Browsing Category

Blog

Juls’ Psychology е блог за личностно и бизнес развитие. В него събирам цялото си ноу-хау в областта на Психологията, Личността и Бизнеса. Психологическото бизнес конуслтиране е приложимо за всяка личност, за всеки процес и всяко ниво на организацията. Ползите от професионалното, стратегическо планиране и развитие са осезаеми както за отделния човек, така и за цялата организация.

  • Blog

    Juls’ Psychology

    Hi! If you are asking how you came here, that makes the two of us! Sometimes I think that everything that I’ve been doing for the past several years, had led me here. Juls’…