Автентичен бранд

Автентичен личен бранд в дигитална среда [Ден 8: Емпатична комуникация]

Julika Novkova Personal Brand Training

Здравейте и добре дошли в Ден 8 от инициативата “Автентичен личен бранд в дигитална среда”Brand challenge day final

Ако сега стартирате, може би ще искате да надникнете първо в Ден 1?

Ето какво разбрахме след Ден 7, посветен на темата “Магията на социалните мрежи”:

 • Социалните мрежи са мощен инструмент за изучаване на нуждите на хората;
 • Източник на информация за анти-модели на лидерско поведение;
 • Възможност да създаваме реални ползи по автентичен начин;
 • Място, в което да се събираме със себеподобни чрез групи по интереси;
 • Място, в което да тестваме силата на личния си бранд, учейки в движение онова, което не знаем и не виждаме за себе си сами;

Днешният ден 8 е финалът на инициативата в помощ на бизнес лидерите в посока превенция от социална тревожност, страх, преумора, спад на ефективността, повишаване на личната неудовлетвореност, циничност и загуба на личен смисъл. Всички предходни дни бяха посветени на важните за мен като бизнес психолог аспекти, които служат на една значима цел:

Умението да си изградим име не само като професионалисти, но и като стойностни хора.

Ден 8: Емпатичната комуникация – пътят към изграждане на автентичен личен бранд в дигитална среда

Personal brand personal superpowersВ работата си често чувам, че съм жената-екип, че съм магьосница и решавам въпроси като с магическа пръчица. И колкото и да обяснявам как точно постигам даден резултат, че не е магия, а сбор от принципи и умения, подходите ми изглеждат като комбинация от мистично познание и късмет.

За огромната доза късмет съм съгласна – нямам никаква роля 😊 Но за другите елементи е въпрос на лично желание и усилие.

Ако разбираш как работи даден принцип, ще можеш да създаваш иснтрументи за конкретен контекст.

Ще имаш много хипотези и малко яснота колко, дали и защо нещо ще/няма да сработи. За да си добър в решаването на определн спектър от въпроси, ще се наложи да понесеш много проби и грешки. И задачата е да се тества толкова много пъти, колкото клиент дори няма да се опита.

Ако използваш множество иснтрументи, но пък не разбираш как точно работят, ще пропускаш важните приницпи и е трудно да знаеш за даден проблем кой принцип да приложиш. От там идва и неефективната употреба на иначе качествени инструменти.

Затова и отделям много време и старание да обяснявам чрез всяка статия какво, защо и как да се опитваме да правим. Често ни се иска по-бързо да стигаме до финала и е вярно, че има начин – когато си купуваш решение и чужда експертна оценка. Препоръчвам този подход когато времето е критичен фактор, а залозите са големи.

Престоят в сайт като този предполага, че човек има готовност и нагласа да учи и да се развива. И ето, своята работа знам че съм я свършила, а топката сега е във Вашите ръце.

Ако искаш да научиш човек да върви сам, покажи му пътя.

Като позитивен приложен психолог силно вярвам, че съзнанието, което може да се самонаблюдава, е способно да се развива и адаптира, стига да вижда пред себе си нужните мисловни пътеки. Това са когнитивни модели, наподобяващи естествения начин, по който интепретираме света, но усъвършенствани съгласно мислещата личност. Усещането е лекота и структура на мисълта ни, имаме лично мнение, имаме своя гледна точка и личен опит.

Начинът, по който мислим, определя какъв отпечатък ще оставим след себе си. А поривът към свобода – своя и чужда, за мен е най-силният мотиватор да споделям открито всички свои лични прозрения в посока “Как да приложим даден принцип в конкретен контекст”. И да, нямам универсални отговори, но съществуват ли такива? Може би само въпросите ни могат да бъдат еднакви.

Докато ние сме толкова различни – ще имаме нужда от различен отговор.

И част от този “различен отговор” е личният бранд. Защото в съвременния свят все по-голямо значение има какви сме, кои сме и какво оставяме след себе си – толкова видимо и достъпно е всичко!

Истината е, че на света има твърде малко принципи и твърде много иснтрументи

В този смисъл, няма голямо значение какви точно техники ще ползвате, стига да използвате правилен за целта си принцип. Онова, което ме мотивира мен самата като човек е, че хората са ми важни. Техните идеи, мечти, професии, таланти, философии, възприятия и креативни продукти са ми ценни.

