Автентичен бранд

Автентичен личен бранд в дигитална среда [Ден 3: Личeн живот]

Personal brand challenge day 3 Julika Novkova

Здравейте и добре дошли в Ден 3 от инициативата “Автентичен личен бранд в дигитална среда”

А ако сега стартирате, може би ще искате да надникнете първо в Ден 1?

Ето какво научихме от Ден 2, посветен на синергичното лидерство:brand challenge Nulika Novkova

1/ Всички автентични лидери притежават силни страни като хора и професионалисти, които другите уважават и ценят . Това са “видимите” следи, които оставяме чрез поведението си за нещата, които правим най-добре в личен и бизнес план;

2/ Синергичните лидери си поволяват да демонстрират и своите лични слаби страни, които пък другите приемат спокойно и без критика, демонстрирайки толерантност;

3/ Синергичните лидери са зъвършени инструменти за постигане на цели и удовлетворяване на чужди нужди в кожата на несъвършени същества. Транзакцията на грижа и стойност е под формата на дейност, продукти и услуги, а на чрез упражняване на власт, влияние и манипулации;

4/ Синергинчните лидери осъзнават кое е ценносто в подхода им, което променя живота и работата на хората след взаимодействие с тях и се чувстват спокойни да комуникират тази лична стойност. Защото гледат на себе си като на инструмент – с ползи и недостатъци, а не като на завършен и идеален, публичен образ.

Защо е важно да бъдем синергични лидери, а не просто “модел за пример”?

Синергичното лидерство е хуманистично и се фокусира върху връзката “човек-човек”. И тъй като хората са сложни машини, “скачването” с другите става пласт по пласт, мисъл по мисъл, емоция по емоция. Да, когато говорим за изграждане на личен бранд, човек винаги първо се стреми да се фокусира върху външни за личността реквизити (лого, дизайн, сайт, профили).

Know your self-worth

Изображение: Pixabay

Рано или късно обаче човек се изправя пред реалността – тези канали, платформи и  символи имат нужда да бъдат изпълнени с истинско съдържание. А в личния бранд съдържанието изтича директно от личността.

Липсата на този дълбинен смисъл най-често се усеща от лидера като неконсистентност на посланията, които излизат от него. За потребителите остава усещане за неяснота и  се отдръпват, не взимодейсват активно с бранда. Защото липсва ясна бранд идентичност.

Нещо повече, представете си, че сте свързани с личния си бранд като скачени съдове. Всяка малка промяна във Вас, светогледа Ви, моментното Ви състояние ще оттича към онлайн присъствието Ви.

Понякога едно изречение е достатъчно, за да оттеглим уважение и доверие към лидера си.

Причината за това е, че в трудните мигове правим неща, които нарушават човешки ценности, минаваме етични граници, показваме се в друга светлина. Особено често се поддаваме на социална тревожност в света на дигиталното, както разказах тук.

Но колко лесно/трудно е да спазваме поведение 24/7, щом всяко потрепване може да ни навреди? Ето ни и в ден 3!

Ден 3: Вие не сте своя бизнес/своята професия!

Свикнали сме да се самоопределяме през нещата, които правим и работим. Но истината е, че ние сме много по-комплексни, сложни и многопластови създания и нашият труд е само част от нашата личност. Повече по тази тема ще откриете тук.

Don't wait for the right moment

Изображение: Pixabay

Най-трудната задача не е да вплетем себе си в бизнеса или кариерата си, а да отделим себе си от бранд идентичността си, както изясних в тази поредица от статии.

С времето много хора загубват усещане за себе си и започват да живеят с маска, с роля, с принципи, които обаче не са пълнокръвни. Причината е, че обикновено по изкуствен начин събираме тези определящи ни идеи, все едно обличаме костюма на бизнес лидера.

Моята задача е да ушием костюма по мярка, обхващайки всички ръбчета и криви на човека отвътре и нещо повече – свързвайки ядрото на личността му с цялостния механизъм. Като мрежа от коренчета, която ще вдъхва живот и на Вас, и на продуктите от дейността Ви.

Независимо от стремежа към антропоморфност, личният бранд си остава орязан човешки образ. Изглежда някак двуизмерен и е истински забележим този ефект при бизнес лидерите, които се стремят да „полират“ представата за себе си в краските на перфекционизъм, успех и себевеличаене.

Никой не е изтъкан само от успехи, дори напротив – успелите хора открито говорят за пътя и неудачите си.

Най-често те са имали много повече неуспехи и провали от хората, които тепърва започват да ходят в техните обувки, дори са опитали да направят. И е някак естествено лидерите да искат да помагат на другите да пребродят блатото, нали върху това се основават отношенията им с последователи, клиенти и служители?

