Собствен бизнес

Харесва ме, не ме харесва и битката за първото впечатление

Pixabay

Чували ли сте израза: „Първо впечатление за себе си можем да направим само веднъж“? Вероятно всеки има в личната си история ситуация, когато е направил недобро първо впечатление и след това е изпитвал сериозни затруднения да подобри мнението на околните за себе си. И нерядко самите ние слагаме по-негативен етикет на някого, когото току-ще сме срещнали.

Как взимаме решение кого харесваме и кого не? Какво влияе на преценката ни? Наистина ли сме в състояние да формираме предпочитания си съзнателно? И до колко самите ние можем да влияем върху другите, за да изградят положителна оценка за нас?

В Психологията има специален дял, занимаващ се с процесите на възприятие. От научна гледна точка, първото впечатление е онзи момент, когато срещаме някого за първи път. В този миг се създава ментална картина на наблюдавания обект или казано иначе, веднага рисуваме в съзнанието си образ, за който даваме оценка в посока харесване или нехаресване.

Как се формира първото впечатление?

Pixabay

Pixabay

Впечатлението е субективно възприятие и се формира в зависимост от личността на наблюдаващия – пол, възраст, къде живее, колко е образован, специфичен контекст и т.н. Предразсъдъците влияят върху способността да формираме по-обективни и точни първи впечатления. Стереотипите, наложени в културата, диктуват на подсъзнателно ниво първоначалното харесване/нехаресване.

Според последните изследвания,

първото впечатление се формира за около 1/10 от секундата.

Освен това, веднъж формирано, впечатлението има тенденцията да бъде трудно променяно, независимо от положителната информация, която добавяме.

Възприемащият е в състояние да направи изключително точни оценки за аспекти като личностни характеристики, откритост, честност, фалш и лъжа. За други – като възраст, оценките не са толкова прецизни.

Важно е да знаем кои стереотипи в нашата култура ще бъдат активирани и максимално да намалим тяхното влияние. Има фактори като пол, възраст, етническа и културна принадлежност например, които са с голяма тежест и малък обхват на субективен контрол.

Как да изградим добро първо впечатление?

Не можем да променим в общия смисъл кои сме и откъде идваме, това винаги ще поставя известна бариера пред нас. Но можем да направим някои неща, за да „прескочим“ частично подсъзнателното стереотипизиране и да изградим по-положителна представа за себе си у другия.

Значение имат външният вид, вербалното, паравербалното и невербалното поведение. Казано иначе, особено силно влияние оказват облекло, излъчване, стойка, говор и движение на тялото в пространството.

Pixabay

Pixabay

Стремежът е първото впечатление да бъде със знак „плюс“, в посока приемане и харесване. Това дава възможност да надграждаме положителната оценка за себе си чрез информация, емоции, отношение и други аспекти на личността и поведението си.

Добавяйки нови фактори, формиращи представата за нас, съзнателно можем да насочваме и управляваме впечатлението на околните за себе си.

Ако ни харесат от първия миг ще можем да затвърждаваме положителната оценка със собствената си личност и стойност.

Как да управляваме впечатлението за себе си?

Като личен бизнес треньор винаги поставям акцент върху значимостта на вътрешните фактори, които ни определят като личност. Това какво мислим ние самите за себе си, каква е самооценката ни, до колко имаме самочувствие и смелост, са решителни за това как ще се държим при първа среща.

Усвояването на презентационни умения е невъзможно без да сме развили себеуважение и усещане за себестойност. Не по-малко важно е какво е предстоящото събитие, каква тежест и значимост му придаваме, до колко смятаме, че ще промени живота ни.

Управлявайки себе си и вътрешния си свят сме напълно способни да повлияем положително върху възприятията на околните, а от там и върху впечатлението, което имат за нас. Това важи с пълна сила по отношение на бизнеса, тъй като негативната оценка контролира нивото на доверие у партньорите. Околните ценят много повече качества като

откритост и честност, самоконтрол, осъзнатост, мотивираност и емпатия,

отколкото какви знания и опит имаме.

Как да изградим добро първо впечатление за своя дигитален образ?

В днешно време първо впечатление може да се създаде и чрез контакт посредством разговор по телефон, скайп, имейл, блог, портфолио, CV, мотивационно писмо, личен сайт, профил в социални мрежи и прочие. В този случай аспекти, свързани с оформление, съдържание, стил и уместност на изказа, оказват тежест при формирането на добро впечатление.

Опосредстваната чрез Интернет комуникация налага да гледаме на дигиталния си Аз-образ със същото сериозно отношение и внимание, с което се отнасяме и към реалния си Аз-образ.

Поставям сериозен акцент върху

значението и превеса на КАК над КАКВО.

Понякога по-голяма тежест има как казвате дадено нещо и не толкова – какво точно казвате.

Дигиталният Аз-образ на човек започва да се изгражда още от университета, от първото CV, първото мотивационно писмо и профилите ви в социалните мрежи. Клиентите/работодателите се интересуват не само какво сте учили, какво смятате, че умеете да правите, колко знаете и какъв е опитът ви, но и

Pixabay

Pixabay

що за човек сте.

Как да ви харесат веднага когато изпращате лична биография или бизнес предложение?

Интернет си остава прекрасен начин безплатно да научим всичко, което ни трябва. Но опитът ми показва, че дори при цялата налична информация, когато човек не знае КАК – има нужда от едно рамо, от мнението и препоръките на професионалисти.

КАКВО да напишете в едно добро представяне обхваща аспектите на личността и дейността ви, които имат пряко значение за развитието на кариерата или бизнеса.

Акцентът си остава КАК да представите информацията за себе си в писмен вид по начин, който ще ви облагодетелства в максимална степен и ще помогне да изградите добро първо впечатление за себе си.

Темата е изключително важна и актуална, затова планирам редица статии, в които да ви запозная с няколко гледни точки на специалисти в областта.

А Вие какво първо впечатление оставяте у околните?

Следва продължение…

Динамична неделя!

Ваша,

Capture signature

[wysija_form id=”1″]

You Might Also Like