И в основата на описания от мен подход за изграждане на автентичен дигитален Аз-образ заляга една-единствена дума – „емпатия“. Да бъдеш емпатичен е изморително, изисква да центрираш внимание и усилие върху нечие чуждо Его, да работиш за постигането на чужди цели и мечти, да подобряваш качеството на нечий друг живот.

Old man alone

Pixabay

Защо да работим за името си?

Не всеки иска да положи толкова усилия и труд да изгради някакъв имидж и това е напъло в реда на нещата. Често хора, които наистина искат да бъдат полезни и да достигнат до други нуждаещи се, установяват, че им лиспва точно дозата авторитет, с която да печелят доверие.

И това наистина може да бъде дълбоко и неприятно изживяване – да искаш да помогнеш, а да не ти вярват.

Какво ни пречи да се развиваме чрез директна или индиректна обратна връзка?

 • страхът от неодобрение, критика или отхвърляне;
 • желанието да ни виждат в по-положителна светлина;
 • стремежът да се харесваме на всички;
 • желанието да “скрием” слабостите си;
 • невъзможността да приемем нова и разлчна гледна точка за себе си и поведението си;
 • нежеланието да опознаваме себе си чрез чужди перцепции;
 • остри и гневни реакции на чужди мнения и оценки;
 • неспособността вътрешно да преработваме отрицателните си чувства;
 • незнание как вътрешният ни свят влияе върху комуникационния ни стил;
 • незнание как другите се чувстват докато общуват с нас.

Личният бранд, основан на името ти, е начин да постигнеш както професионални цели, така и да се реализираш в социалната среда, привличайки сродни души и единомислещи. Почти всички хора с дисфунцкионално поведение или неподкрепяща среда в някакъв момент стигат до едно и също заключение –

Night sky isolation

Pixabay

Причината за нещата, които преживяват,  са самите те.

Много е трудно да приемем, че нямаме почти никакъв контрол върху нещата, които ни се случват. Нямаме контрол и какво ще бъде тяхното вътрешно отражение ако не се научим да оказваме такъв контрол.

Казано иначе, ще гледаме на света стереотипно, автоматично, с нагласи и убеждения, които сме унаследили и никога не сме подложили на съмнение до колко наистина работят в наша полза.

Именно затова и в първата тема споделих, че пътят на Личния бранд далеч не е избор, който всеки прави с лекота и всеотдайност. Последната тема, с която се разделяме в този формат, е тази за уважението и към другите, но и към себе си.

Емпатичната комуникация е принцип, процес и инструмент когато знаем къде искаме да стигнем:

 • Като принцип, емпатичната комуникация се основава на разбирането, че хората са важни, че техните чувства имат значение и грижата към състоянията е личен приоритет.
 • Като процес, фокусът се измества от личните възприятия и емоции към чуждите. Важно е да осмисляме как ни кара да се чувстваме отсрещната страна. Но е важно да ни е важно и как околните се чувстват в нашето обкръжение.
 • Като инструмент, емпатичната комуникация е форма на ненасилствена комуникация, за която разказах в 2 части преди време. Задачата ни е да постигаме своите лични и професионални цели без другите да се чувстват използвани, непотребни и ненужни. Особено важно е този инструмент да бъде сред основните на синергичните лидери.
Time after time

Pixabay

Разбира се, този анализ на емпатичната комуникация е опростен, а целта ми е да Ви демонстрирам как системният анализ и креативното решаване на въпроси може да промени възприятията ни за даден принцип/техника/метод/инструмент.

Различно е за отсрещната страна, когато в общуването си се фокусираме върху техники за убеждаване с цел манипулация и когато убеждаваме чрез емпатичност и взаимна полза. И в двата случая манипулираме информацията в служба на лична цел. В единия случай обаче с това се изчерпва смисъла от общуването.

При емпатичната комуникация цикълът се завърта на 360 градуса: от нашите нужди към чуждите, обратно към нас.

Нужно е да бъдем креативни и иновативни, гъвкави в емоциите си и отворени в мислите си, за да успяваме да постигаме съгласие и да бъдем избрани за лидери на мнение. Когато упражняваме чрез авторитета си власт, ние просто влияем насилствено върху другите. Когато упражняваме емпатично взаимодействие за доверие чрез взаимна полза, просто разширяваме влиянието си по ненасилствен начин. Сами решете как искат да се чувстват другите когато общуват с Вас.

И е добре да помним, че този генерален стил на комуникация е силно видим както във вътрешните комуникации (комуникационни организационни вериги и организационна култура), така и във външните комуникации (PR, маркетинг и продажби).

