Автентичен бранд

Как се гради бранд идентичност през призмата на човешките възприятия?

бранд идентичност

Бизнесът е усещане, комуникация, движение на стойност и ценности. Ако не можем да ги предадем адекватно, оставаме неразбрани и нечути в шумния и преситен (дигитален) свят. Когато изчистим пречките пред възприятията за бранда, хората започват да ни виждат истински. Затова и една от задачите на бизнес психолога при изграждане на личен бранд е да “превежда” нещата, които искаме да кажем. Защото дори когато наистина имаме какво да дадем, сме склонни да мислим, че дейността ни се  разбира от само себе си и другите виждат света ни като нас.

Истината е, че хората сме толкова различни, че малко неща наистина виждаме и възприемаме еднозначно. Ако и вие се стремите да изградите личен бранд, то моята призма може би ще ви помогне да скъсявате бързо и леко дистанцията с бъдещите си щастливи и доволни потребители. Желая ви вдъхновение, кураж и мяра! Приятно четене!

Доверието в нас и нашия бранд не идва даром

Sky rocket your brand

Pixabay

Нека направим уговорката, че стратегията, която описвам, дава най-точни резултати при малки бизнеси, с консистентно портфолио на услугите, т.е. хората ги свързват с нещо конкретно. Вярно е, че принципът може да се прилага и към по-диверсифицирано портфолио – просто тогава продуктът на анализ е самият бранд.

Няма един най-правилен начин да постигаме целта си по отношение на бранд идентичността си. Харесвам в бизнес психологията факта, че цени многообразието и се стреми да включва различните възприятия за даден бизнес и продуктите му.

Опитът ми през последните 10 г.  показа, че е нужно е да положим усилия да изкажем стойността и ценността си като бизнес лидер, независимо дали зад нас стои екип или самостоятелно развиваме пазарен продукт/услуга. Най-сложната задача е да научим потребителите как да боравят с продуктите и идеите ни, както и да предадем личния смисъл от себе си в процеса.

Личният бранд не е борба да си винаги пръв и прав на пазара, а да си винаги нужен.

В сърцето ни остават онези бизнеси, които разпознават нас като нещо повече от ходеща касичка. Когато брандът ни вижда и ни го показва, ние също започваме да го виждаме, разпознаваме и припознаваме като значима част от своята идентичност.


Кога имаме нужда от психологическа перспектива за своя бранд?

Има различни маркери, по които да открием, че бранд идентичността ни не е ясна за околните. Неприятното е, че повечето бизнес лидери виждат изброените по-долу сигнали, а те индикират нарушена комуникация с околните:

Searching for the right audience

Pixabay

 • Екипът не може да разбере какво точно се очаква от него;
 • Комуникацията е някак размита и липсва конкретика;
 • Липсват точни и ясни ключови послания;
 • Потребителите не осмислят какво и защо прави брандът;
 • Апелите са твърде размити или твърде конкретни;
 • Липсва възприятие за уникалност;
 • Има твърде много оригиналност за сметка на яснота;
 • Хората остават със смесени чувства към бранда;
 • Нагласите на потребителите са неутрални;
 • Липсват осезаеми публични реакции и взаимодействие с бранда;
 • Липсва проактивност в екипа;
 • Има ниска удовлетвореност на потребителите;
 • Има ниска мотивация в екипа и лошо изпълнение.

Липсата на силна бранд идентичност води до неспособност да материализираме представата за бранда и свързаните с него ценности по понятен начин.


От психологическа гледна точка, когато говорим за принципи, няма голямо значение дали продуктът е човек или предмет. В съзнанието на потребителите брандът е антропоморфизиран обект, който носи човекоподобен образ и предизвиква човешки възприятия и реакции.

Колкото по-близко до човешкото излъчване е бизнес идентичността, толкова по-последователни реакции предизвиква у другите. А човешкото поведение е низ от мисли, емоции и ценности, които диктуват къде съзнателно, къде – неосъзнато, всяко наше следващо решение.


Дигиталните реквизити НЕ СА бранд

Brand building via social medias

Pixabay

Само защото сме създали сайт, в който сме описали историята, продуктите и услугите си, имаме си лого и социални профили, не значи, че хората веднага ще започнат да ни се доверяват и да ни купуват.

Нещо повече, не значи че изобщо ще изпитат доверие към нещата, които правим. И това е суровата действителност, с която повечето предприемачи се сблъскват в края на първата година.

Обикновено началните месеци са посветени на създаване на платформи, канали, портфолио, описания и дизайни – все аспекти, които касаят най-вече отговора на въпроса “КАКВО” ще правим и които се стремим да дигитализираме в отговор на съвременните пазарни нужди.

