Научни публикации

Научни публикации и изследователски проекти

Julika Novkova Personal Business Trainer

Ако се интересувате от научно-изследователските проекти, върху които работя, тук ще намерите пълен списък на научните публикации в авторитетни български и международни издания.

Основните теми, върху които работя сама или в колаборация с други психолози и експерти, са: Психология, Предприемачество, Мениджмънт, Лидерство, Иновации, Креативност, Бизнес управление. Като Бизнес психолог, фокусът ми на работа основно е върху човека, неговите възприятия и нагласи, поведения и решения. Можете да проследите част от разработките ми със свободен достъп в секцията “Научни изследвания“.

Най-важният ресурс за своя успех сте Вие!

Пълния списък на моите самостоятелни и в съавторство публикации можете да изтеглите оттук: Julika Novkova Publications

Самостоятелни публикации:

 1. Новкова, Ю. (2013). Възгледите на Й. Шумпетер за иновациите и връзката им с предприемачеството, Психологията – традиции и перспективи, Философски Факултет, Научна конференция с международно участие, 2-ро издание, ISSN: 1314-9792, с. 204 – 209
 2. Новкова, Ю. (2018). Личностни характеристики на иновационния лидер (под печат)
 3. Новкова, Ю. (2018). Значение на иновационните нагласи на мениджъра за управлението на бизнеса (под печат)
 4. Новкова, Ю. (2018). Мениджърът като носител на иновативно и креативно бизнес управление (под печат)
 5. Новкова, Ю. (2019). Тенденции в иновационните нагласи на мениджъри и служители (под печат)
 6. Novkova, J. (2019). Attitudes toward innovations among managers, entrepreneurs and employees (под печат)
 7. Златева, Ю. (2013). Самооценка и социални нагласи към образа на жената мениджър. Journal of Management, Consulting and Organizational Development, 2013, 1-2.
 8. Златева, Ю. (2013). Ефективното лидерство и емоционалната интелигентност – инструменти на образователния мениджмънт, Организация и управление на училището и детската градина, бр. 3/2013 г. с. 28-36.
 9. Новкова, Ю. (2014). Джендърни стереотипи в бизнеса и социална идентичност на мениджърите, The individual and society: challenges of social change

Публикации в съавторство:

 1. Krumov, K., Hristova, P., Krumova, A., & Novkova, J. (2014). Perceptions of Bulgarian women’s motives for involvement in entrepreneurial business. Journal of management, consulting and organizational development, 1-2, pp. 49- 55.
 2. Krumov, K., Hristova, P., Krumova, A., & Novkova, J. (2016). Stress, stressors and organizational commitment. In: Krumov, K. (ed.) Human resources, leadership and organizational management – Volume 1. ECBES, pp. 73-93.
 3. Krumova, A., Hristova, P., & Novkova, J. (2013) Public opinion about motives for women entrepreneurship: Cross‐cultural research. In: Grozdanic, R., Ivkovic, D., & Djuricic, Z. (Eds.). Employment, education and entrepreneurship (Vol. 1), Gender, IT and Marketing Iss2ues in Entrepreneurship, (pp. 61-74)., ISBN 978-86-6069-095-3,
 4. Krumov, K., Larsen, K., Atanassova, M., Krumova, K., Hristova, P., Negruti, A., Juhasz, M., Takacs, V., Novkova, J., and Smilkova, D. (2014). Beliefs about women entrepreneurs: an exploratory cross-national study. Journal of management, consulting and organizational development, 1-2, pp. 3 – 17.
 5. Krumov, K., Larsen, K., Hristova, P., Negruti, A., Krumova, A., Juhazs, M., Smilkova, D., Gatzova, V., Gospodinova, P., Novkova, J. (2015). Women entrepreneurs: theoretical analysis and cross-national research, Journal of Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Development, 1-2, pp. 3-43.
 6. Krumov, K., M. Radovic-Markovic, K. Haralampiev, A. Krumova, Hristova, S. Shopova, & J. Novkova (2014). Work motivation and value of labour. In: Krumov, K., M. Kamenova, K. S. Larsen, M. Markovic, J. F. Schneider (Eds.), Innovative behavior, entrepreneurship and sustainable development. ECBES, ISBN 978-954-621-247-4.
 7. Krumov, K., Radovic-Markovic, M., Larsen, K., Atanasova, M., Krumova, A., Hristova, P., Juhasz, M., Negruti,A., Takacs, V., Novkova, J., Barnoczki, A. (2014). Psychological research of attitudes toward women entrepreneurship – cross-national specifics, Astitva International Journal of Commerce, Management and Social Sciences, Vol 3, 1, 111 – 128
 8. Krumov, K., Schneider, J., Larsen, K.,  Haralampiev, K., Hristova, P.,   Krumova, A., Vazov, R., Novkova, J., Smilkova, D. (2015). First version of the questionnaire for measuring attitudes toward women entrepreneurship.  Journal of Management, Consulting and Organizational Development, 1-2, pp. 3 – 14.
 9. Hristova, P., Krumova, A., Novkova, J. (2014). Role stressors and organizational commitment: empirical research. In Mirjana Radovic Markovic, Sladjana Vujicic, Dragan Ivkovic (Eds.), Employment, education and entrepreneurship (pp. 261-274). Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, ISBN 978-86-6069-106-6, 2014.

Най-важният ресурс за своя успех си ТИ!