Майндфулнес и вътрешен баланс

Майндфулнес подходът “Пътят на тишината” [Как да се справим с гнева си]

Fight for yourself

Всеки от нас изпитва негативни емоции по различни поводи. Като психолог често се сблъсквам с факта, че емоциите варират между хората по своята честота, сила и интензитет в зависимост от личността, телата и ситуациите, от степента на зрялост и емоционалната интелигентност. Но има нещо, което е някак трудно за приемане: ние сами създаваме яростните гневни чудовища в себе си чрез своите мисли. Емоциите се пораждат в нас и ние не винаги можем да им влияем, но можем да влияем на това как реагираме, когато сме подвластни на емоциите си.

Тази статия е вид тренинг, обичан и препрочитан вече 6 години и аз се стремя редовно да го обновявам и доразвивам, защото знам колко трудно е да се борим срещу гнева и гневните си изблици. От друга страна, днес знаем, че сложните емоционални реакции са заучена форма на адаптация на мозъка ни към средата. Това означава, че ние реагираме с дадена емоция заради опита, който имаме и зрелостта си. Ако решаваме проблемите си през гняв успешно е нормално да сме по-склонни да реагираме гневливо. Как да подобрим емоционалния си отклик и да се научим да преживяваме положително емоционално света си? Как да се откажем от избухванията си без видима причина срещу близките и колегите си?

Няма еднозначен отговор – пътищата са много. Днес ви предлагам своята стратегия на база личния си опит и техниките за майндфулнес. Нарекох го подхода си “Пътят на тишината”, защото добре показва посоката, в която ще ви водя. Нужни са ти ви тихо пространство, нещо за писане, нещо за освежаване и най-вече: въоражете се с брутална честност към себе си.

Вродената защитна система “гняв” и разликата с “гневливостта”

Гневът е едно от най-базовите ни чувства. Вярва се, че гневът е някак закодиран в нас, заедно с други чувства като страх и радост, за да ни помага да се ориентираме в средата си и да се адаптираме. Гневът е като естествената ни аларма – дава сигнал, че срещу нас стои заплаха, на която е нужно да се противопоставим активно. Активира ни за борба в социалните ситуации и стремежът е да демонстрираме правота и надмощие, да защитим истината и гледната си точка.

Ако изберем да го разглеждаме така, то гневът е просто чувство, което възниква спонтанно под външен натиск и може да бъде използвано като огледало на средата и по-скоро на това как ние възприемаме света си. Общият знаменател между всички клиенти, с които съм тествала модела е, че споделят чувство на несвобода, неуважение и незачитане на личните им граници. Добре осъзнават това и изпитват остра нужда да се защитят и отбраняват правото да имат своя свобода.

Ebook за справяне с гнева
Прочети електронната ми книга за справяне с гнева (на английски), на цената на 1 консултация.

Гневливостта, от друга страна, е сложно поведение, която се възпитава и често прераства в обичайния начин, по който реагираме на света. С времето се превръща в част от личността ни и е характеристика, с която можем да бъдем описани – “гневлив” човек, с което хората индикират, че бързо се палим и избухваме, дори при незначителни поводи. Около такава личност по традиция се пристъпва бавно, трудно и колебливо, защото никога не знаеш с какво ще провокираш доза яд, обиди, крясъци, викове, блъскане, хвърляни и дори физическо нарушаване на личните ти граници.

Всички сме изпитвали в някаква степен чувство на гняв. Някои хора се научават да бъдат по-избухливи, за да изпускат парата и поради липса на по-зрели механизми за отстояване на позиция, докато други имат по-висок праг на търпимост към хора и събития и ги определяме като “спокойни”. Но всички знаем едно:

Затворени в кръга на гневливостта, сме неспособни да се откъснем от гнева си и да не нараняваме околните.

Да бъдеш гневлив те прави сляп и глух за себе си и другите, защото над съзнанието ти се спуска мъгла, а инстинктът е да “убиваш” с думи и жестове, да нараняваш и да се отбраняваш.

