Личен & Бизнес Психолог

Дигитален Аз-образ

Business psychology and business leaders

В ерата на дигитално представяне на бизнеса се гледа скептично на бизнес структурите, които нямат стабилно онлайн присъствие. За да бъдем в крак с времето си е нужно да полагаме екстра усилия в тази посока и бизнес психологията е полезен инструмент – изучава поведението на хората в бизнеса, а това включва и потребителските възприятия и поведения.

Онлайн репутацията се изгражда бавно и сложно, тъй като изисква време да създадем доверие у своята аудитория. Нашето постоянство и единността на посланията в Комуникационната ни стратегия са предпоставки дигиталният ни Аз-образ да впечатлява и привлича.

Първото впечатление, което оставяме за себе си, формира трайни нагласи към нашия бизнес. Трудно можем да променим негативна оценка, независимо колко средства и време инвестираме в тази посока. За минимализиране на вероятността от подобна отрицателна реакция е нужно да изградим достоверен дигитален образ на бизнеса си.

Добре формираната бизнес идентичност води до последователни и разпознаваеми ключови продукти и послания. Отразяването на същността на бизнес ни в дигитален план е наша основна задача и грижата за онлайн имиджа се превръща в лична отговорност на всеки ТОП-мениджър.

Не оставяйте на случайността да гради представата за вашия бизнес – създайте собствен дигитален Аз-образ.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like