Автентичен бранд

Автентичен личен бранд в дигитална среда [Ден 6: Социална тревожност]

Социално сравнение и социална тревожност

Здравейте и добре дошли в Ден 6 от инициативата “Автентичен личен бранд в дигитална среда”Personal brand self-worth

А ако сега стартирате, може би ще искате да надникнете първо в Ден 1?

Ето какво разбрахме след Ден 5, посветен на темата “Дигитален Аз-образ”:

Създаването и поддържането на дигитална самоличност е много по-задълбочен и стратегически планиран процес от дигитализацията на професионалнто портфолио.

Независимо дали говорим за собствен бизнес бранд или управление на впечатлението в кариерата, имаме нужда от техническо и технологично обезпечаване, а това изисква да можем да създаваме, редактираме, качваме и управляваме съдържание онлайн. Можеш да разбереш много за личността на мениджъра, степента на доверие в служителите, наличното организационно ноу-хау и личната удовлетвореност на лидера само от една страница, на която схематично е описан процеса на продажба например.

Когато човек съчетава личните си таланти и интереси с професионалните потребности е много по-вероятно да успее да избяга маратона “дигитален личен бранд”. Когато Ви липсват твърде много умения и инструменти, във времето ще се чувствате претоварени и изнервени от това непрекъснато да поддържате присъствието си.

Помнете, ако има твърде много “трябва”- аспекти, ще губите “искам”-мотивация пради преумора и липса на достатъчно бързи резултати.

Personal brand personal superpowers

Pixabay

И така, говорихме за откриването на личен смисъл и ценност чрез личен бранд, обсъдихме и стратегии за справяне с трудните моменти, когато чувстваме че ни копират и имитират, както и какво се случва с нас когато самите ние си позволявам директни заемки от чужда личностна идентичност.

Вече сме в ден 6, където ще си гововим за влиянието на другите, социалното сравнение и социалната тревожност.

Ден 6: Как да не се влияем от другите в дигитална и обектна среда?

Имаме нужда да се сравняваме с околните както в жива среща, така и онлайн. С особено голяма сила това важи за хората, стремящи се да заемат лидерски позиции в бизнеса или организацията си чрез личен бранд. От една страна, имаме нужда да бъдем около другите, за да осмисляме с какво да им бъдем наистина полезни. От друга страна, живеем във време на фалш, поза и надменен егоцентризъм.

Някои хора осъзнават, че тази игра не е за тях и просто играят в друга лига – за тях е толкова лесно да наблюдават околните без да изпитват желание да бъдат част от тях, нито пък да се сравняват с тях. Но това не ги прави откъснати, прави ги по-скоро свързани със себе си.

За повечето личности обаче задачата “как другите да не ми влияят” се оказва сложна, най-вече когато виреят в силно конкурентна среда. Успелите хора чество осъзнават какво още не знаят, какво им липсва, осмислят своите силни и слаби страни и се чувстват като измамници на фона на “преуспелите други”.

Мястото на синергичните лидери сред другите

Social anxiety and social distance

Pixabay

Непрекъснатото излагане на чужди идеализирани образи най-често има тежък негативен ефект върху нас. Сякаш непрекъснато ни се напомня, че светът е пълен с по-умни, по-красиви, по-успешни, богати.А нашето място къде е?

В стратегията за личен бранд сравнението с околните служи на синергичните лидери само като инструмент за постигане на една или повече от следните психологически цели:

  • Да верифицираме потребността на служители и клиенти от нас – щом има и други бизнес лидери, значи ще има място и за нас;
  • Да извоюваме своето място чрез новаторство и креативност – предлагаме ново решение на съществуващ проблем;
  • Да верифицираме идеите, стратегиите и принципите си;
  • Да осмислим собствената си стойност и ценност в нишата си – ние просто добавяме още едно качествено решение за нуждаещите се;

Така стратегията за личен бранд всъщност акцентира, че хората не се конкурират, а си партнират в общата цел – грижа за другите.

Когато сме уверени в ценностите си, когато сме избрани за ролеви модел – значи сме намерили мястото си. Не е нужно да гоним дивото, да убеждаваме, да обясняваме. Достатъчно е да продължаваме да правим онова, в което сме добри – да даваме стойност с труда си.

Being alone and social anxiety

Pixabay

Изграждането на дигитален Аз-образ наистина помага да оставяме ясни и видими следи с всяка своя поява. И когато посланията ни са консистентни, ценностно ориентирани, залагащи на култура на полезност, самите ние губим мотивация да израстваме чрез непрекъснато социално сравнение.