Малцина се питат КАК ще бъде възприето отстрани онова, което създават.

 

Най-често бизнес лидерите търсят съдействието на бизнес психолог когато осъзнават, че всички усилия, които са полагали, не са дали очакваните резултати – нямат достатъчно продажби, търсения, заявки, въпроси, реакции. Полагат десетки часове упорит труд, за да пуснат онлайн проекта си само за да установят, че си говорят сами и че тепърва започват трудностите с набирането на аудитории.

А за да накараш толкова много хора да ти повярват следва да знаеш на първо място какво биха могли да видят, което ще ги спре и фокусира върху теб. И точно тук психологията като наука, изучаваща поведението, може да даде добри насоки и инструменти, с които да опознаваме страховете, тревогите и съмненията на потенциалните си потребители. Умението да успокоиш тревогите на непознат и да го убедиш, че можеш да му бъдеш полезен, е най-ценното притежание на емпатичния бранд.


Какво е личният бранд за синергичните лидери?

Brand building strategy

Pixabay

Личният бранд е като парфюма – няма как да се харесаш на всички и все пак – можеш да оставяш  фина следа след себе си, спомен, усещане за присъствие, което всеки свързва със свой личен миг.

Когато ти и бизнесът ти сте полезни за общността, дори хората, които нямат непременно нужда от твоите продукти и услуги, в края на деня приемат с усмивка съществуването ти.

Ако трябва да опиша с една дума какво е за мен брандът, днес бих си избрала думата:

Отношение.

Отношението като нагласа отразява какво мислим за клиентите си.  Като действие обхваща как се държим с тях – какво, защо и как им казваме и показваме директно и индиректно. Интересува ли те какво внасяш в техния живот?  Демонстрираш ми какво взимаш от тях и какво значи това за теб?

Културата на полезност при изграждане на бизнес идентичност и бранд комуникации поставя в центъра си човешките непреходни ценности. Те отразяват цялостната ориентация на бизнеса към съвремието и проблемите в него. В кризисни моменти е особено критично бизнесът да намира начин да принадлежи към трудностите на деня, иначе рискува да бъде отхвърлен от потребителите като непотребен, т.е. не-ценен.

В някаква степен отношението към другите е проекция на отношението към себе си и ако няма кой да контролира процеса, най-често подхождаме в бизнеса си така, както комуникираме с околните и в личния си живот.


Защо е толкова трудно да градим бранд без психологически инструменти?

Brand portfolio

Pixabay

Бизнес психологията цели да види голямата картина на бизнеса. Когато поставяме в центъра на анализа конкретен бизнес модел, вече имаме специфичен контекст и можем да изследваме кое е релевантно и кое – не в този контекст.

Има много характеристики на всеки бизнес и продукт, които са видими и осезаеми – тях повечето хора ги възприемат по аналогичен начин – като например функционалните и техническите аспекти на продуктите.

Всеки бранд обаче притежава и огромна група от невидими аспекти, които варират от човек до човек. Така огромно познание остава скрито за не специалистите и не може да бъде адекватно използвано, а именно то лежи в основата на представата за бизнеса като субективно и обективно явление.

Бизнес лидерите днес имат нужда да балансират в своя бранд между степен на новост, познатост, автентичност, оригиналност и уникалност. Това са все субективни характеристики и е много трудно да предскажем къде е пресечната им точка дори в рамките на един човек, а какво да кажем за една или няколко групи хора.

Create your personal brand

Pixabay

Днес е по-лесно от всякога да измерваме влиянието на бранда чрез твърди умения. От друга страна, все още малко хора наистина умеят да разчитат статистиките си и да знаят какво им казва точно поведението на потребителите.

А когато не знаем кога и защо някой е направил или не е направил нещо, не можем да предскажем бъдещото му поведение. Изучавайте поведението на хората около бизнеса си, за да опознаете как ви виждат.

Бизнесът се прави от хора за хора.

Ако темата ви е важна, можете да прочете повече в секциите “Автентичен бранд” и “Дигитален образ“.

 

Променяйте. Адаптирайте. Еволюирайте.


Готов/а ли си за действие?

Изпрати ми своето запитване или поискай лична среща. Разкажи ми къде те срещам и накъде вървиш –  ще отговоря при първа възможност. Ако търсиш как да формулираш своето питане, виж тук за какво обичам да си говоря с хората и открий своето начало или директно ми пиши, за да избистрим нещата заедно. Ще ти върна информация как мога да ти бъда полезна, за да организираш времето, бюджета и енергията си.

Пиши ми!

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

  You Might Also Like