Гневливата реакция е много по-сложна комбинация “емоция-поведение-мислене” от чувството на “гняв” и се заучава на база личен опит. Гневливостта изкривява възприятията ни, защото загубваме обективната представа за време и място, за правилно и неправилно и се водим от желания и инстинкти. И единственото, към което се стремим яростно, е да нараним, да нападнем и да се защитим – защото всички и всичко ни застрашава, провокира и саботира.

Понякога се шегувам, че гневът е форма на страх, който си е облякъл рицарската броня и трака с копие по щита, за да сплаши и прогони врага.

Ето първата задача за размисъл:

 • Врагове ли са другите?
 • Застрашен/а ли съм реално?
 • Системно нарушавани ли са границите на личността ми?

Искам да не оставате с грешното впечатление, че гневът е лоша емоция, е гневливостта – неприемлива човешка черта-поведение. Има неща и ситуации, хора и групи, към които гневът е единствената адекватна реакция. Доза гняв ни пази от апатия и обезличаване. Дава бърз сигнал, че не ни е комфортно и губим усещане за покой и сигурност.

“Пътят на тишината” е за онези, които обективно знаят, че не са в застрашаваща ги ситуация и просто не умеят да отстояват личните си граници и по други начини. Тяхното търсене е по посока на начин да ограничат гневливостта си и да модифицират реакциите си в здравословна комуникация, която да щади и двете страни.

Горете в целите си без да прегаряте


Капанът “гневливост” и битката срещу себе си

В нашето общество гневливостта е поведение-табу. За добруването на всички ни е ясно, че това е крайно неприемлива черта и форма на комуникация на ежедневна основа. Гневливостта води след себе си опустошаващо отношение, зловредно както за нас, така и за другите. Състояние, което често остава безконтролно и води до дистанция и затваряне в себе си и на двете страни в даден конфликт. Нерядко гневливият човек посяга към аргументации в спора, които уронват престижа на отсрещната страна, а всички знаем какво се случва, когато – вместо уважение -между двама души се появи унижение.

Веднъж избухнали, единствената цел е да намерим облекчение и да освободим клокочещото в нас напрежение. Хората изразяват гнева си по различни начини – чрез агресия, вербално и невербално, през крясъци или студенина. Понякога агресивният акт е директен и инвазивен, а понякога – пасивен и завоалиран.

Когато се успокоим, често биваме залети от чувство на вина за стореното/казаното. Самонараняваме се с думи и етикети, “награждаваме се” с ниска оценка и се самосъжаляваме. Чувстваме се безсилни пред себе си и природата си, а от там – ставаме и още по-гневни. Невъзможно ли е да простим или забравим на онези, които ни гневят? Можем ли да се отърсим от гневливата реакция и да продължим напред по друг начин? Сякаш се срастваме със своята гневливост и тя става неизменен наш спътник и колкото повече я храним, толкова повече тя си расте и вилнее в нас и извън нас.


Не се отказвай от целите си ако ти стане трудно.
Промени начина, по който гледаш на нещата.

Юлика Новкова онлайн личен и бизнес психолог


Гневът се възпитава така, както се възпитава покоят

Вярно е, че всеки носи отговорност за чувствата и поведенията си така, както е вярно, че нашите преживявания отразяват събитията вътре и извън нас. Ние не сме откъснати, а живеем заедно и понякога чужди действия и/или думи, волно или неволно, ни нараняват и гневят. Не апелирам към това да подминаваме безгласно всяка ситуация и да не отстояваме позицията си. Не насърчавам и бягство от конфликти у дома и на работното място. Просто вярвам, че в зрялата система от реакции гневът е бърз маркер, че нещо не е ОК, а гневливата реакция следва да е последна линия за защита от типа “Не удряй пръв, но ако те ударят – защити се докрай!”.

