Автентичен бранд

Ден 6: Социална тревожност и как другите да не ни влияят негативно?

Автентичен дигитален бранд

Здравейте и добре дошли в Ден 6 от инициативата “Автентичен личен бранд в дигитална средаPersonal brand self-worth

А ако сега стартирате, може би ще искате да надникнете първо в Ден 1?

Ето какво разбрахме след Ден 5, посветен на темата “Дигитален Аз-образ”:

Създаването и поддържането на дигитална самоличност е много по-задълбочен и стратегически планиран процес от дигитализацията на професионално портфолио.

Независимо дали говорим за собствен бизнес бранд или управление на впечатлението в кариерата, имаме нужда от техническо и технологично обезпечаване, а това изисква да можем да създаваме, редактираме, качваме и управляваме съдържание онлайн.

Когато човек съчетава личните си таланти и интереси с професионалните потребности е много по-вероятно да успее да избяга маратона “дигитален личен бранд”. Когато ви липсват твърде много умения и инструменти, във времето ще се чувствате претоварени и изнервени от това непрекъснато да поддържате присъствието си.

 

Помнете, ако има твърде много “трябва”- аспекти, ще губите “искам”-мотивация поради преумора и липса на достатъчно бързи резултати.

 

И така, говорихме за откриването на личен смисъл и ценност чрез личен бранд, обсъдихме и стратегии за справяне с трудните моменти, когато чувстваме, че ни копират и имитират, както и какво се случва с нас когато самите ние си позволявам директни заемки от чужда личностна идентичност. Вече сме в ден 6, където ще си говорим за влиянието на другите, социалното сравнение и социалната тревожност.

 


Как да не се влияем от другите в дигитална и обектна среда?

Имаме нужда да се сравняваме с околните както в жива среща, така и онлайн. С особено голяма сила това важи за хората, стремящи се да заемат лидерски позиции в бизнеса или организацията си чрез личен бранд. От една страна, имаме нужда да бъдем около другите, за да осмисляме с какво да им бъдем наистина полезни. От друга страна, живеем във време на фалш, поза и надменен егоцентризъм.


Бранд комуникация Юлика Новкова


Някои хора осъзнават, че тази игра не е за тях и просто играят в друга лига – за тях е толкова лесно да наблюдават околните без да изпитват желание да бъдат част от тях, нито пък да се сравняват с тях. Но това не ги прави откъснати, прави ги по-скоро свързани със себе си.

За повечето личности обаче задачата “как другите да не ми влияят” се оказва сложна, най-вече когато виреят в силно конкурентна среда. Успелите хора често осъзнават какво още не знаят, какво им липсва, осмислят своите силни и слаби страни и се чувстват като измамници на фона на “преуспелите други”.

 


Мястото на синергичните лидери сред другите

Social anxiety and social distance

Pixabay

Непрекъснатото излагане на чужди идеализирани образи най-често има тежък негативен ефект върху нас. Сякаш непрекъснато ни се напомня, че светът е пълен с по-умни, по-красиви, по-успешни, богати. А нашето място къде е?

В стратегията за личен бранд сравнението с околните служи на синергичните лидери само като инструмент за постигане на една или повече от следните психологически цели:

 

 • Да верифицираме потребността на служители и клиенти от нас – щом има и други подобни на нас, значи ще има място и за нас;
 • Да извоюваме своето място чрез новаторство и креативност – ако предлагаме ново решение на съществуващ проблем, това автоматично ще ни прави функционално различни;
 • Да верифицираме идеите, стратегиите и принципите сиако другите ни виждат, значи сме истински;
 • Да осмислим собствената си стойност и ценност в нишата си ако добавяме още едно качествено решение за нуждаещите се, те ще бъдат по-проактивни да избират и ще търсят информация за нас;

 

Стратегията за личен бранд всъщност акцентира, че хората не се конкурират, а си партнират в общата цел – грижа за другите.

