, но и обективно ще бъдем неефективни. А малкият бизнес не може да си позволи да губи оскъдните си ресурси и най-вече – няма време да налучква.


Искаш да промениш как комуникираш през бизнеса си?

Изпрати ми своето запитване или поискай лична среща. Разкажи ми къде те срещам и накъде вървиш –  ще отговоря при първа възможност.

Ако търсиш как да формулираш своето питане, виж тук за какво обичам да си говоря с хората и открий своето начало или директно ми пиши, за да избистрим нещата заедно.

Ще ти върна информация как мога да ти бъда полезна, за да организираш времето, бюджета и енергията си.

Пиши ми!

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:


  Julika Novkova Business Psychologist


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

   

   

   

   

   

   

  You Might Also Like