Когато мислим за трудните неща, които ни вадят от равновесие, ние им даваме имена. Етикети. Опитваме се да си обясним ситуацията и защо ни се е случила, чувстваме се несправедливо огорчени и незаслужено понесли обидата. Изпитваме (не)справедлив гняв, защото се фокусираме върху ситуациите, събитията и другите.

Когато даваме име на болката си, от една страна, я разбираме по-добре. Натрупването на думи, от друга, ни наранява безкрайно повече от самата ситуация. Тогава къде е златната среда?

Отдавай енергията си позитивно

Като личен & бизнес психолог работя в среда с висока несигурност и висок риск. Опитът ми показва, че свободното изразяване на гняв не е пътят към удовлетворяващото съществуване, защото този избор върви със скъпа психологическа цена и много саможертви. Избухването като обичайна реакция във времето води до качествени натрупвания и личностни изменения, видими и за околните: ставаме гневливи, докачливи, свадливи и цинични. Влошаваме отношението си с другите, но и със себе си.

Всъщност, ние можем да възпитаваме себе си, телата и умовете си в посока трансформиране на гнева в по-малко разрушителна енергия, която пак да носи смисъла на право на лични граници, без да погазваме стремително чуждите – нито емоционално, нито словесно, нито физически. Този подход се нарича Ненасилствена комуникация. Хубавото на гнева е, че като биологично възникващо чувство, отделя много енергия в телата ни, която ние можем да използваме за креативност, иновативност и съзидателност. Но за тази цел първо ни трябва вътрешен покой, фокус и самоосъзнаване, за да улавяме този драйв за промяна и да не го оставяме да замъглява преценките и да диктува поведението ни.


Отнема време да се превъзпитаме и да култивираме у себе си покой.


Връзката между начина на мислене и гнева

Point of view

Подхранването на гнева с думи, с разкази, с етикети и епитети ни пречи да излезем от порочния кръг и вместо да се лекуваме, създаваме чудовището “гневливост” в себе си. Гладно създание, което ни яде, отнема съня и покоя ни, прави ни слепи и глухи за доброто и красивото и в нас, и в другите.

Приковава ни към болката от някаква реална или въображаема несправедливост и ни сковава със страха, че ще загубим власт на себе си и света си. Заслепява силата на волята и ни кара да вярваме, че сме безсилни и подвластни на своя природен гняв, защото това Е могъщ инструмент за влияние.

Така се поражда още гняв към “насилниците” ни, които на първо място са ни наранили (волно или неволно) и заради които се гневим. Гняв, защото дни след конфликта болката у нас е още жива, пресъздаваме я в съзнанието си отново, и отново чрез разкази или монолози наум, повтаряйки си защо е ОК да сме ядосани и обидени. Влачим в години истории, трупаме в спомените си чужди и свои грешки и най-страшното е, че понякога в тази въртележка сме заседнали с хора, с които вероятно няма как разделим пътищата си и да забравим. Така всяка точка на контакт носи нова доза съпротивление, търкане и цикълът се затваря, а изходът е ясен – нова доза гняв.


Гневим се, когато застрашават представата ни за себе си такива, кивито искаме да се виждаме и да бъдем виждани.


Да се поддадем на гнева е измамно лесно. Вярвайки, че ако му даваме свобода, ще “излекуваме” нараненото си същество, всъщност се самонавиваме  и подклаждаме гневливостта си от моралната позиция на жертва – на хора и обстоятелства. Така се позоваваме вътрешно на своята “справедливост за яростна самозащита и се самоубеждаваме, че ние имаме право на гнева си (което е принципно вярно) и можем да му дадем воля (което също е вярно). Ключовото е тук да осъзнаваме цената, с която това справедливо решение ще дойде в живота ни. Струва ли си, така ли искаме?

Това е саморазруха. Живот се живее всякак и се радвам, че в нашата култура вече се възпитава поведение, в което гневът не е здравословна реакция за всеки ден, а е форма на самозащита.

