Собствен бизнес

Управлението на бизнес не е призвание, а умение

Pexels.com

Да бъдеш творец е призвание – не на всеки се отдава чрез някакво артистично средство да изрази себе си. За щастие не така стоят нещата по отношение на упралвението на бизнес. Частните начинания са личен избор и отразяват определен начин на живот, а не по-малко усилия.

Pixabay

Pixabay

Да вярваш, че ако имаш собствен бизнес ще работиш по-малко, е пресилено и нереалистично очакване. Да вярваш, че бизнесът ще ти позволи да подредиш приоритетите в живота си, е далеч по-реалистична нагласа.

Вярно е, че не всеки би искал да положи толкова усилия, но не мисля, че умението за управление има нещо общо с таланта.

Раждаме ли се с програма “собствен бизнес”

За предприемчивите хора тласъкът към новото е вродена черта и това е вярно така, както е вярно, че някои хора могат да пеят. Но чертите, с които се раждаме могат да бъдат променяни в хода на живота и значение за това има средата.

Когато мислим за резултатите, към които се стремим, предприемаме действия, за да ги достигнем.

Така ако родителите ти са предприемчиви и/или са имали собствен бизнес е много по-вероятно да гледаш на този път като “естествено” състояние и съзнателно да се стремиш към същото. Обратният модел също е валиден – ако си въприемал работните навици на родителите си като вид “окови”, то ще се стремиш към форма на “свобода”, която разпознаваш като личен бизнес.

Ако се самоопределяте като нетолерантни към рисковете ще залагате на по-сигурни стратегии и целта ви определено няма да са бързи и големи печалби. Ако сте иновативни ще се стремите към по-различен подход и ще се преборите да си наложите имиджа на пазара.

Привилегия ли е да имаш собствен бизнес

Pexels.com

Pexels.com

По-предприемчивите хора, които попадат в подходяща среда, са по-склонни да имат собствено бизнес начинание. Но същите индивиди, поставени в друга ситуация, едва ли ще поемат същите рискове. Защото има значение с какви привилегии разполагаме когато искаме да променим живота си и да стартираме бизнес, както и отношението ни към “новото“.

Някои хора разполагат със средства, други – с познания, трети – с време. За някои нещата се случват бавно, на етапи, а при други – скоообразно и бързо. Вярвам, че бизнесът ти се движи напред толкова бързо, колкото надалеч си способен да видиш ти в конкретния момент.

Все още не мога да твърдя категорично защо едни хора са по-склонни да имат собствен бизнес от други. Вявам, че е въпрос на обстоятелства, приоритети и лично желание. Не бих се ангажирала да твърдя, че има определен тип хора, които стават непременно предприемачи. Но мисля, че основополагащата ценност, която движи всики, е свободата.

И макар всеки да я тъкува различно, в крайна сметка оценява, че именно собственият бизнес ще му я донесе по начина, по който я разбира и има нужда от нея. В този смисъл,

собственият бизнес е по-скоро призНание, отколкото призВание.

Едва ли има външна сила, която да ни “призовава” към избора да построим бизнес модел. Но има редица вътрешни тригери, които ни карат да признаем, че спрямо житейските ни очаквания, това е най-прекият път.

Собственият бизнес е вид професия, комплекс от познания и умения

Няма никаква мистика защо някои бизнеси са по-успешни, а за съжаление няма и преки пътища към успеха. Субективното преживяване за време важи с пълна сила и тук. Когато имаме подходящите ресурси действително изглежда така, сякаш постигаме всичко по-лесно и по-бързо.

Pexels.com

Pexels.com

Но това се случва на онези, които имат достатъчно знания и умения, усет и работни навици. За тях дори малките тласъци имат ускорителен ефект. За хората без предприемачески и управленски опит, трансформацията в мениджър-предприемач е по-бавен процес.

Най-важният аспект си остава фактът, че е необходимо да се самонаблюдаваме и аналазираме действията си. Когато осъзнаваме значимостта на собствените си качества и познания за успеха на бизнеса, мотивацията за личностна промяна е друга – дълбинна, постоянна, подхранваща.

Като личен бизнес треньор разработвам индивидуални тренинги за управление именно, за да преодоляваме персоналните различия в нивото на познания, умения и компетенции за стартиране и управление на бизнес. Желанието за лично развитие вероятно е най-значимата разлика между ефективните и успешните мениджъри-предприемачи и останалите хора, занимаващи се с бизнес.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like