Моят път

Д-р Юлика Новкова, Бизнес психолог & Екзекютив консултант

Julika Novkova, Ph.D.

Личният бизнес психолог & треньор вярва в теб. Понякога това е всичко, от което имаш нужда, за да продължиш да се движишJulika Novkova, PhD, Psychologist


Здравей,

Аз съм Д-р Юлика  Новкова (Juls), Бизнес психолог, Екзекютив консултант, Сертифициран бизнес треньор, ментор и предприемач, основател на  Juls’ Psychology  Bulgaria & Juls’ Psychology International и създател на InnovaCeption International. 

Над 10 години помагам на бизнес лидерите да управляват ефективно хората, процесите и задачите пред себе си без бърнаут посредством  иновативно-креативни трансформационни мета-модели за мислене. Всеки етап от живота ни поднася нова криза, за която понякога нито сме готови, нито имаме решения и инструменти как да решим сами. Обичам в работата си, че споделяме усещане за подкрепа, разбиране и лекота. Заедно търсим решения и смисъл, а фокусът остава върху процеса и как се чувстваме ние, докато вървим пътя си.

Някои решения никога не идват при нас, но вървейки към тях, ние ставаме други.

Харесва ми да виждам как хората се самоосъзнават, самоовластяват и самоструктурират в усещане за абсолютна самопринаджленост – те поемат контрол над света си в търсене на закотвящо ги “Аз съм”.  Създавам сама своя инструментариум за всеки отделен човек или бизнес, което прави работата ми фокусирана и с висока степен на ефективност.

Изходната точка за личностна и бизнес трансформация са човешките възприятия и начина, по който подхождаме към себе си, света, бизнеса и хората в тях. Заедно успяваме да видим понякога възможности там, където до преди миг сме намирали само безсилие, липса на контрол и безсмислие.

Вярвам, че най-важният ресурс  за успеха, е нашата личност.

За да управляваме ефективно промяната в личен и бизнес план, преди всичко имаме нужда от яснота на мисълта, своя вътрешна логика и смелост да взимаме решения. Уравновесените емоции и хладният разум са два мощни инструмента да пренареждаме хаоса в света си, създавайки свой уникален и систематизиран ред.

Юика Новкова личностна трансформация и промяна


Променяй. Адаптирай. Еволюирай.


Биография

През учебните 2019/2020 и 2020/2021 години д-р Новкова води практикуми по дисциплината “Икономическа психология” в  специалност “Психология” в СУ “Св. Кл. Охридски”.

През 2019 д-р Новкова защитава успешно дисертационен труд на тема “Личностни детерминанти на иновационните нагласи при мениджъри” към Катедрата по Социална, организационна, клинична и педагогическа психология, при Философски факултет в СУ “Св. Кл. Охридски”, създавайки теоретико-емпиричен психопрофил на съвременните синергични, иноватини бизнес лидери

След дипломирането си като Магистър през 2012г. в СУ “Св. Кл. Охридски” започва веднага работа като Научен сътрудник в Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания към Философския факултет в СУ и заема щата до Ноември 2019 г. Участва в множество национални и международни изследователски проекти в областта на лидерството, мениджмънта, предприемачеството и развитието на иновации, като самата тя е автор на няколко национални изследвания на бизнеса.

През 2013 – 2014 г. е част от преподавателския екип на Висше училище по застраховане и финанси в магистърска програма. Води семинарните занятия по няколко дисциплини в областта на Социалната и Бизнес психологията като хоноруван асистент.

През 2009г. се сертифицира като Бизнес треньор за обучение на треньори и води тренинги и уъркшопи в сферата на продажбите, професионалното представяне и меките умения.

Юлика Новкова онлайн консултация с психолог

През 2010 създава бранда Juls’ Psychology,  развивайки дейността си като Личен бизнес психолог & Екзекютив треньор. Автор е на модела за организационно и бизнес развитие Автопойезис 4.0, чрез койтоато помага на бизнес лидерите да изграждат и управляват моделите си в обектна и дигитална среда.

Създател е и на модела за личностна трансформация посредством иновативност и креативност InnovaCeption, чрез който помага на бизнес лидерите да управляват по-ефективно вътрешните и външните промени чрез иновации, творчество и автентичност.

Изследователският ѝ интерес е насочен предимно към собствениците и мениджърите на микро и малък бизнес, но има опит и като организационен консултант в по-големи организации. Провежда индивидуални лични тренинги с предприемачи, мениджъри и фрийлансъри.


Подходът в личния бизнес тренинг е тип “hands-on” и е структуриран върху решаване на реални & бизнес казуси с авторски психологически инструменти и методи.


Форматът на взаимодействие е “1:1”

Работата със затворена система (човек, група и организация) е индувудална и подходът се персонализира, а резултатът е задъбочен и личен контакт с всеки клиент. Такова взаиодействие за мен е осмислящо, защото помага на личността да подобри качеството си на живот и бизнес, разчитайи на себе си и другите.

Не можем да спасим целия свят, но можем да спасим целия свят на дадена човек или общност.

Предприемачите и бизнес лидерите усвояват знания и умения за управление на хората и процесите си чрез подобряване на личната им устойчивост и гъвкавост за справяне с несигурността, риска и промените. Повече за личния бизнес тренинг и бизнес консултирането можете да прочетете тук.

InnovaCeption развивай своите идеи

InnovaCeption помага да изградим успешно своя идея, кауза, проект, собствен бизнес или личен бранд

В блога към сайта Juls’ Psychology д-р Новкова публикува изцяло авторски разработки, основани на научно-изследователски подход и емпирични доказателства в сферата на Психологията, Бизнес моделирането, Предприемачеството и Стратегическото планиране. Пресечната точка между изучаваните области е личността, създател и носител на бизнеса. Всички модели са базирани на STEM- подхода в Психологията, като се използват различни статистически методи за оценка и анализ на инструментариума.

Д-р Новкова сама развива въпросниците, с които работи, което позволява да адаптира системния подход за анализ към конкретен и специфичен контекст. Решенията, които предлага, са строго персонализирани, за да се гарантира тяхната ефективност и приложимост.

Предприемачите не се провалят, те просто спират.


Настоящият фокус на работа на д-р Новкова е върху:

 • национални изследвания и анализ на бизнес поведението у нас.
 • развиването на модели за стартиране и управление на собствен бизнес;
 • кризисно бизнес консултиране;
 • стратегическо бизнес планиране;
 • изграждане на бизнес идентичност;
 • изграждне на личен бранд;
 • дигитални процеси и комуникации;
 • превенция предприемачески бърнаут;
 • гъвкавост и устойчивост на синергичните лидери;
 • иновативно-креативно възприятие и решаване на проблеми;
 • баланс между личен и професионален живот;
 • индивидуално психологическо онлайн консултиране;
 • подобряване на значими отношения;
 • повишаване на качеството на живот.

InnovaCeption намери своя смисъл

Последвай Juls’ Psychology в официалната страница на блога във Фейсбук.

Изпращай своите въпроси и запитвания тук.
Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!