В книгата ми ще намериш и материали за принтиране и самостоятелна работа, за да се справиш с гнева си! Виж повече тук >>


“Пътят на тишината” възпитава вътрешен покой и приемане

Пътят на тишината ни учи, че хранейки гнева си с думи, всъщност “наторяваме” онова чудовище, от което се мъчим да избягаме.


Посветих и друга статия на ” Пътя на тишината“, в която споделих техники за справяне със страха. Това е алтернативна стратегия за справяне с болката – тук се учим да приемаме,  а не да обясняваме ситуациите и събитията. Приемането не изисква думи, етикети и изнясняване. Нужно е да осъзнаем, че това се е случило, нас ни боли и сега имаме за задача да се научим да живеем с тази болка.

Това почти винаги става тихо, вътре в нас, без потребност от обсъждане с другите. Остават белези, но с белези се живее. Лекуваме раните, защото както физическото ни тяло не може да се движи, ако е наранено, така и съзнанието ни не може да се откъсне от парещата болка в душата ни, докато там тлее травма.


Моята майндфулнес система за преодоляване на гнева

Ето ви моята цялостна майндфулнес система, с която помагам на своите клиенти да се справят със своите трудни емоции и вътрешни страхове чрез закотвяне в съзнанието. Използвам 3 основни принципа за отправна точка, а те прерастват в 3 отделни стъпки в процеса по овладяване на гневната реакция:


№1 Стъпка: Промяна на фокуса

Не мислим за гнева си, защо е там, как е дошъл и до колко е справедлив към момента на осъзнаване, че е възникнал. Добре е да познаваме телата си и първите признаци на гняв и ако имате нужда от помощ в тази посока, пишете ми. След като осъзнаем, че сме изпитали гняв, първата ни активна крачка е да замълчим – и наум, и на глас. Не разказваме, не се самосъжаляваме, не спорим или ако усетим, че го правим – спираме и дишаме. Ако все още нямате опит и с дихателни техники, ще се радвам да бъда полезна и тук.

Приемаме, че гневът е вид аларма, която Природата е дала, за да знаем кога се чувстваме застрашени и в момента е важно да започнем да си създаваме вътре в себе си време между нуждата да реагираме някак на тези неприятни усещания и самата ни физическа реакция.

Печелившата нагласа тук е: “мога да се справя с емоциите си, независимо какво ги е породило”.

Никой не казва, че трябва веднага да реагираме щом осъзнаем, че изпитваме гняв. Понякога се гневим на хора и събития, които НЕ искат да ни наранят, но ние мислим, че са заплаха за нас. Усетим ли гняв е добре да си дадем време преди да реагираме. Фокусът не следва да е навън, а навътре, към нас.


№2 Стъпка: Промяна на нагласата

Разбирането, че гневът води до безсилие, не ни носи промяна. Напротив, някак задълбочава усещането, че не можем да влияем върху негативните си емоции и гневните изблици.

Промяната на нагласата в посока “мога да контролирам себе си, когато поискам” е печеливша стратегия на този етап.

Можем да изберем гневът да е сигнал, че е добре да променим начина, по който гледаме на ситуацията. Най-често се ядосваме, когато нещата са извън наш контрол. Казано иначе, гневът се появява по-често тогава, когато сме загубили усещането си за контрол върху себе си и събитията и сме се научили, че това е най-лесният за нас начин да си го върнем.

Промяната на нагласата в посока “Аз мога да се справя” и смяната на фокуса върху себе си и желанието да се справим са първата важна крачка за успеха ни. Не е казано, че успяваме да го постигнем в 10 от 10 случаи, не е и редно да се стремим към перфцекционизъм. Усещането за лична компетентност обаче е важно условия за успех и ако не усещате, че можете, тук отново има за какво да си говорим в лична среща.


№3 Стъпка: Промяна на поведението

Тук идеята е проста – гневът сам по себе си не възниква по наш избор, но гневливостта като поведение е личен избор и като такъв подлежи на мета-когнитивна трансформация:


Не променяйте същността си, променяйте възприятията за същността си и нещата, които активно се ангажирате да правите.


