Личен & Бизнес Психолог

Персонален психологически тренинг

персонален психологически тренинг Юлика Новкова

Какво е персонален психологически тренинг?

Персоналният  психологически тренинг е насочен към умения, свързани с личността на самия клиент. Докато Личният бизнес тренинг се фокусира върху бизнес психологията и уменията за създаване и управление на бизнес, Персоналният психологически тренинг поставя в центъра си социалните и личностните умения – как да подобрим субективно живота си.

Фокусът е върху личността и нейния вътрешен свят. 

 

трихотомия на контрола Юлика Новкова (2)

 

Като психолог и експерт по човешко поведение, влагам собствените си усилия в разработване на системи и модели, които да ни помагат да бъдем гъвкави, адаптивни и да се чувстваме удовлетворени от живота си. Задачата ми е да помагам на хората да се самоовластяват и тази форма на сътрудничество е действена, ориентирана към постигане на цели и активна промяна.  Независимо дали имаме нужда от подкрепа в междуличностните или трудовите си отношения, Персоналният психологически тренинг се изготвя изцяло спрямо нуждите ви.


Защо е важно да планираме стъпките си?

За разлика от индивидуалното психологическо консултиране, при този подход целим стратегическа промяна. Подходящ е за развиване на конкретни личностни и меки умения, когато не е нужна дълбинен психологическо анализ. Когато добре знаем какви ни кара да се чувстваме дискомфортно, ние сме достатъчно смели активно да търсим решения в посока повее лична свобода и лекота.

Заедно създаваме предварителна стратегия, която обезпечава яснота. Така във всеки момент клиентите осъзнават върху какво имат да работят, къде следва да им е фокусът и кои умения е нужно да развиват в себе си. С помощта на различни упражнения и задания, предоставени от мен, трансформацията протича стъпка по стъпка, а потребностите се отчитат в процеса.

Приятната за общуване личност е онази, която е по-склонна да се радва на живота и обкръжението си и е с тенденцията да се самооценява в по-положителна светлина. Комуникативните хора се стремят да развиват ефективни умения за справяне със стрес, напрежение, умора и конфликти. Субективно човек усеща, че има контрол над мислите, емоциите и поведението си и е по-склонен да оценява живота си като по-щастлив, а връзките – като по-пълноценни.

Крайният резултат от Персоналния психологически тренинг е усещането за субективно израстване, вътрешна хармония и единеност с Аз-а, приемане на себе си и способност за отдаване към другите.


Юлика Новкова


Готов/а си за действие?

Изпрати ми своето запитване или поискай лична среща. Разкажи ми къде те срещам и накъде вървиш –  ще отговоря при първа възможност.

Ако търсиш как да формулираш своето питане, виж тук за какво обичам да си говоря с хората и открий своето начало или директно ми пиши, за да избистрим нещата заедно.

Ще ти върна информация как мога да ти бъда полезна, за да организираш времето, бюджета и енергията си.

Пиши ми!

  Име

  Email

  Тема

  Сподели с мен:


  Julika Novkova Business Psychologist


  Клиентите на Juls’ Psychology споделят:


  Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

   

   

  You Might Also Like