Майндфулнес и вътрешен баланс

Майндфулнес техники за осъзнатост и вътрешен фокус

Think in colors

Основният конструкт, с който работя, са  т.нар. “субективни възприятия” на човека. На практика не изследваме реалността извън съзнанието, а я изучаваме такава, каквато индивидът я вижда, възприема и живее. Майндфулнес техниките са насочени към фокусиране на усилията в процеса на осъзнаване на Аз-а, неговите телесни, ментални и емоционални реакции.

Майндфулнес практиките се фокусират изцяло върху вътрешните преживявания. Насочването на вниманието навътре помага на човек да се върне в настоящия момент, за да оцени по-обективно състоянието си. Това се оказва един от най-ефективните инструменти за справяне със стрес, вътрешно напрежение, умора, тревожност и депресивност. Подходяща е както при борба с вредни навици, както и при изграждане на позитивни навици.

Особено практическо приложение може да се открие при балансиране на различните сфери и подобряване на качеството на живот. Полезни са и когато се стремим да имаме по-пълноценни отношения с близките си, с децата и партньорите си.  Майндфулнес стратегиите дават добри резултати и когато се използват като част от хранителен или тренировъчен режим. Подпомагат и подобряването на съня и регулирането на апетита. Отразяват се положително и на бизнес лидерите, помагайки им да наблюдават по-обективно и фокусирано ситуациите около себе си.

Майндфулнес не може да се преведе точно, нито да се сложи формална рамка какво точно обхваща. Като личен и бизнес психолог, фокусът ми на работа е подобряване на субективните възприятия и преживявания с цел повишаване качеството на живот. Задачата е неосъдително да наблюдаваме нещата такива, каквито са, да разберем защо са там, каква е тяхната роля и функции.

Човек има право да избира дали дадена негова реакция му харесва или не, дали иска да се опита да промени себе си и да се приеме. И макар да не можем да контролираме всичките си преживявания (телесни и умествени), можем именно чрез преживяванията си да насочваме вниманието и фокуса си. Вярно е, че не можем да променим физическия свят, нито другите хора, нито своите физически дадености. Също така е вярно, че можем да повлияем на телата, умовете и поведението си в някаква степен така, че да се чувстваме по-добре в кожите си.

Понякога всички решения, които взимаме, водят до живот, който не харесваме – защото просто не отразява нас. И докато не осъзнаем как сме взели тези решения е малко вероятно да променим – и света си, и себе си. Именно заради ползите на подхода прилагам майндфулнес техниките винаги, когато е налице някаква дисфункция във възприятията на личността.

Осъзнатото съществуване може да бъде болезнено в някаква степен – защото се научаваме да виждаме грешките си. Но това е и начин да бъдем по-приемащи и разбиращи себе си, да се обичаме повече и да се грижим за себе си. Използвайте майндфулнес за всяка значима сфера на живот и ще бъдете по-спокойни, по-уверени и по-щастливи.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

 

You Might Also Like