Изборът да сменим нагласата си винаги е само наш, имаме тази свобода и няма кой или какво да ни я отнеме. Здравата Личност знае кога да каже “НЕ”, но умее да покаже и емпатия. Това е форма на гъвкавост и усойчивост, която ни кара да реагираме на ситуациите креативно и иновативно, като отказваме най-очевидни избор – да крещим например.

Пътят на тишината може да е изпълнен с болка, защото когато не се гневим, се изправяме директно пред себе си, пред своето наранено и обидено същество, без да носим илюзорния щит на гнева на жертвата. И тук има стратегия, с която да си помогнем сами – тишината в нас е сила, научи повече тук.


Какво НЕ Е “Пътят на тишината”?

Този майндфулнес инструмент среща първоначално съпротива в моите клиенти, защото това са борбени натури, на които има струва, че предстои да заемат една пораженческа позиция. Особено сложно е да се приложи от лидери, които по инерция прожектират навън сила, власт и влияние. Те се боят, че ще загубят от публичния си имидж и ще бъдат видени като слаби, немощни и лесна плячка.

Да се откажеш да комуникираш и спориш в момент на гняв не значи да се откажеш от:

 • правото си на лична гледна точка;
 • правото на лични граници;
 • правото на лична свобода;
 • правото на неприкосновеност на мислите, емоциите и тялото си;
 • правото да не приемеш унизителна ситуация;
 • правото да не поемеш незаслужено вина.

Гневът може да ни служи и да ни предпазва, но когато го храним с думи и той нараства, тези думи остават в нас, наранявайки ни повече от самата травматична случка. Повтаряме си като на запис отново и отново онова, от което се мъчим да избягаме. Помислете си за това, когато отново се безпокоите колко проява на слабост е да не загубиш самоуважението си след 10 минути и колко можеш да спечелиш, ако спокойно демонстрираш нежелание да участваш в махленски свади, а в цивилизован диалог и демонстрираш готовност да се оттеглиш и да изчакаш, докато настъпи подходящ момент за такъв. Понякога силата на духа минава през форма на слабост, така е.

Не ни нараняват чуждите думи и действия, самонараняваме се ние със своите думи, действия и последващи оценки.


Как се тръгва по Пътя на тишината?

Когато изпитваме гняв, просто приемаме, че го има, че е там. И го игнорираме. Не избираме него за пътеводител, не действаме съгласно импулса си. Не го и потискаме, напротив – отчитаме го. Разбираме какво го поражда и връщаме фокус върху себе си и реакциите си. Взимаме осъзнато решение. Мислим за собствената си реакция.

За някои хора гневът има образен характер – огнена топка в стомаха, която започва като пламъче и чрез думите се храни и нараства. Ние се осланяме на гнева да ни закриля и той става голямото чудовище, което ще ни спаси. А реалността е друга – храни се с нас, с плътта и емоциите ни.

Отдавайки значение защо се е появил нашият гняв, ние можем да сменим гледната си точка. Когато виждаме нещата в нова светлина, сме способни да избираме какво действие да предприемем – приближаване или избягване на случката.


С какво майндфулнес подходът е по-различен и как може да промени възприятията ни?

Пътят на тишината ни учи да гледаме на пламъка в стомаха си като скритата аларма, че нещо от външния свят се сблъсква с нашите лични убеждения за нас и света ни. И че ако не предприемем нужните стъпки, ще бъдем наранени. Учи ни да приемаме нещата такива, каквито са.

Животът е това, което е.

Независимо дали се гневим, дали скърбим или живеем в покой; дали вярваме, че можем да променяме съдбата си или че тя е предначертана и я следваме неотменно – това е, което е.