Dнешните бизнеси, които са най-устойчиви, не са онези, които продават най-бързо и най-много, а бизнесите, които не само разширяват, но и задържат влиянието си върху съзнанието на хората (в дигитална и обектна среда). Нещо повече, потребители, клиенти и служители сами и съзнателно задържат вниманието си върху организацията и всичко, което тя произвежда.

И ако тази организация на идеи, процеси, продутки и услуги зависи от Вас и Вашето име, то емпатичното общуване с околните може би е онова, което ще ви позволи да изградите мост над моралните пропасти, които иначе ни делят. Защото свързването е на ниво светоглед, морал и ценност, а не поради едностранна изгода.

Innovative thinking

Pixabay

Личен тренинг “Ти имаш значение”

Да изграждаш личен бранд далеч не означава, че трябва непрекъснато и винаги да си в служба на клиенти и служители. Означава, че в миговете, в които трябва да се погрижиш за себе си, няма да е за сметка на околните.

И обратно, грижата за хората няма да влошава собственото ни качество на живот, което е и една от основните предпоставки за загуба на мотивация, хронична преумора и бърнаут у синергичните лидери.

Днешният личен тренинг отново е дълбинен, а темата е:

„Кои са нещата, които жертвах, за да имам днес онова, което имам и какви уроци научих? Струваше ли се цената, която заплатих? Бих ли променил/а нещо и ако да – какво и защо?“

Понякога е нужно да си поискаме прошка сами на себе си за компромисите, които правим с живота, мечтите, чувствата, ценностите и телата си в името на някаква цел. Да си простим и за незнанията, слабостите и грешките.

За да продължим напред е нужно да осмислим цената, която платихме за резултатите си.

Доволни ли сме:

 • от това, което сме;
 • от това, което имаме, знаем и можем;
 • от мястото, на което сме;
 • от хората, с които сме;
 • от възможностите пред себе си;
 • от загубите и пропуснатото;
 • от последиците от изборите си;
 • от нещата, които казахме и изпитвахме в процеса;
 • от нещата, които направихме/ не направихме?

Защо е важно да осъзнаваме мисленето си за мисленето си за бранда?

Freedom and peace

Pixabay

Да наблюдаваш потока на мисълта си е сложна задача в забързаното ежедневие, в което се стремим към резултати с минимални усилия. От друга страна, животът на автопилот ни кара да работим повече в посока “интервенция'” отколкото “превенция”.

Субективното благополучие е личен избор и няма “учебна програма”, с която да си помогнем. Знам, че пътят пред нас е широк и дълъг, това е маратон, а не спринт. И всеки ден имаме нужда да полагаме усилия, защото следва ние да сме най-важния си проект. Над себе си следва да работим най-упорито.

Мисленето за мисленето, поведението и вътрешния ни свят е важно:

 • Диктува начина, по който гледаме на света и мястото си в него;
 • Определя начина, по който ще комуникираме с близки и далечни аудитории;
 • Определя ценностната ориентация на личния бранд и бъдещия имидж;
 • Насочва бизнес поведението ни в посока лични цели;
 • Помага ни да се справяме със социалния натиск и социалната тревожност;
 • Учи ни да бъдем полезни, контекстуални и алтруистични.

Синергичните лидери са онова, което оставят след себе си под формата на мисли, чувства и поведения.

Нямаме истински контрол върху това какво ще говорят за нас другите, когато не сме в стаята, нали разбрахте вече 😊 Но имаме контрол върху онова, което искаме да говорят за нас и следва да положим достатъчно усилия в тази посока. Качествената професионална/бизнес идентичност е баланс – намира се в пресечната точка между възприятията за новост, уникалност и познатост.

Julika Novkova Psychologist Online

Не знаем всичко за човешкото поведение, не винаги разбираме дори своето поведение. Личният бранд е синергия между обективните нужди на другите и субективния личен смисъл, а продуктите от взаимодействието най-често са креативно-иновативни решения.

Kолкото по-автентично и неподправено преведете човек по оста ценност – “искам” – “трябва” – “имам” – “”личен смисъл” – “съм”, толкова повече доверие ще изпитват към Вас. Вие в себе си – също, особено в трудните моменти когато на Вас Ви се налага да се сравянвате с другите.

Нека доброто Ви име служи вярно и на Вас, и на другите!

Благодаря Ви за доверието и до среща!

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like