 

Когато сме уверени в ценностите си, когато сме избрани за ролеви модел – значи сме намерили мястото си. Не е нужно да гоним дивото, да убеждаваме, да обясняваме. Достатъчно е да продължаваме да правим онова, в което сме добри – да даваме стойност с труда си.

Being alone and social anxiety

Pixabay

Изграждането на дигитален Аз-образ наистина помага да оставяме ясни и видими следи с всяка своя поява. И когато посланията ни са консистентни, ценностно ориентирани, залагащи на култура на полезност, самите ние губим мотивация да израстваме чрез непрекъснато социално сравнение.

А когато все пак се сравняваме, то е само с цел личностно и професионално израстване чрез форми на менторство и споделено учене.

Като всяко друго нещо и дигитализирането на личния бранд си има своите положителни и отрицателни страни. Ето каква е тъмната страна на социалните мрежи като инструмент за изграждане на личен бранд:


Личен тренинг “Искам Vs. Имам” или защо другите не притежават силата да ни обезценят

Днешният личен тренинг отново е дълбинен. Отново ще се наложи да си нарисувате с химикал върху лист хартия две колони. В първата опишете нещата, които искате да постигнете в личен и професионален план, независимо дали говорим за бизнес или кариера. Във втората колона включете нещата, които вече имате и сте постигнали – онези, които ви дават самочувствие на специалисти, личности и бизнес лидери. Сравнявайки двете колони, какво ви прави впечатление?

Учудващо е колко малко хора осмислят, че си поставят цели, които са свързани с чужди цели, сравнявайки се с други личности. Добър начин за излизане от подобна матрица е към “искам”-целите, които сте описали, да си зададете въпроса “Наистина ли искам това, защо, какво очаквам да ми донесе”?

 

Може би ако се разтоварите малко от бремето на “искам”, ще се научите да живеете с повече лекота и радост от “имам”.

 

Един от начините да сме щастливи е просто да се фокусираме върху онова, което имаме, а нещата, които искаме, да са насочени отново към подобряване на онова, което вече е налично.

Научваме се да боравим с настоящето си, знаейки и силните, и слабите му страни. Осъзнаваме, че не знаем каква цена друг е платил за видимия си резултат и има ли “невидими” условия с малък шрифт.

 


Каква е ” формулата” за личното щастие за един бизнес психолог?

Няма точна формула как да сме щастливи. Ако знаем кое ни е ценно обаче, можем да приложим няколко принципа заедно и сами да си направим лична формула за щастие. Ето моята лична стратегия от 3 последователни стъпки – ако ви допада, бъдете сигурни, че това е мощен инструмент за намаляване на негативните последици от контакта ни с другите и връщането на усещането за контрол и щастие:

 1. Ако ще завиждате на другите, завиждайте им за всичко;
 2. Ако искате нечий резултат, попитайте каква точно е цената, която е платил/а;
 3. Ако искате да сте щастливи, то е по-добре да не искате неща, които нямате и да искате с цялото си сърце нещата, които имате.

 

Фокусирайте се върху това да искате истински нещата, които вече притежавате – както в материален, така и в нематериален план. Личното и професионално щастие е пряко свързано с усещането за благодарност за онова, което вече присъства в живота ни. И не, това няма да ви спре да искате да се развивате и израствате, но ще ви центрира в миговете, в които губите почва под краката си.

Не пречи да искате, когато сте благодарни за онова, което имате. Така ако случайно не постигнете целта си, няма да съществувате като “провалил” се човек, а като пълноценна личност, на която просто не ѝ е провървяло в някакъв миг.

Освен това, често искаме да контролираме неща, които не можем да контролираме. Затова в подкрепа на целта ви за промяна на фокуса от “искам” върху “имам”, ето ви още един инструмент за анализ.

Използвайте Модела за трихотомия на контрола, за да осмислите какви неща искате и какви имате. Вече знаете как можете да постигате осезаема промяна, нали?


