Личен & Бизнес Психолог

Персонален психологически тренинг

Inner peace and calm

Персоналният  психологически тренинг е насочен към умения, свързани с личността на самия клиент. Докато Личният бизнес тренинг се фокусира върху бизнес психологията и уменията за създаване и управление на бизнес, Персоналният психологически тренинг поставя в центъра си социалните и личностните умения – как да подобрим субективно живота си.

Като психолог и експерт по човешко поведение, влагам собствените си усилия в разработване на системи и модели, които да ни помагат да бъдем гъвкави, адаптивни и да се чувстваме удовлетворени от живота си. Независимо дали имаме нужда от подкрепа в междуличностните или трудовите си отношения, Персоналният психологически тренинг се изготвя изцяло спрямо нуждите ви.

Предварителният план обезпечава яснота във всеки момент върху какво се работи и кои умения следва да развивате в себе си с помощта на различни упражнения и задания, предоставени от мен. Приятната за общуване личност е по-склонна да се радва на живота и обкръжението си и е с тенденцията да се самооценява в по-положителна светлина. Развива ефективни умения за справяне със стрес. Субективно усеща, че има контрол над мислите, емоциите и поведението си, оценява живота си като по-щастлив, а връзките – по-пълноценни.

Крайният резултат от Персоналния психологически тренинг е усещането за израстване, вътрешна хармония и единеност с Аз-а, приемане на себе си и способност за отдаване към другите.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like