Личен Бизнес Тренинг

Умеем ли да вземаме ефективни решения?

Free will or dummy

Една от най-сложните задачи пред всяка личност  е да взема решения. Да бъдеш в състояние да избереш следващата си стъпка е висша форма на свобода и независимост, на свободната ни воля. Отнема време да извоюваме правото си да поемаме сами по определени пътища, но с това идва и огромна отговорност върху плещите ни.

Наистина ли всички наши решения са осъзнати и осмислени? Илюзия ли е свободата ни да вземаме решения? Не можем да контролираме всеки аспект на тялото и съзнанието си. Можем обаче да направляваме част от процеса така, че решенията ни да бъдат ефективни и да отразяват осъзнатите ни потребности, а не само неосъзнатите ни такива. Научете повече за себе си, отделете си 10 минути и днес. Приятно четене!

Имаме ли свободна воля?

Pixabay

С напредването на неврологията учените установиха нещо съвсем неочаквано – вземаме решения автоматично, подсъзнателно, между 7 и 10 секунди преди да осмислим и осъзнаем решението, което е било взето.

Това поставя на сериозно изпитание вярвата ни в собствената ни свободна воля. Нещо повече, показва ни, че не мислим съвсем автономно.

Макар все още да не знаем достатъчно, вече се наблюдава чрез ядрено-магнитен резонанс активността на мозъка по време на процеса на вземане на решения. Резултатите от множество подобни проучвания сочат, че мозъкът ни генерира комплекси решения автономно, без нашата съзнателна намеса и съхранява това намерение докато след 7 до 10 секунди не настъпи осъзнаване под формата на решение за действие.

Именно поради тази причина огромна част от съвременните методи за анализ и вземане на решения може да не работи добре при вас. Защото те не включват фактора “Личност” ако не бъдат моделирани. Независимо дали взимате решение от личен или бизнес характар, вашето подсъзнание ще ви съботира по един и същи начин, за едни и същи неща.

Умението да взимаш решение

Често се набляга, че правенето на избор от няколко опции е умение, което се усвоява в хода на живота. Но защо тогава едва малцина от нас успяват да разберат къде бъркат и защо решенията не са най-добрите за тях? Защо толкова индивиди оставят живота си в ръцете на случайността или по-лошото – в ръцете на други хора? Какво поражда отказът и неумението сами да носим отговорност за изборите си?

Have a private time

Pixabay

Няма двама души, които да виждат света по един и същи начин. Защо тогава шепа методи за избор да работят еднакво добре за всички ни?

Умението да взимаш решения е резултат от редица микро умения.

Как психологията ни прави по-ефективни когато решаваме?

Системата, по която работя, се основава на психологически подход за анализ на личността. Не знаем защо даден инструмент не работи за нас докато не разберем защо не работи за нас. Често се фокусираме върху последиците от изборите си, които остават някак извън нас, касаят повече физическия свят.

А всяко събитие има огледален свят у нас.

Няма наша реакция, която да ни оставя истински безразлични, независимо дали го разбираме или не.

Осъзнаването на вътрешните състояния и субективният самоконтрол са онази тънка червена линия, която дава качествената промяна в навиците ни да избираме. Психологическото познание се основава на анализ на вариациите в човешкото поведение в определен контекст.

И независимо, че бизнесът е специфична човешка дейност, основните измерения отново са в социален контекст. Казано иначе, независимо какъв е типът ви дейност или кариерно развитие,

решенията се взимат от човеци за човеци.

Защо е трудно да вземаме ефективно решения?

Work remotely

Определено има значение как предприемачът или ТОП-мениджърът взима решения, но и какви решения избира да взима сам и кои – да делегира.

Вярно е и, че нивото на отговорност на това ниво на бизнес управление, е значително по-стресиращо от отговорността, която по правило споделят служителите.

Дълбоките разбирания за процесите на ниво “бизнес”, но и на ниво “личност” променят възприятията ни и ни правят по-гъвкави, адаптивни, но и по-спокойни и уверени в себе си. Казано иначе, наистина знаем защо взимаме едно решение и какви ще са последиците от него.

Нещо повече – осъзнаваме, че ще овладеем частично последиците от това решение.  В организационната психология наричаме целия този процес “управление на промяната” и като магистър по специалността съм развила свои качествени методологии под формата на личен бизнес тренинг.

Вашият бизнес е вашият живот, не оставяйте на друг да взима решения за живота ви!

The face of the Depression

Pixabay

Основните микро умения, съставящи процеса на вземане на решения, касаят различни аспекти на Личността и всеки от нас е различно добър във всяко едно по отделно:

 • себепознаване и самоувереност;
 • компетентност и експертност;
 • социални умения за общуване;
 • умения за оценка на риска;
 • умения за планиране;
 • умения за приоритизиране и организиране;
 • умения за делегиране;
 • умения за справяне със стрес, напрежение и разочарования;
 • умения за справяне със страх от отхвърляне, нехаресване или изоставяне;
 • умения за преодоляване на негативни емоции;
 • умения за справяне с кризисни ситуации;
 • умение за управление на времето;
 • умение за субективен самоконтрол.

Как се изграждат микро умения за вземане на оптимални решения?

Посочените микро умения са като малките брънки във веригата на автоматична реакция, която съпровожда голяма част от процеса на вземане на решения. Къде е границата между “добро решение” и “най-доброто решение”?

Do yoga and breathe

Кои стереотипи и убеждения ни пречат и провалят още преди да сме започнали? Защо свободата и правото на избр могат да бъдат толкова стресиращи? Как да се справим с мислите, емоциите и страховете си? Как се справяме със себе си в “реално време” и в епицентъра на бурята?

За съжаление няма единна стратегия, която да направи живота ви по-лесен изведнъж – все още вие ще трябва да взимате решенията сами за себе си.

Каквито и решения да се опитвате да взимате, ето важните за мен принципи, които следва да съблюдавате:

 • дълбоко осъзнати;
 • личен избор;
 • оптимални за ситуацията;
 • ефективни за решаване на въпроса;
 • емпатични спрямо другите;
 • даващи възможност за личен избор;
 • продължаващи да развиват Личността ви.

Моята лична формула за Успешни решения е:

Най-трудното нещо е да осмислите, че всички взимаме решения по сходен начин – вече ви описах принципите недвусмислено. Различите идват от това, че отделните аспекти и компоненти биват интерпретирани от всеки от нас различно. Когато прилагате “стандартизирани”, масови и популярни подходи – било то за бизнес управление или в личен план, най-често се чувствате неудовлетворени, нали?

Когато опознаете себе си, какво ви движи вас и към каква цел, ще започнете да цените собствените си различия и да е чувствате щастливи от решенията си – те просто ще отразяват вас.

Променяйте. Адаптирайте. Еволюирайте.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!

You Might Also Like