Често, потънали в задачи, имейли, запитвания, трудности и проблеми, пропускаме да видим голямата картина – как продължават да ни виждат околните докато работим усилено. Освен това, оставаме слепи за личните си нужди, поставяйки напред тези на бизнеса или кариерата си. С натрупването на умора, задачи и трудности все по-малко усещаме себе си в професията си, ние ставаме професията си.

Когато брандът си ти, почивен ден няма

Create a network

Изображение: Pixabay

Тъмната страна на личния бранд е фактор, който най-често води до деперсонализация, умора, неудовлетворение. Натискът върху съвременните лидери е огромен.

Освен оперативната работа се трупат задачи и по стратегическото планиране и развитие. Управлението на риска и кризисният мениджмънт също “изяждат” енергията ни.

Така за важния аспект “Управление на впечатлението” почти не остава време, сили и желание. За хората отстрани обаче нещата изглеждат неконсистентни, някак нелогични и неразбираеми – единият ден се държим по един начин, в следващия – по друг. При това без мотивирано да се обосновем за промяната. Това пък принуждава хората сами да си правят изводи, а е доста вероятно никак да не ни хареса какво ще решат и какви качества ще ни припишат.

Особено сложно е за хората, които се развиват именно чрез името си, както споделих тук. В днешната статия искам само да наблегна върху факта, че

ние сме пълнокръвни създания и не следва да се сливаме с професията си.

За мен задачата “Личен бранд” е лична мисия на 2 нива: 2/ да вплетете собствената си личност в професионалната си или бизнес идентичността и 2/ да Ви помогна да отделите себе си от нуждите на професията си така, че да запазите фокус и върху процесите, и върху себе си, а не само върху оперативните служебни задачи.

Delegate and trust other people

Изображение: Pixabay

Балансът личен живот-бизнес е просто задължителен, а при хората с личен бранд най-често личните нужди остават на заден план в името на бизнес цели, което влошава качеството на живот.

Липсата на флуидни граници между двата свята води до системно претоварване, неумения за делегиране, незнание какво и как да се делегира, защото лиспва яснота и структура.

Сега вече знаете защо темата “предприемачески бърнаут” е моята лична мисия. Хубаво е когато изтощени и обезверени хора отново намерят копнеж по живота и бизнеса си.

Но човек ще трябва да направи един последен напън да подреди хаоса в себе си, живота и бизнеса си, преди да се пусне по гребена на вълната и да гради името си. И днешният личен тренинг е пресечната точка между нуждите на двата свята “човек” и “бизнес”. Ясните граници дават структура на деня. Ще има дни, в които нуждите на бизнеса ще са приоритет. Редно е да има и такива, в които човекът да си е важен сам на себе си.

Ако темата “бърнаут” е някак на дневен ред, вижте дали ще си намерите нещо полезно ето тук.

Личен тренинг “Аз не съм своя бизнес/своята кариера”

Днешната задача е по-дълбочинна и изисква да бъдете откровени със себе си. Начертайте си две колони върху лист хартия с химикал. Избройте в първата колона всички потребности на бизнеса или кариерата си – какво е нужно да се случва, за да съществуват? Какви усилия Ви коства да ги поддържате и с какви ресурси? Колко време Ви отнема да се доказвате като лидери? Какво още е нужно, за да продължите да развивате бизнеса си?

Представете си, че бизнесът Ви е като дете или малко животинче – има нужди, които не може да си удовлетвори само. Трябват му ресурси, които няма как да си вземе без Вас. Ако знаете кои са тези “скрити” нужди, ще знаете какви стъпки да предприемете и ще се сдобиете с рамка на план за действие.

Self-worth and inner peace in the "well-known"Втората колона е за Вашите лични нужди – какво Ви трябва на Вас, за да сте продуктивни? Какво Ви липсва днес, за да успеете да си починете? Какво още искате да се научите да правите, да можете и да знаете извън тясната си професионална специализация? От какво сте се лишавали системно в последните 6 месеца? А в последните 12 месеца? За какво още мечтаете и искате да постигнете?

Сравнете професионалните си цели с личните си, човешки нужди. За съжаление най-често едната колона доминира, а утре ще си говорим как това влияе върху продуктивността, ефктивността и автентичността на личния бранд. Ключовите думи тук ще са “стратегия”, “планиране”, “ценности” и “убеждения”.

Ето, видяхте ли, че Вие не сте своята професия, а пълнокръвно и креативно, комплексно и многопластово създание? Ако твърде много се лишавате от личните си потребности е по-вероятно да Ви липсва и добра професионална идентичност, от което ще страда и личният Ви бранд.

Вие несъзнателно ще проектирате върху имиджа си чрез комуникация онлайн и офлайн своите лични страхове, съмнения, умора, раздразнителност и стрес. Консистентност в бранда се постига само ако имате сетивата да следите за такава консистентност. И това е почти невъзможно да се случва когато сте изтощени, демотивирани и апатични. На личния бранд му трябва щипка страст!

Променяйте. Адаптирайте. Еволюирайте.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like