Емоционална пластичност

Управлението на емоциите е стратегия за успех

Pexels.com

Нужни ли са емоциите в бизнеса? Колко емоции да вложим от себе си и кога разбираме, че има твърде “много” или “малко”? Всеки от нас приема бизнес средата като “стерилна” по отношение на възможността да изразяваме емоции, но успяваме ли да упражним самоконтрол? Емоционалната  пластичност е важно умение не само в бизнеса, но и в личен план, защото ни учи да живеем в мир със своите и уждите емоции.

И наистина, бизнес полето не е място, в което е редно да си позвляваме безконтролно изливане на чувства, независимо дали говорим за крайно положителни или крайно отрицателни емоционални изблици.  Особено трудно е да постигнем баланс по отношение на външните обстоятелства, които ни правят емоционално зависими.

Pixabay

Pixabay

Кога емоциите ни саботират?

Говорейки за бизнес отношения, следва да осъзнаваме кои наши чувства и мисли ни пречат да постигаме целите си и саботират стратегиите ни. Субективното възприятие отново играе важна роля, тъй като всеки от нас е склонен да дава различен емоционален отговор на един и същи стимул от средата.

Бих очертала няколко аспекта, които водят до проблемна проява на емоции в индивидуален план:

  • свръхреакция на стимули от средата;
  • нисък самоконтрол над вътрешните емоционални състояния;
  • прекомерен стрес и неспособност да релаксираме;
  • неконтролируеми изблици на гняв, фрустрация и раздразнение;
  • страх и съжаление за обстоятелства и ситуация;
  • личностно неудовлетворение, преумора и бърнаут.

Стратегиите за справяне с личните ни емоции определят и как ще подхождаме към откритата проява на чувства в бизнеса си. Отново от субективните ни характеристики зависи какъв ще е емоционалният климат на бранд комуникацията ни ако залагаме на своя имидж.

Бизнес комуникацията налага стандарт за емоционалната проява

Независимо какъв е вашият темперамент и до колко сте склонни да изразявате откртито своите емоции, бизнес средата налага определени ограничения. Умерените позитивни и отрицателни емоции са “златната среда” като е добре да уточним, че “умереността” все пак варира и е субективна.

Така, ако сте склонен да прикривате емоциите си, всяка по-силно изразена емоция от страничен човек бихте тълкували като проява на лош вкус. От друга страна, емоционално откритият човек приема като “безчувствена” обраната реакция. Така че в една или друга степен, възприятието на вашите реакции винаги ще зависи от субективния мироглед на острещната страна. Добре е да имаме предвид тази човешка характеристика, когато насочваме и планираме бизнес комуникацията си.

Pixabay

Pixabay

Каквито услугите, такива и емоциите

Предлагайки продукти и услуги в определена ниша, хората ще очакват от вас определен тип емоции – както в директна комуникация с вашия бизнес, така и през всичките ви комуникационни канали. Истината е, че много брандове отблъскват именно с неуместната и неправилна употреба на емпатичен заряд и изразени чувства.

Няма точна формула кои емоции да включите в бизнес модела си, но можете да следвате тенденцията “колкото по-хуманистична услуга, толкова по-емпатична комуникация”. Или казано с други думи, ако услугите ви засягат личната сфера на индивида, ще се налага да влагате повече внимание и грижа за емоционалния климат, който създавате около бранда си.

Емоциите на вашите клиенти имат значение.

Правилното количество правилни емоции

Неточният израз, прекомерната или недостатъчна употреба на емоции винаги се усещат, често на подсъзнателно ниво. “Разкачването” от афективния спектър и залагането изключително на “логично” и “функционално” има изключително негативен ефект. Резултатът е инстиктивно отдръпване от даден бранд без да можем да рационализираме понякога какво точно ни отблъсква.

Дори да сте “напипали” точния емоционален коктейл за своите продукти и услуги, умереното поднасяне чрез комуникационните канали, е печеливш подход.

Пренасищането с еднотипни чувства и емоционални послания претоварва сензорно и води до отдръпване. 

Самоконтрол и пак самоконтрол

Pixabay

Pixabay

Независимо дали говорим за индивид или бранд, умерената проява на емоционалност придава “човешки” облик на бизнес модела и позволява на потребителите да се привържат по-лоялно. Умението ни за самоконтрол е критично, особено когато говорим за проблемни ситуации.

Почти всички проблеми в бизнес произтичат от неправилна комуникация под една или друга форма. Комуникационната стратегия е ключовият инструмент, чрез който “дозираме” точното колиество емоции, но и задаваме стандартите “как”. Онова, което отличава бранда, е ясната и целенасочена емоционална комуникация с публиките.

Казано с други думи, всяка мисъл, емоция и действие от страна на бранда, е максимално премерено и има очакван резултат с предвидими последици. Доброто планиране на бранд комуникацията залага основно на емоционално привличане и обвързване.

Емоциите са солта на живота.

Ако темата за емоциите в бизнеса и бранд комуникациите ви интересува, можете да прочетете още по-темата ето тук:

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

 

 

You Might Also Like