Личен Бизнес Тренинг

Многото страни на ефективния бизнес психолог и личен бизнес треньор

Pixabay

Винаги съм знаела, че да си първи е трудно – трябва да оставиш сам следи там, където още не е стъпвал човешки крак. Да избера професията “бизнес психолог” и “личен бизнес треньор” беше огромно щастие, свобода, но и преодоляване на пречка след пречка. Най-вече поради факта, че българските мениджъри и предприемачи смятат, че не се нуждаят от експертно познание в областта на организационната психология и бизнес моделирането.

Днес все повече бизнес лидери посягат именно към моите методи на работа, тъй като намират подкрепа, споделяне на бремето и най-вече – чрез мен намират причини да не се откажат, да не спрат, да не захвърлят всичко и да си намерят постоянна работа. Защото това би ги направило дълбоко нещастни, защото именно заради това са започнали всичко – сами. А днес вече знаят, че не е нужно да са сами. 

Личният бизнес тренинг е едно дълбоко и лично преживяване за онези, които търсят нов тип реализация в професионалния и личния си живот. Да се довериш на друг човек е труден път. Но какво ако този човек вярва в теб повече от теб самия? Какво, ако тази личност те вижда през маските и страховете, ако знае какво те кара да се усмихваш и за какво мечтаеш? Ако не се смее на ценните за теб неща, които никой друг около теб не споделя?

Може би е плашещо да се довериш. Може би е трудно да повярваш, че някои те познава така, както дори теб те е страх да се видиш. А истината е друга – аз не знам всичко, не чета мисли, не гадая. Днес ще ви разкажа какво е да имаш личен бизнес треньор и как се чувстват клиентите ми от факта, че имат личен бизнес психолог.

Какво знае и какво може бизнес психологът?

Отговорността на личния бизнес психолог и треньор е огромна и е необходимо той да има сериозна теоретическа и практическа подготовка. Личният бизнес треньор не е специалист по всичко, но има основни познания в множество области – Психология и Бизнес са очевидните специализирани ниши.

Тандемът клиент – Личен бизнес треньор много бързо установява в кои аспекти на тези области ще бъде необходима допълнителна работа. Следващата стъпка е толкова логична – изготвянето на план за работа. Не забравяйте, че различните клиенти имат различно ниво на познания и умения, които бизнес психологическото консултиране се опитва да отрази.

Pixabay

Pixabay

Като бизнес психолог винаги търся мнението на специалисти в областта на правото, финансите и счетоводството при необходимост, тъй като в тези сфери имам най-малка теоретична подготовка. За сметка на това изследвам и изучавам от десет години човешкото поведение. А това оказва особено силно влияние както върху комуникационните процеси – както вътрешните, така и върху външните.

Във всяка ситуация ние общуваме с хора и е добре да разбираме отсрещния човек, неговата мотивация, поведение, разбирания и очаквания. Не е необходимо да знаем всичко, за да бъдем успешни. Но ако умеем да разбираме другите една идея по-добре, то със сигурност имаме предпоставки да бъдем ефективни в комуникацията си с тях, да удовлетворим потребностите им и да им помогнем истински да си решат въпросите.

Какви са реалистичните очаквания от работата с Личния бизнес психолог и треньор?

Основният двигател в тандема клиент – бизнес треньор си остава самият клиент. Личният бизнес тренинг е резултат-центриран подход, но особеното тук е психологическият анализ. Разбирам, че всеки от нас е различен и се стремя да дефинирам успеха така, както го иска клиентът. Крайната точка е целта на клиента и по-малко – моето виждане за нея.

Казано иначе, вие определяте визията за света, себе си и бизнеса си. Аз помагам да я операционализираме, структурираме и да започнем с малки стъпки, всеки ден, да се движим плавно, но сигурно към нея.

Личният бизнес тренинг е начин да постигнете онова, което вие искате, по начина, по който вие искате. 

Сесиите и напредъкът протичат с темпото, уменията, желанието и усилията на клиента. С някои клиенти нещата се случват за сравнително кратко време, в рамките на няколко сесии. С други клиенти отработваме по-продължително време различни аспекти. Трети делегират част от стратегията и имаме съвместна работа по реализацията на целия проект.

Всичко зависи от самия клиент и до колко той има желание и се чувства готов да променя себе си и реалността си.

Pixabay

Pixabay

Личният бизнес треньор предоставя експертните си знания и умения когато и там, където е необходимо. Не продавам времето си, както ви разказах в предходна статия (“Знаем ли какво продаваме на своите клиенти“), както и не мисля, че клиентът не винаги има право. 

Да работим заедно е въпрос на симбиоза. Моят успех заивиси от вашия, аз се развивам като личност, докато ви помагам да се развивате вие. Затова и на мен наистина всеки клиент ми е безценен и с годините съм все по-чувствителна и предпазлива кого допускаме живота си.