трихотомия на контрола Юлика Новкова (2)

Във всеки кръг впишете нещата, които искате и имате и анализирайте изборите и решенията си. Ако имате нужда от подкрепа, пишете ми тук >> 

 


Магията в живота ни винаги идва с определена цена

Вече няколко пъти споменавам, че свободната воля е в това да знаеш каква психологическа цена ще заплатиш за даден избор и да вземеш решение.  Но истината е, че

Не всяка цел си струва цената, с която идва.

 

Дълбокото чувство на благодарност ни заземява, придава смисъл на дейността ни и осмисля труда ни. А това веднага се усеща в комуникацията чрез личен бранд и хората осъзнават, че не се стремите да вземете нещо от тях (пари, услуга, влияние).

Някак усещат, че сте там, за да споделите онова, което сте постигнали и вече имате. В това се състои есенцията на културата на полезност – искрено да искате онова, което вече имате.

Social comparison and social anxiety

Pixabay

Всъщност, обичайно хората и заради това ви избират сами за лидери – харесват онова, което ще им донесете в живота. Съгласни са и с цената, щом резултатът е онова, което виждат пред себе си.

И пак, обещанията следва да бъдат изпълними, ако изобщо обещаваме. От моята гледна точка, автентичността се постига не когато обещаваш резултат, а когато допуснеш да бъдеш уязвим, когато скъсиш социалната дистанция така, че другите могат да те видят и да преценят дали онова, което правиш, съответства на това кой си.

Хората имат нужда да наблюдават процеса от мига, в който осъзнаваме някаква ценност, през начина, по който вземаме решение и планираме действия, до цената, която плащаме и силата да се преборим с негативните последици, загубата на престиж и отношения – всичко, което съпътства живота ни – само така поискват да минат по нашите стъпки.  Така човек наистина разбира какво е да си в обувките на лидера си, защото

Синергичният лидер е съвършен и мощен инструмент и заедно с това – уязвим и несъвършен човек. 

 

Когато хората ви видят истински и останат до вас, тогава сте изпълнили най-важната си роля като синергичен лидер – послужили сте за личен пример не само чрез професионалния си опит, но и чрез самата си личност. От фокус КАКВО и КАК правите хората започват да се интересуват КОЙ сте. Вече осъзнавате в дългосрочен план, в контекста на малкия и микро бизнес и фрийланс кариерата, защо този модел е от изключителна стойност. Хората ще се връщат при вас не само заради нещата, които правите, но и заради начина, по който ги карате да се чувстват с вас – човешки, автентично. И това се постига доста ефективно през психологическите инструменти, тъй като бизнес психологията изучава човешкото поведение в икономически контекст.

Наградата за вас е да знае, че вие имате смисъл и другите вярват във вас. И това знание ще ви спасява от мрака във вашата душа в трудните моменти. Ще намалява и страха ви, че ще бъдете заместен от конкуренти и имитатори.

Могат да откраднат думите и визиите ви, но не могат да имитират усещането за вас!

 

Всеки бизнес лидер се научава да иска да има неща, които имат другите. Дали обаче наистина сме готови да платим цената, с която тази цел идва. И по-важното – на финала ще продължим ли да бъдем себе си? Ще се харесваме ли такива, каквито сме станали по пътя си?

 

Променяйте. Адаптирайте. Еволюирайте.


Искаш да промениш как комуникираш през бизнеса си?

Изпрати ми своето запитване или поискай лична среща. Разкажи ми къде те срещам и накъде вървиш –  ще отговоря при първа възможност.

Ако търсиш как да формулираш своето питане, виж тук за какво обичам да си говоря с хората и открий своето начало или директно ми пиши, за да избистрим нещата заедно.

Ще ти върна информация как мога да ти бъда полезна, за да организираш времето, бюджета и енергията си.

Пиши ми!

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:


  Julika Novkova Business Psychologist


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

   

   

  You Might Also Like