Убежденията ни помагат да избираме пътя си, но не променят самия живот. Променяме го ние като моделираме собтсвените си възприятия за себе си,  събитията и хората. Не винаги можем да променим условията в средата си, но често можем да влияем върху вътрешната си среда с повече осъзнатост, покой и приемане. Можем да замълчим тук и сега, за да не нарушим връзката със себе си и околните и да се опитаме да проговорим ситуацията тогава, когато разумът надделява, а емоциите са се уталожили и за двете страни.

“Пътят на тишината” не е мълчание завинаги, макар че понякога си тръгваме от хора и ситуации тихо и никога повече не поглеждаме назад.

Не знам дали можем да спрем да изпитваме гняв – приемам, че щом сме култивирали една емоция, тя ни е нужна и можем да се научим да я използваме за добро, да ни служи за растеж и развитие. Вероятно има хора, които надскачат границите на личността си и нямат подобни преживявания, за тях гневът не е избор.

За много други остава да се борят с последствията от слабостта на своята човешка природа и ехото на миналите си избори. Ето това е още една причина хората да търсят професионална помощ в такива важни трансформационни моменти: те намират място, в което да разкажат своята истина тук и сега, без да задълбочават конфликтите си.

Хората понякога изпитват справедлив гняв и нямат възможност да докажат правотата си навън.


Връзка между тяло, психика и майндфулнес трансформация

Емоционалните хора  изпитват болката си осезаемо, почти физически. Чуваме го буквало през речта – “сърцето ме боли“, “стомахът ми се свива от вълнение”, “ръцете ми треперят “, “гърлото ми е на буца“. За сензитивните хора е изключително важно да се научат да се откъсват от другите по здравословен начин, преди да ги връхлети умората и гневът.

Пътят на тишината е смелост – когато разбереш че “сърцето те боли”- да не се озлобиш към онзи, чрез който си изпитал болката и да не дадеш воля и свобода на гнева си.

Покоят е в това да не дадеш име на гнева си.

Приемайки болката си, осмисляйки и променяйки нагласата си, ние сме способни да се лекуваме, докато чудовищният гняв ни дава измамното усещане за сила, превъзходство и морална правота, закотвяйки ни в травмираща реалност.

Ако се гневим непрекъснато и по чести поводи, това става наша втора природа.  Лесно се свиква с гнева, той дава вид тонус, заряд. Но гневливостта отнема от нас – от покоя, от усещането за цялост, от убеждението, че се харесваме и че сме харесвани. Прави ни мнителни и самотни, цинични и откъснати.

Гневът е токсичен житейски спътник и лош съветник.

Чрез майндфулнес подхода се учим да надскачаме себе си и природните си ограничения, превръщайки се в създатели на реакциите и последиците от тях. Стремежът към покой ни учи да поставяме и отстояваме емпатично границите си, да бъдем гъвкави и устойчиви. Отчитайки гнева си, без да оставяме да ни завладее, ще бъдем по-бързи в реакциите, по-смирени и по-малко ще се пречупваме под напрежението. Ще се научим да приемаме. И да продължаваме. Може би самите ние няма да се превъщаме в “лошия” герой в нечий филм.


Пътят на тишината е най-доброто, което можем да си подарим

Представи си какво би било ако не избухваше, ако спестяваше думи и обиди, казани под влияние на афект. А как би се променил твоят бизнес или дом, колко по-трайни и силни могат да бъдат връзките ти с клиенти и партньори, ако в тишината на гнева си приемаше, че кризата се е случила и сега просто се търси решение, а не виновник?

Това е начин да имаме по-качествени отношения с околните и със себе си.

Понякога е трудно, много трудно човек да се изправи сам – неразбран и объркан – срещу болката си, защото тя винаги е по-голяма от него. Но само на пръв поглед и само за миг, защото като всяко чувство, с което не се ангажираме съзнателно активно, и то ще отшуми след малко. Дишайте свободата си.


Никой и нищо не е по-голямо от свободата ни да избираме себе си и света си.


Цялата методология “Пътят на тишината”, включваща и множество упражнения и работни материали, ще намериш тук >>


Разкажи ми своята история!

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

  You Might Also Like