А когато все пак се сравняваме, то е само с цел личностно и професионално израстване чрез форми на менторство и споделено учене.

Като всяко друго нещо и дигитализирането на личния бранд си има своите положителни и отрицателни страни. Ето каква е тъмната страна на социалните мрежи като инструмент за изграждане на личен бранд:

Личен тренинг “Искам Vs. Имам” или защо другите не притежават силата да ни обезценят

Днешният личен тренинг отново е дълбинен. Отново ще се наложи да си нарисувате с химикал върху лист хартия две колони. В първата опишете нещата, които искате да постигнете в личен и професионален план, независимо дали говорим за бизнес или кариера. Във втората колона включете нещата, които вече имате и сте постигнали – онези, които Ви дават самочувствие на специалисти, личности и бизнес лидери. Сравнявайки двете колони, какво Ви прави впечатление?

Учудващо е колко малко хора осмислят, че си поставят цели, които са свързани с чужди цели, сравнявайки се с други личности. Добър начин за излизане от подобна матрица е към “искам”-целите, които сте описали, да си зададете въпроса “Наистина ли искам това, защо, какво очаквам да ми донесе”?

Може би ако се разтоварите малко то бремето на “искам”, ще се научите да живеете с повече лекота и радост от “имам”.

Един от начините да сме щастливи е просто да се фокусираме върху онова, което имаме, а нещата, които искаме, да са насочени отново към подобряване на онова, което вече е налично.

Научваме се да боравим с настоящето си, знаейки и силните, и слабите му страни. Осъзнаваме, че не знаем каква цена друг е платил за видимия си резултат и има ли “невидими” условия с малък шрифт.

Social anxiety and social comparison

Pixabay

Каква е  формулата за личното щастие в професионален план за един бизнес психолог?

Ако моята стратегия от 3 последователни стъпки Ви допада, бъдете сигурни, че това е мощен инструмент за намаляване на негативните последици от контакта ни с другите:

  1. Ако ще завиждате на другите, завиждайте им за всичко;
  2. Ако искате нечий резултат, попитайте каква точно е цената, която е платил;
  3. Ако искате да сте щастливи е по-добре да не искате неща, които нямате.

Фокусирайте се върху това да искате истински нещата, които вече притежавате – както в материален, така и в нематериален план. Личното и професионално щастие е пряко свързано с усещането за благодарност за онова, което вече присъства в живота ни.

Магията в живота ни винаги идва с определена цена

Но истината е, че

Не всяка цел си струва цената, с която идва.

Дълбокото чувство на благодарност ни заземява, придава смисъл на дейността ни и осмисля труда ни. А това веднага се усеща в комуникацията чрез личен бранд и хората осъзнават, че не се стремите да вземете нещо от тях (пари, услуга, влияние). Някак усещат, че сте там, за да споделите онова, което сте постигнали и вече имате. В това се състои есенцията на културата на полезност – искрено да искате онова, което вече имате.

Social comparison and social anxiety

Pixabay

Всъщност, обичайно хората и заради това Ви избират сами за лидери – харесват онова, което ще им донесете в живота. Съгласни са и с цената, щом резултатът е онова, което виждат пред себе си.

И пак, обещанията следва да бъдат изпълними, ако изобщо обещаваме. От моята гледна точка, автнтичността се постига не когато обещаваш резултат, а когато допуснеш да бъдеш уязвим, когато скъсиш социалната дистанция така, че другите могат да те видят.

Да наблюдават процеса от мига, в който осъзнаваме някаква ценност, през начина, по който вземаме решение и планираме действия, до цената, която плащаме и силата да се преборим с негативните последици, загубата на престиж и отношения – всичко, което съпътства живота ни. Така човек наистина разбира какво е да си в обувките на лидера си, защото

Синергичният лидер е съвършен и мощен инструмент и заедно с това – уязвим и несъвършен човек. 

Когато хората Ви видят истински и останат до Вас, тогава сте изпълнили най-важната си роля като синергичен лидер – послужили сте за личен пример не само чрез професионалния си опит, но и чрез самата си личност.

А наградата за Вас е да знаете, че Вие имате смисъл така, както другите вярват във Вас. И това знание ще Ви спасява от мрака във Вашата душа в трудните моменти. Всеки бизнес лидер се научава да иска да има неща, които имат другите. Дали обаче наистина сме готови да платим цената, с която тази цел идва. И по-важното – на финала ще продължим ли да бъдем себе си? Ще се харесваме ли такива, каквито сме станали пъ пътя си?

Променяйте. Адаптирайте. Еволюирайте.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like