Ролята на личния бизнес треньор и бизнес психолог в процеса на бизнес развитие

Функциите на бизнес психологическото консултиране и бизнес тренинг са изключително комплексни и многопластови и отразяват различните нива, на които взаимодействам с клиента – индивидуално, групово, личностно, организационно, културно и икономическо:

В ролята си на наблюдател треньорът е сравнително пасивен, проследява и набелязва силните и слабите страни на плана, по който се движат с клиента. Тук  бизнес треньорът фасилитира процеса като проследява най-често:

  • Какви са основните точки по предварителния план;
  • Какво е необходимо за изпълнението на плана като време и ресурси;
  • Как се движите във времето по точките от плана, какво е налично и какво липсва;
  • Какъв е напредъкът на клиента и какви промени в дизайна са нужни;
  • Какви са трудностите и проблемите, с които се сблъсква клиентът от прихологическо или бизнес естество.

Най-важната задача пред мен в тази ситуация е клиентът да разбира, че може да се фокусира върху конкретен детайл в даден момент. Мониторингът върху цялостния процес в реално време и редизайн на стратегията извършвам аз при необходимост. Тази опора помага част от огромното претоварване да се прехвърли върху опитен управленски кадър, в случая мен или друг мениджър.

Pixabay

Pixabay

Най-важният принцип, на който уча клиентите си в този процес е, че:

не можеш да видиш сам онова, което не можеш да видиш сам.

В ролята си на консултант Личният бизнес треньор предоставя експертно мнение по конкретен въпрос или казус – консултирането засяга въпроси от различни области. Ако личният би бизнес треньор или бизнес психолог не е компетентен по въпроса, той би следвало да ви насочи към кого да го отнесете.

Консултирането е относително повърхностен процес, защото липсва възможност за пряка оценка на проблема от страна на експерта. Клиентът извежда проблемите така, както ги вижда. Отново клиентът прилага сам стратегията за решаване на проблема, която с помощта на бизнес консултанта са извели.

В ролята си на бизнес треньор личният експерт помага да изградите умение или качество, за да се справите с конкретен проблем. Особено положителен е фактът, че обикновено това става чрез реален казус от вашия живот и/или бизнес. Освен, че по-бързо се усвоява новото умение, вие се научавате да го прилагате директно в собствения си бизнес.

Бизнес тренингът е аспект на работата ми, при който действието се развива съвместно. Помагам ви да разберете защо правите или не правите дадено нещо, какво ви самосаботира, как да прескочите границите на страховете и незнанието си и как да успеете да се научите да се справяте сами.

Личният бизнес треньор предоставя особена и комплексна форма на консултантски услуги и психологическо познание. Бизнес психологът не е магьосник и не прави чудеса, нещата не се случват непременно лесно, леко и бързо.

Лекотата в съвместната работа произтича от съзнанието, че не сте сами, че има някой, който се интересува от вас и ви разбира без осъждане и упреци.

Вие сте онази сила, която кара нещата да се случват лесно, леко и бързо във вашия живот, магьосниците сте вие!

Pixabay

Pixabay

Когато реших да създам комплексната услуга, която нарекох “Личен бизнес тренинг” все още не осъзнавах, че хората са така недоверчиви към комплексните подходи. Сега, 3 години след старта на проекта и над 30 успешни бизнеса, в чието ръководство активно участвам и още десетки, които консултирам и наблюдавам отстрани, по-силно от всякога знам, че направих правилния избор за себе си.

Вярвам в успеха на другите, вярвам, че всеки се ражда с потенциал, със специален талант. Чувствам се все по-мотивирана, нахъсана и вдъхновена от онова, което правя – да помагам този талант да не бъде пропилян, интелектът да бъде впрегнат в служба на себе си и другите.

Дори не мога да ви опиша всички чудеса, на които ставам свидетел всеки ден – на личностни трансформации, свобода, независимост и повишено качество на живот. Знам как Juls’ Psychology променя света на предприемачите, ТОП-мениджърите, фрилансърите и техните семейства всеки ден, всяка кампания, след всеки нов продукт на пазара.

Можете да го видите и вие ако следите страницата на блога във Фейсбук, често споделям истории за Пътя, за Успеха за удоволствието, което хората изпитват да правят нещата, които обичат.

Най-краткият път към вашия успех минава през сърцето ви и любовта ви към себе си.

Ако не промените сами живота си ей така, от щипка егоизъм, от желание да бъдете други, свободни, независими – малко вероятно е да почувствате, че развивате потенциала си пълноценно.

Когато не знаете откъде да започнете, започнете със себе си! Не можем да повлияем на другите, само на себе си. И промяната на гледната ни точка, повишаването на уменията ни за справяне и самоконтролът, всъщност изменят реалността такава, каквато я виждаме.

Защото ние вече не сме същите, ние сме по-опитни и самоуверение и знаем, че сме свободни и независими.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.